Έκθεση επι της διαβούλευσης

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ.

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης
για το Σχέδιο Νόμου

«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις »

Ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν με απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες ήδη βρίσκονται υπό μελέτη και επεξεργασία, ως προς τα συμπεράσματά τους και την ενσωμάτωσή τους στο τελικό σχέδιο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις»

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ