Ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης

Με κεντρικό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερων Σχολών Κινηματογραφίας –Τηλεόρασης, θέτουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τα Προεδρικά Διατάγματα που εκκρεμούν από την εφαρμογή του Ν. 1158/1981 καθώς και την τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω Νόμου.
Προσκαλούμε τους πολίτες και ιδιαίτερα τους φορείς του Κινηματογράφου να συμβάλουν με την εμπειρία τους στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων προκειμένου, αφενός το θεσμικό πλαίσιο να αποδειχθεί λειτουργικό, αφ’ ετέρου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να ασκήσει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και διαφάνεια τον εποπτικό του ρόλο σε σχέση με τις Σχολές αυτές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ                                                     ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ