Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μπορείτε να δείτε την έκθεση της διαβούλευσης πατώντας εδώ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς και τους μεμονωμένους πολίτες που συμμετείχαν σε αυτή.
Οι εποικοδομητικές προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου και να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γεώργιος Βασιλειάδης

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σήμερα 23/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.40 το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
Η διαβούλευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει, θα ολοκληρωθεί στις 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γεώργιος Βασιλειάδης