Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση

Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου

Τίθεται από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου.

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Προκειμένου να ολοκληρωθεί αβίαστα ο δημόσιος διάλογος για τον νέο αθλητικό νόμο, και μετά και το σχετικό αίτημα του τομέα αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ, η δημόσια διαβούλευση παρατείνεται για δέκα ακόμη ημέρες, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014.

Ιωάννης Ανδριανός
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού