Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού»

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 12:00 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού». O Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Χρίστος Δήμας, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την ενεργή και εποικοδομητική συμμετοχή όλων των μερών και πολιτών, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των οποίων θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν των υπηρεσιών του Υπουργείου, για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, το οποίο θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρίστος Δήμας

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Χρίστος Δήμας, θέτει από σήμερα 15 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Δημιουργική Ελλάδα: ενίσχυση του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού και δημιουργικού τομέα, ίδρυση φορέα για το βιβλίο και λοιπές διατάξεις σύγχρονου πολιτισμού».
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η δημιουργία και στήριξη μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής για τους τομείς των οπτικοακουστικών, του βιβλίου, καθώς και η ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα εποπτευόμενων οργανισμών Σύγχρονου Πολιτισμού.
Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν κυρίως, στα εξής ζητήματα:
1. Ιδρύεται ενιαίος φορέας υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας Α.Ε» και με διακριτικό τίτλο «Creative Greece», συγχωνεύοντας κατ’ ουσίαν δύο (2) υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή: την Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου». Ο νέος φορέας αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη στήριξη και ανάπτυξη του κινηματογραφικού, οπτικοακουστικού, δημιουργικού και ευρύτερα πολιτιστικού τομέα.
2. Θεσμοθετείται ένα νέο πρόγραμμα υποστήριξης των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με την ονομασία Cash Rebate Greece (CRGR), προκειμένου, σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, αφενός, να γίνει πιο φιλικό και προσβάσιμο στους επενδυτές και, αφετέρου, μακροπρόθεσμα βιώσιμο.
3. Δημιουργούνται νέες δομές για τη στήριξη του δημιουργικού τομέα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θεσμοθετούνται δράσεις για τη στήριξη της εξωστρέφειας του οπτικοακουστικού τομέα και την προώθηση του σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, δημιουργούνται: α) το Εθνικό Ψηφιακό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Έργων για τη διάσωση της εθνικής, οπτικοακουστικής κληρονομιάς, β) ο Δημιουργικός Κόμβος Creative Hub, για την προσέλκυση ευρωπαϊκών προγραμμάτων οπτικοακουστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα, προκειμένου να οργανωθεί ένα ορθολογικό πλαίσιο χρηματοδότησης και στήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά φεστιβάλ και εκδηλώσεις καθώς και τη στήριξη των εγχώριων φεστιβάλ του χώρου και δ) τα Γραφεία Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και σε μεγάλους Δήμους.
4. Συστήνεται ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού» αντί του υφισταμένου «Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού». Το νομικό πρόσωπο αυτό αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και προβολή του βιβλίου και των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
5. Συστήνεται ένα νέο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου» αντί της υφιστάμενης ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε», καθώς η φύση των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων του φορέα δεν προσιδιάζουν ούτε μπορεί να υπαχθούν σε εμπορικό και κερδοσκοπικό πλαίσιο, όμοιο με αυτό μίας εμπορικής εταιρείας.
6. Επέρχονται βελτιώσεις διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας σε υφιστάμενους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛ», ο «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης», καθώς και τα κρατικά θέατρα και οι κρατικές ορχήστρες.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας ως προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 28η Μαρτίου 2024.

 

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού
Χρίστος Δήμας