Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί η τελική μορφή του σχεδίου νόμου, όπου ανέκυψαν ανάγκες τροποποίησης.

Με εκτίμηση,

Λίνα Μενδώνη

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη θέτει από σήμερα, 30 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Eκσυγχρονισμός, αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο- Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Με το παρόν σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
α) εκσυγχρονίζει και αναδιοργανώνει τη λειτουργία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο μετονομάζεται σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, την αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, καθώς και τη διάθεση των πόρων αυτών για την υποστήριξη της πολιτικής για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την εφαρμογή κοινών πολιτικών και δράσεων με το σύγχρονο πολιτισμό,
β) ιδρύει Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο – Ελαιοτριβείο Βρανά» στο Δήμο Λέσβου, ώστε να οργανωθεί και να λειτουργήσει θεματικό μουσείο το οποίο θα αναδείξει την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, στον συγκεκριμένο τομέα και
γ) ρυθμίζει ορισμένα κρίσιμα και επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητάς του.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λίνα Μενδώνη