Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις, που καταγράφηκαν, θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί, όπου υπάρχει ανάγκη, η τελική μορφή του κειμένου.

Με εκτίμηση,

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ελευθέριος Αυγενάκης

Κύρωση της Σύμβασης Magglingen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις

Τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αφενός μεν διότι παρίσταται επιτακτική η ανάγκη κύρωσης της Σύμβασης σχετικά με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, που υπέγραψαν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι λοιποί συμβαλλόμενοι στη Σύμβαση αυτή, στο Magglingen/Macolin της Ελβετίας, στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η οποία παρέχει τα μέσα στα συμβαλλόμενα Μέρη να καταπολεμήσουν ένα φαινόμενο – πρόκληση για κάθε κράτος δικαίου και για κάθε αθλητική έννομη τάξη, ήτοι τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων, αφετέρου δε με την εισαγωγή συγκεκριμένων και στοχευμένων διατάξεων, δίνονται επιπλέον εργαλεία και δυνατότητες στις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές για να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης των φαινομένων βίας στον αθλητισμό.
Εξάλλου, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, επιδιώκεται, μέσω των διατάξεων περί αναστολής της ισχύος των ρυθμίσεων για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων, να επικεντρωθούν στο κυρίως αθλητικό έργο τους και στην ολυμπιακή προετοιμασία των αθλητών.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00.