Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΞΗΣ

Τίθεται από σήμερα 03.07.2017 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό τον τίτλο «Ποινική Προστασία πολιτιστικών αγαθών κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης».
Δεδομένης της σπουδιαότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Ιουλίου και ώρα 15.00.

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λυδία Κονιόρδου