ΜΕΡΟΣ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (άρθρα 1-2)

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι:
α) η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος καινοτομίας με τη δημιουργία του νομικού προσώπου «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας»,
β) ο εκσυγχρονισμός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη δυνατότητα διοργάνωσης διδακτορικών σπουδών, την απλοποίηση της ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη συμμετοχή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ερευνητικά προγράμματα και
γ) η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, του επιπέδου κυβερνοασφάλειας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α) η σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας»,
β) ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η ένταξή τους στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης,
γ) η ίδρυση νέου τμήματος Πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και
δ) η ρύθμιση λοιπών ζητημάτων οικονομικής, υγειονομικής, στρατολογικής και διοικητικής φύσης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:24 | George

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:50 | george

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:14 | bill

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:52 | basilis

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:27 | basilis

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 13 Μαΐου 2024, 09:02 | bill

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 12 Μαΐου 2024, 23:10 | NIKOLAOS

  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά

 • 12 Μαΐου 2024, 23:53 | NIKOLAOS SOFOULIS

  Όπως προκύπτει από τους νόμους που διέπουν τα μετοχικά ταμεία και τη διαδικασία εκμίσθωσης ακινήτων που ανήκουν σε ΝΠΔΔ, σε κάθε περίπτωση δεν είναι νόμιμη η παραχώρηση στο ΕΛΚΑΚ χωρίς αντάλλαγμα, χώρου ιδιοκτησίας μετοχικών ταμείων των ΕΔ.
  Επιπροσθέτως δεν είναι και ηθική τέτοια παραχώρηση, διότι τα μετοχικά ταμεία δεν ανήκουν στην Κεντρική Κυβέρνηση, η ακίνητη περιουσία τους ανήκει στους μετόχους τους (εν ενεργεία στρατιωτικοί και αστυνομικοί) και στους μερισματούχους τους ( εν αποστρατεία αξιωματικοί) και όχι στο Υπουργείο Άμυνας ώστε να μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα. Επιπλέον η εξουσία του εποπτεύοντος Υπουργού Άμυνας περιορίζεται, πάντα σύμφωνα με τον νόμο, σε άσκηση μόνο των οικονομικών αρμοδιοτήτων του, όσον αφορά στα ΝΠΔΔ-μετοχικά ταμεία. Άρα η παράγραφος 3, άρθρου 7 του Β΄ Μέρους, που αναφέρεται στο ΕΛΚΑΚ προτείνω να αλλάξει όπως παρακάτω:
  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του παραχωρείται, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, όπως οι νόμοι ορίζουν»

 • 12 Μαΐου 2024, 23:32 | Αξιοκρατία

  Το προαναγγελθέν σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ τέθηκε πρίν λίγες μέρες σε δημόσια διαβούλευση και για ακόμα μία φορά τα δύο πάγια αιτήματα των Μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ) αγνοούνται.
  Ουδεμία ρύθμιση υπάρχει στο σχέδιο νόμου για την κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος της αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων και την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων στους Μηχανικούς, παρότι ανήκει στα ρυθμιζόμενα κατά τη κείμενη νομοθεσία επαγγέλματα.
  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) ως ο μόνος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των αποφοίτων Μηχανικών ΣΜΑ καλεί έστω και αυτή τη στιγμή το ΥΠΕΘΑ να δώσει λύση στα δύο αυτά θέματα.
  Οι προτάσεις του ΕΣΜΑ είναι ξεκάθαρες και γνωστές στο ΥΠΕΘΑ :
  1. Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2. Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3. Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».
  4. Λεπτομερέστερος καθορισμός των ισοτιμιών των πτυχίων των ΑΣΕΙ με των ΑΕΙ, με τροποποίηση του άρθρου 1 παρ.1 του νόμου 3187/2003 ως ακολούθως: «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη Εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία. Η ισοτιμία των πτυχίων τμημάτων ή κατευθύνσεων των ΑΣΕΙ με αντίστοιχα των ΑΕΙ, καθορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».
  5. Τροποποίηση των άρθρων 71 και 72 του νόμου 4957/2022, με συμπερίληψη των ΑΣΕΙ, προκειμένου να καταστούν δυνατά Διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου Σπουδών μεταξύ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ.
  6. Έκδοση ΠΔ από το ΥΠΕΘΑ και τα συναρμόδια Υπουργεία, με το οποίο θα καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών της ΣΙ, με ισχύ εντός και εκτός ΠΑ, κατ’ αντιστοιχία με το ΠΔ 99/2018 ή εναλλακτικά, ένταξή τους στις διατάξεις του εν λόγω ΠΔ.

 • 12 Μαΐου 2024, 22:15 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Άρθρο 1
  Σκοπός και έδρα της Σχολής
  1. Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
  2. Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα ιδρύματα του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά με την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.
  3. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων αξιωματικών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου παρέχεται για τις εξής ειδικότητες αξιωματικών:
  α. Υγειονομικού (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων).
  β. Νομικού.
  γ. Οικονομικού.
  δ.Ψυχολογικού
  ε. Πληροφορικής.
  «Άρθρο 2
  Οργάνωση της Σχολής
  Η Σχολή περιλαμβάνει δύο πτέρυγες, ήτοι:
  α. Πτέρυγα Υγειονομικού (ιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι).
  β. Πτέρυγα λοιπών Σωμάτων (νομικού, οικονομικού, ψυχολογικού, πληροφορικής).».
  «Άρθρο 3.
  1. Η εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) γίνεται μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 «Περί εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», που προκηρύσσεται για ορισμένο αριθμό μαθητών/τριών και καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις πανεπιστημιακές Σχολές ή τμήματα αυτών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νομικής, Οικονομικού, Ψυχολογικού και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.»

  Σημειώσεις:

  1. Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 1 του ΝΔ 562/1970 (Ιδρυτικός νόμος της ΣΣΑΣ) ώστε να προκύπτει αβίαστα η νομική υπόσταση της Σχολής ως ΑΣΕΙ. Δεν νοείται παραγωγική σχολή των ΕΔ να μην είναι ΑΣΕΙ, ισότιμο με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ), και η εισαγωγή πρωτοετών να γίνεται αποκλειστικά με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

  2. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η ΣΣΑΣ είναι «Στατικός, Διακλαδικός, Διοικητικά ανεξάρτητος Σχηματισμός, επιπέδου Ταξιαρχίας». Επομένως είναι μία μονάδα των ΕΔ στην οποία φοιτούν μαθητές/τριες που εισήχθησαν με Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάσεις εισαγωγής σε όλα τα τμήματα της ανεξάρτητες από τις βάσεις των αντίστοιχων σχολών του ΑΠΘ, που απαραίτητη προϋπόθεση να αποφοιτήσεις από αυτήν και να ονομαστείς Αξιωματικός είναι να έχεις λάβει προηγούμενα το πτυχίο σου από τη σχολή του ΑΠΘ και να έχεις ορκιστεί σε αυτήν, αλλά δεν είναι τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν συμπεριλαμβάνεται στα ΑΣΕΙ.

  3. Το ψυχολογικό τμήμα δε δύναται να ανήκει στο υγειονομικό σώμα από τη στιγμή που το αντίστοιχο τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ δεν ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 ανεξαρτητοποιήθηκε ως Τμήμα Ψυχολογίας στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής.
  Έκτοτε το Τμήμα Ψυχολογίας λειτουργεί με τους τρεις Τομείς του, τον Τομέα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας και τον Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας.
  Οι πρωτοετείς εισάγονται στο Τμήμα Ψυχολογίας από το 1ο Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες» Ουδεμία σχέση με το 3ο Επιστημονικό πεδίο «Επιστήμες Υγείας & ζωής».

  4. Ρητός προσδιορισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( ΑΠΘ) ως φορέας παροχής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης αντί του γενικού όρου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

  ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022 (Άρθρα 14-42)
  Συμπλήρωση παραγράφου 3 του νομοσχεδίου:

  «Ως ΑΣΕΙ νοούνται η ΣΣΑΣ και η ΣΑΝ, των οποίων η αποστολή προσδιορίζεται από τα ΝΔ 562/1970 (Α΄ 127) και το ΝΔ 1032/1971 (Α΄ 232) αντίστοιχα και η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από τους αντίστοιχους Οργανισμούς τους».

  Σημείωση: Συμπλήρωση παραγράφου 3 του νομοσχεδίου, ώστε να κατοχυρώνεται νομικά η ΣΣΑΣ και η ΣΑΝ ως ΑΣΕΙ. Αν τεθεί έτσι η διάταξη, δεν αλλάζουμε συγκρότηση, αλλά διατηρούμε το καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας, εφόσον διατηρείται η επιφύλαξη διατήρησης του θεσμικού πλαισίου.

 • 12 Μαΐου 2024, 21:09 | Παναγιώτης Δημητριάδης

  Από τα αναφερόμενα στο νομοσχέδιο διαπιστώνεται η έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης, πράγμα που οδηγεί στο σκεπτικό ότι τα Γενικά Επιτελεία δεν έχουν λάβει γνώσει του νομοσχεδίου ή οι εισηγήσεις δεν εισακούστηκαν. Η ίδρυση της ΕΛΚΑΚ Α.Ε θα προσθέσει επί πλέον προβλήματα αν δεν τροποποιηθούν οι νόμοι ν 3978/11, 3883/10 , αν δεν εναρμονιστούν οι τροποποιήσεις με τις αντίστοιχες της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ και αν δεν συμμετέχουν τα Γ.Ε στη λήψη απόφασης. Τα αναφερόμενα στο σχέδιο νόμου περί ΕΛΚΑΚ Α.Ε απέχει μακράν των αναφερομένων του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού ενώ η «ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» δείχνει παντελή προχειρότητα.
  Στo ΜΕΡΟΣ Β’ Άρθρο 6. Από την «ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» διαπιστώνεται ασάφεια στους πόρους χρηματοδότησης του Ταμείου ΕΛΚΑΚ ΑΕ. Απαιτείται προσδιορισμός της φύσης των νομικών προσώπων διαφορετικά δηλώνει πρόθεση υφαρπαγής αποθεματικών αλλά και εισφορών τρίτων, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων.
  Το Άρθρο 7 παρ 3 αναφέρει ότι «για την στέγαση της ΕΛΚΑΚ Α.Ε, παραχωρείται χώρος ιδιοκτησίας του ΥΠΕΘΑ ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου χωρίς αντάλλαγμα, όπως οι νόμοι ορίζουν». Στην « ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» δεν αιτιολογεί το σκεπτικό. Συνεπώς το ΥΠΕΘΑ επιχειρεί με νόμο να υφαρπάξει τις περιουσίες των Μετοχικών Ταμείων.
  Το ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η περιουσία των Μετοχικών Ταμείων δεν ανήκει στον Υπουργό Άμυνας ούτε στον Υφυπουργό αλλά στους μετόχους και μερισματούχους αυτών, ενώ η πρόταση που παρουσιάζει έρχεται σε αντίθετη:
  Με το άρθρο 17 του Συντάγματος. Με τους ιδρυτικούς νόμους των Μετοχικών Ταμείων, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας όπου τη διαχείριση, διάθεση και παραγωγική επένδυση ασκούν μόνο τα ΔΣ του Μετοχικών Ταμείων και ουδείς άλλος. Με τον ν. 715/79 άρθρα 38,39,40. Γεννάται αυτομάτως το δικαίωμα παντός έχοντος έννομου συμφέροντος να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια προσβάλλοντας κάθε παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία. Να διαγραφεί η παρ 3 του άρθρου 7.
  Στα Περί Σύστασης Κοινού Σώματος Πληροφορικής, Από την «Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης» διαπιστώνεται ότι το Κοινό Σώμα συγκροτείται με το σκεπτικό της ύπαρξης διαφορετικών κέντρων μεταξύ των Γ.Ε και απορροφάται από τις οργανωτικές δομές σε βαθμούς , στολή κ.α, του ΣΞ με ένταξη του προσωπικού στο ΜΤΣ. Οι επικλήσεις σε Μονάδες του εξωτερικού είναι ατυχείς δεδομένης της διαφορετικής οργάνωσης αυτών. Να αποσυρθεί το ΜΕΡΟΣ Δ’ εξ ολοκλήρου διότι το σκεπτικό είναι μονομερές υπέρ του ΣΞ, στερείται ρεαλιστικών δομών και αφήνει ερωτηματικά για το καπέλωμα του ΣΞ έναντι των άλλων Γ. Ε.
  Στο Άρθρο 60 «Λοιπές Ρυθμίσεις» Να γίνει νέα παράγραφος με σκοπό τη διαγραφή της εισφοράς υπέρ ΝΙΜΤΣ, των μερισματούχων του ΜΤΑ, δεδομένου ότι το ποσοστό εισφοράς αυτών είναι τριπλάσιο απ ότι των μερισματούχων του ΣΞ, όταν το 40% των εσόδων μεταφέρεται στο ΜΤΣ, και το 85% που εξυπηρετεί είναι ιδιώτες χωρίς εισφορά.
  Στο άρθρο 17 «Λοιπές Ρυθμίσεις» συνεχίζεται η μείωση του εφ άπαξ για την κατηγορία της παρ 1β. Απαιτείται τροποποίηση προς το δικαιότερο.
  Το άρθρο 72 θυμίζει πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι.
  Έχοντας υπόψη τα έως τώρα σχόλια, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο διότι είναι ελλιπές, χαρακτηρίζεται από ασάφεια και προχειρότητα, υποδεέστερο των προσδοκιών. δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στο προσωπικό ενώ επιχειρείται δια νόμου η υφαρπαγή της περιουσίας των ασφαλιστικών Ταμείων των Ε.Δ .

 • 12 Μαΐου 2024, 20:50 | Χαρίλαος

  Σχετικά με το θέμα της αρχαιότητας:
  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».

 • 12 Μαΐου 2024, 20:39 | Ρετζιος

  Σχετικά με το θέμα της αρχαιότητας:
  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».

 • 12 Μαΐου 2024, 17:47 | Ελλάδα 3.0

  Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΣΥ έρχεται στο τέλος του.
  Αδιαφορώ πλέον αν θα φέρετε τροπολογία για την επίλυση του (πρωτίστως) ηθικού θέματος των ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ 1996 και 1997.
  Οι υποσχέσεις Υπουργών και Βουλευτών εδώ και αρκετούς μήνες φτάνουν στο τέλος τους.
  Ελπίζω να μην δώσουν πάλι ψεύτικες ελπίδες, ντροπή.

 • 12 Μαΐου 2024, 15:19 | Βασιλης Τ

  Για μια ακόμα φορά δεν ρυθμίζεται το θεμα του προβαδίσματος αρχαιότητας.
  Γιατί δεν τολμάτε να καταργηθεί αυτή η αναχρονιστική και ελληνικής πρωτοτυπίας διάταξη του νομου 3883/2010.
  Μπορείτε και τώρα να δώσετε λύση. Θέληση θελει.
  Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων πρέπει να καθορίζεται μονο απο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού.

 • 12 Μαΐου 2024, 15:08 | Δημήτρης

  Όπως θα γνωρίζετε, με το Ν.4472/2017, υπήχθησαν στο Γ’ μισθολογικό Κλιμάκιο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με προέλευση τον Θεσμό ΕΠΥ (εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, μετά την παρέλευση πενταετίας ονομάζονται ΕΜΘ).

  Χαρακτηριστικό των στελεχών αυτών αποτέλεσε, προφανώς, η κατά το χρόνο εκείνο περιορισμένη δυνατότητα βαθμολογικής τους εξέλιξης, η οποία έφθανε μέχρι του βαθμού του Ανθυπασπιστή.
  Ωστόσο, με το Ν.4605/2019, δόθηκε στους προερχόμενους από ΕΜΘ Υπαξιωματικούς η δυνατότητα προαγωγής τους σε Αξιωματικούς. Η σαφής αυτή νομοθετική διαφοροποίηση στην εξέλιξη δεν αποτυπώθηκε ωστόσο και στην μισθολογική τους αντιμετώπιση. Τα στελέχη αυτά παραμένουν στο Γ’ Κλιμάκιο του νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017).
  Η αρχική τοποθέτηση των ΕΜΘ στο Γ’ μισθολογικό κλιμάκιο είναι άδικη καθώς είχαν μονιμοποιηθεί από το 2011, δηλαδή επί της ουσίας ήταν μονιμοποιημένοι εθελοντές και θα έπρεπε να εισέλθουν στην Β μισθολογική κλίμακα όπως οι μονιμοποιημένες Εθελόντριες.
  Άλλες παρόμοιες κατηγορίες προσωπικού, μη προερχόμενες και αυτές από παραγωγικές σχολές αμείβονται με αποδοχές της Β’ αλλά και Α΄Κατηγορίας. Οι μισθολογικές απώλειες που υφίστανται οι ΕΜΘ από την άνιση αυτή μεταχείριση είναι αρκετά σημαντικές.

  Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει οποιαδήποτε παρέμβαση της Πολιτείας που να αποκαθιστά την αξιοσημείωτη αυτή αδικία.

  Και ένα δεύτερο εξίσου σημαντικότατο ερώτημα για τον θεσμό των ΕΜΘ,

  Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3883/2010, καταληκτικός βαθμός για τους υπαξιωματικούς ΑΣΣΥ και Εθελοντριες που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ είναι ο βαθμός του Συνταγματάρχη. Για τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ που δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ο καταληκτικός βαθμός είναι αυτός του αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Έτσι για την αποκατάσταση άλλης μιας αδικίας εις βάρος των ΕΜΘ ζητούμε να αποδίδεται ένας παραπάνω καταληκτικός βαθμός στους ΕΜΘ πτυχιούχους ΑΕΙ από αυτόν που προβλέπεται στον ν.4609/2019, όπως ανάλογα δηλαδή συμβαίνει για στους συναδέλφους τους υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και Εθελόντριες…

 • 12 Μαΐου 2024, 14:43 | Αθανάσιος Τάτσης

  Κύριε Υπουργέ,Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Συμφωνώ με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), που θεωρεί ως αναγκαία αυτή τη ρύθμιση και προτείνει τα ακόλουθα:1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ»

 • 12 Μαΐου 2024, 14:27 | giorgos sipsas

  Μεταθέσεις προσωπικού και Συνεπιμέλεια σας λέει κάτι?
  Δεν μπορει να χάνω το παιδί μου για την υπηρεσία και μάλιστα χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη!!!

 • 12 Μαΐου 2024, 14:20 | γιωτα

  Να γίνονται οι μεταθέσεις σύμφωνα με τον νόμο περι συνεπιμέλειας!!!!

 • 12 Μαΐου 2024, 14:48 | petros galanos

  Να εναρμοστεί η υπηρεσία με τον 4800/21 περι συνεπιμέλειας

 • 12 Μαΐου 2024, 14:14 | γιώργος

  Να βγαίνουν οι μεταθέσεις με βάση και τον ν. 4800/21 όπως λέει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

 • 12 Μαΐου 2024, 14:14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Πρέπει να εναρμονιστεί η υπηρεσία με τον νόμο 4800/21 όπως προτρέπει με επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη!!!

 • Υποβολή σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων των Μελών του ΣΕΚΠΥ σχετικά με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

  Στο πλαίσιο της έναρξης της Δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπό τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις», ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) είναι σε θέση να υποβάλλει τα ακόλουθα σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις των μελών του.

  1. Γενικές Παρατηρήσεις
  Το σχέδιο νόμου και ειδικά η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) είναι σίγουρα μία κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση με στόχο να ωθήσει την καινοτομία στο χώρο της άμυνας και όχι μόνο.
  Η επιλεχθείσα περίοδος διαβούλευσης (Μεγάλη Εβδομάδα, εβδομάδα Πάσχα και Πρωτομαγιά) δεν διευκόλυνε τη δυνατότητα συμβολής των μελών, καθώς λόγω της εορταστικής περιόδου, τα ενδιαφερόμενα μέρη κωλύονται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα αυτού.
  Εντούτοις, σε γενικές γραμμές, ο ΣΕΚΠΥ χαιρετίζει επί της αρχής την πρωτοβουλία για το ΕΛ.ΚΑ.Κ., η οποία έρχεται να καλύψει κενά και δυσλειτουργίες ετών, τουλάχιστον στον τομέα κεντρικής κατεύθυνσης σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων προς κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων με εθνικά προγράμματα, καθότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν ήδη επιτυχημένες πρωτοβουλίες, έργα και αποτελέσματα. Ωστόσο, εκ μέρους της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας υφίστανται ορισμένες ανησυχίες και επιφυλάξεις, όπως αυτές διατυπώνονται παρακάτω.
  Με κατάλληλες τροποποιήσεις, ο νόμος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό υπόβαθρο ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη τόσο για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και τις εταιρίες που ασχολούνται με την έρευνα όσο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις.
  Εκπροσωπώντας πέραν των διακοσίων εταιρειών μελών και ειδικότερα πέραν των σαράντα οντοτήτων με σημαντική εμπειρία τόσο σε Ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης όσο και σε Εθνικά από τη θέση του συντονιστή αλλά και ως μέλη κοινοπραξιών Ευρωπαϊκών εταιριών του χώρου της άμυνας και ερευνητικών & πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, διατυπώνουμε τα σχόλιά μας με θετική προσεγγίση επί του σχεδίου νόμου. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι οι οντότητες αυτές με τη συμμετοχή τους στα ΔΟΠΕΑΣ έχουν άμεσα βιώσει και υλοποιήσει τη διαδικασία των προσκλήσεων/έργων του EDF, τόσο με την υποβολή των προτάσεων και τον αγώνα για ένταξη σε κοινοπραξία όσο και την υλοποίηση και παράδοση καινοτόμων λύσεων.
  Επίσης κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου δεν υπήρξε η δυνατότητα υποβολής προτάσεων εκ μέρους της Αμυντικής Βιομηχανίας καθώς και εταιρειών μελών που συμμετέχουν ενεργά τα τελευταία 8 χρόνια στα ΔΟΠΕΑΣ, κατα την σύνταξη του σχεδίου νόμου.

  Το προσχέδιο χαρακτηρίζεται αρχικά από απουσία ορισμών τόσο επιστημονικών όσο και τεχνικών όρων, προβλέψεων καθηκόντων και προσόντων θέσεων, γεγονός που θα διευκόλυνε την καλύτερη κατανόηση των άρθρων και την αποφυγή παρανοήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία γεννάται σχετικά με την ευθύνη διαχείρισης προγραμμάτων και τη ταυτόχρονη δυνατότητα υλοποίησης / συμμετοχής στην υλοποίηση προγραμμάτων (άμεσα ή μέσω θυγατρικών), μία τακτική η οποία ενέχει σίγουρα κίνδυνο «conflict of interest».
  Ειδικότερα, σε θεωρητική βάση, τα δύο μπορούν να είναι συμβατά, με την έννοια ότι μπορεί το ΕΛ.ΚΑ.Κ. σε μία περίπτωση να λειτουργεί ως διαχειριστής (π.χ. σε εθνικό επίπεδο) και σε μία άλλη, ξεχωριστή, ως φορέας υλοποίησης (π.χ. για ευρωπαϊκά προγράμματα). Για να λειτουργήσει, όμως ,αυτό θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη πρόνοια στο νομοσχέδιο, ώστε α) το ΕΛ.ΚΑ.Κ να μπορεί να είναι φορέας υλοποίησης, μόνο όταν δεν είναι διαχειριστής (και αντιστρόφως) και β) θυγατρικές ή εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το ΕΛ.ΚΑ.Κ. να μην είναι επιλέξιμες σε προγράμματα, τα οποία το ίδιο διαχειρίζεται.
  Γενικά, ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι το ΕΛ.ΚΑ.Κ. θα πρέπει να έχει μία ξεκάθαρη αποστολή, είτε συντονισμός / διαχείριση είτε υλοποίηση. Το να προσπαθήσει να κάνει ταυτόχρονα και τα δύο όχι μόνο θα σημαίνει μεγαλύτερη οργανωτική σύγχυση και νομική / κανονιστική πολυπλοκότητα, αλλά και μεγαλύτερες ανάγκες (στελέχωση, χρηματοδότηση, δεξιότητες, κ.λ.π.), χωρίς ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Για το Σύνδεσμο, το πιο λογικό είναι να μην υλοποιεί το ίδιο το ΕΛ.ΚΑ.Κ. (ούτε η DARPA δεν κάνει η ίδια υλοποίηση) και, αν διατηρήσει τη δυνατότητα να ιδρύει ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες (όχι απαραίτητα η καλύτερη ιδέα), τότε αυτές να μην είναι επιλέξιμες σε έργα που διαχειρίζεται.
  Επιπρόσθετα, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υλοποίησης προγραμμάτων R&D σε ΑΣΕΙ θα μπορούσε να είναι προβληματική σε περιπτώσεις, όπου η βιομηχανία θα είχε τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε εύλογο χρόνο και κόστος.

  Αναφορικά με την ‘τιμολόγηση υπηρεσιών’, αρχικά, η έννοια της ‘μεσολάβησης’ στο Άρθρο 9.1(αβ) δεν είναι ξεκάθαρη. Είναι η «μεσολάβηση» ταυτόσημη με την «αξιολόγηση, διαχείριση και υλοποίηση» χρηματοδοτικών προγραμμάτων;
  Δευτερευόντως, η τιμολόγηση υποτίθεται ότι είναι διαχειριστική αμοιβή για παροχή υπηρεσιών. Για να έχει αυτή η πολιτική όμως λογική (και νομιμότητα), και να συμβαδίζει με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, θα πρέπει οι υπηρεσίες αυτές, αφενός να πληρώνονται από τους φορείς οι οποίοι επωφελούνται, και αφετέρου να μην είναι υποχρεωτικές (τουλάχιστον για ιδιωτικούς φορείς). Συνεπώς, όταν η υπηρεσία ωφελεί το κράτος (π.χ. διαχείριση συμβάσεων προμηθειών), τότε η διαχειριστική αμοιβή θα πρέπει να επιβαρύνει το κράτος. Αντίστοιχα, το σχετικό 2.5% δε μπορεί να αφαιρείται από τη χρηματοδότηση του ανάδοχου φορέα, εκτός αν ο φορέας εθελοντικά ζήτησε τις υπηρεσίες του ΕΛ.ΚΑ.Κ.
  Μάλιστα, στην περίπτωση του EDF, τα Μέλη του Συνδέσμου δεν βλέπουν καμία ανάγκη για διαχείριση αυτών από το ΕΛ.ΚΑ.Κ. Επίσης, η υποχρεωτική τιμολόγηση 2.5% θα σήμαινε είτε επιβάρυνση (όχι πάντα βιώσιμη) για τον ανάδοχο φορέα είτε αύξηση του κόστους και συνεπώς μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής συμμετοχής, καθώς συμμετοχές από άλλες χώρες δεν θα έχουν αντίστοιχο μειονέκτημα, χωρίς κάποιο προφανές όφελος.
  Τέλος αναφορικά με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΕΛ.ΚΑ.Κ, αν έχουμε κατανοήσει ορθά το σχετικό χωρίο, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ενδεχόμενο οποιασδήποτε σχέσης (προσωπικής, μη-επαγγελματικής, επαγγελματικής, κ.λ.π) μεταξύ μελών ΔΣ και ατόμων που συμμετέχουν σε πιθανούς αναδόχους (π.χ., γονέας μέλος του ΔΣ ΕΛ.ΚΑ.Κ, παιδί εργαζόμενος σε πιθανό ανάδοχο).
  Επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη για το σύνολο των δραστηριοτήτων (ΔΟΠΕΑΣ, προμήθειες, ερευνητικά έργα, κ.λ.π) αποφυγής διπλής συμμετοχής προσώπων που είναι ταυτόχρονα μέλη αφενός ΑΣΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων ή Πανεπιστημίων και αφετέρου εταίροι (απευθείας ή με εκπρόσωπο ή με συγγενή) εταιρειών πάσης μορφής.

  Όσον αφορά στην οργάνωση του ΕΛΚΑΚ, συνοπτικά, δεν περιλαμβάνεται ανάλυση και περιγραφή της οργανωτικής δομής του ΕΛ.ΚΑ.Κ, που να αναδεικνύεται τόσο ο κομβικός του ρόλος, όσο και οι συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εφόσον ο ρόλος του, με βάση τις προθέσεις του νομοθέτη, προορίζεται να είναι θεσμικός ο βασικός κορμός και η κύρια δομή πρέπει να συμπεριληφθεί στον νόμο και να μην αφεθεί να ενταχθεί στο καταστατικό λειτουργίας, το οποίο αλλάζει. Ταυτόχρονα, δεν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την διάρθρωση του Κέντρου, την στελέχωση του και το κόστος λειτουργίας του. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι αντίστοιχες προβλέψεις για την σύσταση Προεδρίας της Κυβέρνησης «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4622 Τεύχος A’ 133/07.08.2019). Παράλληλα, δεν αναφέρονται σχέδια, στρατηγικές και εργαλεία, που είναι προαπαιτούμενα, για την υποστήριξη του έργου και την επιτυχημένη δράση του ΕΛ.ΚΑ.Κ
  Τέλος δεν έχουν ληφθεί υπόψη στη σύσταση και λειτουργία του ΕΛΚΑΚ οι νέες οδηγίες, κατευθύνσεις και κανονισμοί της Ε.Ε. που αφορούν στα : General Data Protection Regulation (GDPR), Gender Equality Plan (GEP), Critical Entities Resilience Directive (CER), Network and Information Security Directive (NIS2), Digital Operational Resilience Act (DORA), Artificial Intelligence Act, Data Act, and Data Governance. Οι προαναφερθείσες οδηγίες και κανονισμοί διέπουν σε μεγάλο βαβμό τις σχέσεις των εταίρων των κοινοπραξιών τόσο στη συμμετοχή σε κοινοπραξίες (με την έννοια της εφαρμογής τους) όσο και στην υποβολή και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

  2. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

  Άρθρο 3 | Στο παρόν άρθρο που αφορά στη σύσταση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα εδάφια:
  1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΑΚ ΑΕ», που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
  2. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης, κρατικής εποπτείας και προσωπικού και από τον ν. 4548/2018 (Α΄104) περί ανωνύμων εταιρειών.
  3. Άμεσες θυγατρικές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας είναι οι εταιρείες επί των οποίων ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή υπό την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Οι θυγατρικές του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας υπάγονται στις ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
  4. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  Η σύσταση του ΕΛΚΑΚ ως Ανώνυμη Εταιρεία (ν.4548/2018) βάσει των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Άμυνας αλλά δεν ανήκει στο Υπουργείο καθώς και η δυνατότητα του να έχει το ίδιο θυγατρικές εταιρείες σε συνδυασμό με το σκοπό του (όπως στη συνέχεια σχόλια επί του Άρθρου 4) μπορούν να οδηγήσουν σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και/ή σύγκρουσης συμφερόντων. Σύμφωνα με τις αναφορές [1-26] στο τέλος του κειμένου, αντίστοιχα Κέντρα Αμυντικής Έρευνας και Καινοτομίας άλλων χωρών όπως σε ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ φαίνεται να ανήκουν και να εποπτεύονται από το Δημόσιο.

  Άρθρο 4.1α | Στο Άρθρο 4.1α του σκοπού αναφέρεται ότι το ΕΛ.Κ.Α.Κ. ΑΕ παρακολουθεί και συντονίζει τα διακρατικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του άρθρου 75 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στα προγράμματα αυτά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  Σαν αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ στην περίπτωση αυτή νοείται το ΕΛ.Κ.Α.Κ. ή άλλη; Στη δεύτερη περίπτωση ο Νόμος θα πρέπει να προβλέπει ποια θα είναι η διοικητική και επιχειρησιακή σχέση του EΛ.ΚΑ.Κ. με την υπηρεσία αυτή. Θεωρούμε ότι θα ήταν αποτελεσματικότερο η εκπροσώπηση αυτή να είναι ενταγμένη στη δομή Διοίκησης του ΕΛ.Κ.Α.Κ.

  Άρθρο 4.1.β, 4.1.ε, 4.1.ι | Δεδομένου ότι το ΕΛ.Κ.Α.Κ. ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εποπτεύεται από το ΥΠΕΘΑ, η αναφορά στο σκοπό του Κέντρου της υλοποίησης πρωτοβουλιών και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν αντικείμενα συναφή μεν αλλά αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων και Οργανισμών υπερβαίνει τα όρια του Υπουργείου. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη πως ήδη άλλα Υπουργεία έχουν αναπτύξει ανάλογα Κέντρα όπως η Αστυνομία το ΚΕΜΕΑ (Ιδρυτικός Νόμος ΚΕΜΕΑ – 3387/2005 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 3938/2011, Προεδρικό Διάταγμα για τις Ευρωπαϊκές Υποδομές Ζωτικής Σημασίας – ΠΔ39/2011), το ΠΣ και η Πολιτική Προστασία (Νόμος 4662/2020: Με τα άρθρα 37-52 υπερκαλύπτει και επικαλύπτει πολλά από τα αναφερόμενα στους σκοπούς του ΕΛ.Κ.Α.Κ.).
  Ενδεχομένως με σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων το ΕΛ.Κ.Α.Κ. θα μπορούσε να εστιάσει πέρα από Έρευνα και Καινοτομία σε αμυντικά συστήματα, και σε τεχνολογίες και συστήματα διττής χρήσης, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι απόλυτα εμφανές στο Σχέδιο Νόμου.

  Οι σχετικές παράγραφοι του άρθρου στα οποία αναφέρεται το σχόλιο είναι:
  α. Παράγραφος β) Η ανάληψη και η υλοποίηση πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια εγχώριου οικοσυστήματος ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων, διαδικασιών ή εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν την αξιοποίησή τους στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ιδίως αυτών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και εν γένει της πολιτικής προστασίας.
  β. Παράγραφος ε) Η υποστήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της πολιτικής προστασίας, των ερευνητικών κέντρων και των αμυντικών βιομηχανιών σε όλον τον κύκλο της ανάπτυξης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ερευνητικών τους προγραμμάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και μεταξύ τους.
  γ. Παράγραφος ι) Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας και η επακόλουθη προμήθειά τους για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες και τα επίπεδα επιδόσεων.

  Άρθρο 4.δ | Η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και η υποβολή εισηγήσεων για τη διαμόρφωση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης του άρθρου 8.

  Απαιτείται επαναδιατύπωση της παραγράφου και του άρθρου 8. Αλλοίμονο αν οι Ένοπλες Δυνάμεις εξαρτώνται από τις εισηγήσεις το ΕΛ.ΚΑ.Κ. για τη διαμόρφωση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στον νέο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ. Τα στελέχη του ΕΛ.ΚΑ.Κ. δεν θα έχουν την εμπειρία και την ικανότητα να “βλέπουν” το μέλλον των επιχειρησιακών αναγκών μετά από με 10-15 έτη και συνεπώς των απαιτουμένων νέων τεχνολογιών ικανοποίησης αυτών.

  Άρθρο 4.ε | Η υποστήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της πολιτικής προστασίας…

  To νομοσχέδιο θα πρέπει να καθορίσει:
  • Τι περιλαμβάνει η “υποστήριξη”
  • Τα κριτήρια με βάση τα οποία μια επιχείρηση θα εμπίπτει στην ανωτέρω κατηγορία
  • Ποια υπηρεσία θα ελέγχει και θα αποφασίζει τον χαρακτηρισμό αυτόν
  • Την σύσταση σχετικού Μητρώου των επιχειρήσεων αυτών που θα τηρείται στο ΥΠΕΘΑ. Δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να αυτοχαρακτηρίζεται ως «νεοφυής και καινοτόμος με δραστηριοποίηση στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας» και να συμμετέχει σε διαδικασίες ανάθεσης προγραμμάτων του ΕΛ.ΚΑ.Κ.

  Άρθρο 4.ζ | Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, την εκπόνηση σχεδίων και την κατασκευή πειραματικών πρωτοτύπων, την πιστοποίηση συστημάτων …

  Το όλο θέμα της ίδρυσης θυγατρικών από το ΕΛ.ΚΑ.Κ. και του αντικείμενου αυτών χρήζει επαναξιολόγησης και επαναδιατύπωσης καθόσον:
  • Θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός οι θυγατρικές του ΕΛ.ΚΑ.Κ να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσει και αξιολογεί η μητρική εταιρεία.
  • Ο καθορισμός στον νόμο μιας κατηγορίας αμυντικών προϊόντων «μη επανδρωμένων συστημάτων» είναι φωτογραφική και θα οδηγήσει σε χρηματοδοτήσεις «προκατ» εταιρειών.
  • Η «πιστοποίηση συστημάτων» πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια / εταιρείες και όχι από θυγατρικές του ΕΛ.ΚΑ.Κ., υπάρχει διεθνές ασυμβίβαστο.

  Άρθρο 4.θ | Η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και σε προϊόντα διττής χρήσης.

  Απαιτείται επαναδιατύπωση καθόσον το ΕΛ.ΚΑ.Κ. δεν υλοποιεί τα προγράμματα, αλλά τις διαδικασίες διακήρυξης, αξιολόγησης, συμβασιοποίησης, παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης και πληρωμών.

  Άρθρο 4.ι | Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας και η επακόλουθη προμήθειά τους για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες και τα επίπεδα επιδόσεων.

  Η ανάπτυξη προϊόντων ή υπηρεσιών στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας δεν αφορά σε νεοφυείς και καινοτόμους επιχειρήσεις, αλλά αποκλειστικά σε αμυντικές βιομηχανίες ενταγμένες στο Μητρώο της ΓΔΑΕΕ. Το έργο ενός φορέα καινοτομίας (νεοφυείς εταιρείες, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κλπ) ολοκληρώνεται στη φάση TRL 4 – technology validated in lab / Πιστοποίησης της τεχνολογίας στο εργαστήριο και η συνεχεία του έργου από TRL 5 σε TRL 9 (μέχρι την πιστοποίηση στο επιχειρησιακό πεδίο) αναλαμβάνεται από την αμυντική βιομηχανία.
  Το νομοσχέδιο φαίνεται ότι αγνοεί τον προαναφερθέντα διαχωρισμό, σύμφωνα με τον οποίο για να φθάσουμε σε Σύστημα που θα καλύψει μελλοντική επιχειρησιακή απαίτηση των ΕΔ, απαιτείται η ύπαρξη αξιόπιστης Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που θα ολοκληρώσει το έργο, γεγονός που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασμού και έγκρισης ενός προγράμματος καινοτομίας. Εκτός αν σχεδιάζεται να ανατίθεται η ανάπτυξη / πιστοποίηση/ προμήθεια σε βιομηχανίες του εξωτερικού.
  Επίσης η αρμοδιότητα της “επακόλουθης προμήθειά τους για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων…”
  Δια νόμου έχει ανατεθεί σε άλλες κατά περίπτωση Υπηρεσίες (στη ΓΔΑΕΕ για το ΥΠΕΘΑ) και δεν μπορεί να ανατεθεί στο ΕΛ.ΚΑ.Κ., εκτός αν το νομοσχέδιο προβλέψει την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.

  Συνολικά για το άρθρο 4 1. (Σκοπός του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας) πρέπει να τονισθούν τα ακόλουθα:
  1. «Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων, ειδικά στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων,…» της παρ. 1(ζ) αλλά και «Η υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης…» σύμφωνα με την παρ. 1(θ), «Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών…» σύμφωνα με την παρ. 1(ι), αλλά και οι παράγραφοι 1(ε), 1(στ), δημιουργούν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ή/και αθέμιτου ανταγωνισμού και θέτουν υπό αμφισβήτηση τη διαφάνεια των διαδικασιών και αποφάσεών του. Κατ’ επέκταση είναι προβληματικά τα αντίστοιχα σημεία της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (ειδικά οι παράγραφοι 3(ε) και 3(στ)).
  2. Γενικότερα, όπως βλέπουμε στα Κέντρα Αμυντικής Έρευνας και Καινοτομίας άλλων χωρών [1-24] όπως σε ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ στόχο έχουν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της καινοτομίας στον τομέα της Άμυνας, να παραχθούν τεχνολογίες και προϊόντα που μπορούν να γίνουν spin off εταιρείες, και το αντίστοιχο κέντρο θα τις βοηθήσει να εξελιχθούν και να τις ενώσει με το υπόλοιπο αμυντικό οικοσύστημα (VCs ή βιομηχανία) με στόχο το όφελος σε επίπεδο χώρας και Ενόπλων Δυνάμεων. Η λογική το ίδιο το κέντρο να γίνει βιομηχανία που παράγει προϊόντα δεν ακολουθείται (υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη προϊόντων όπως τα συστήματα μη επανδρωμένων συστημάτων που αναφέρονται, διαδικασίες ανάπτυξης αμυντικών προϊόντων, εμφανίζονται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού).
  3. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από ARIA UK [παρακάτω στι αναφορές -11] όπου αναφέρεται:
  ARIA: “In practice
  We do not perform research internally that could be seen as competitive with prospective awardees.
  We do not retain IP rights to the work we fund, nor do we take equity in resulting spinouts. That said, to promote inventor-led science startups and maximize the incentives for downstream scaling and growth:
  We do require that non-profit award recipients give preference to inventors in licensing.
  We limit the percentage of equity that non-profit award recipients and their affiliates can retain in spinouts resulting from ARIA-funded research.”
  4. Αντίστοιχα άλλα κέντρα καινοτομίας για την Άμυνα όπως [3, 12, 23] δεν έχουν στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων. Το Γαλλικό DIA αναφέρει στο [4] πως δεν μπορεί το ίδιο να κάνει προμήθεια στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στόχος του είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και υποσυστημάτων που στη συνέχεια θα ενταχθούν στο αμυντικό οικοσύστημα και στην βιομηχανία.

  Άρθρο 4.3α | Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας: Αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην προκήρυξη, ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων με αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης και τον συντονισμό διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων.

  Τα Διακρατικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στα πλαίσια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του EDA, του OCCAR, άλλων διμερών ή πολυμερών διακρατικών Συμφωνιών, διέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν οι οργανισμοί ή τα συμμετέχοντα κράτη. Δεν μπορεί το νομοσχέδιο να αντικαθιστά τις αρμόδιες Υπηρεσίες των κρατικών Φορέων από ιδιωτική εταιρεία όπως ο ΕΛ.ΚΑ.Κ.
  Θα ήταν σκόπιμο προς αποφυγή καθυστερήσεων υλοποίησης και διαύγειας να αναφερθεί:
  α. ποια θα είναι η εφαρμοστέα νομοθεσία προμηθειών (Ν 4412 ή Ν 3978)
  β. πως θα εφαρμόζεται η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.040/65717/Σ.10830 «Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας»
  γ. αν η αναφορά αυτή καλύπτει και τα υπόλοιπα Υπουργεία; Στην περίπτωση αυτή συμφωνούν τα συναρμόδια Υπουργεία να εντάξουν τις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειές τους στο άρθρο αυτό; Επιπλέον συμφωνεί το ΥΠΕΘΑ αντίστοιχα να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων; Ποιος είναι ο ρόλος των Επιτελικών Οικονομικών δομών του Ν. 4662/2020.
  δ. Τι θα συμβεί με τα υφιστάμενα προγράμματα των άλλων Υπουργείων που είναι σε εξέλιξη;

  Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να αναφέρονται λεπτομερώς στο νομοσχέδιο οι διαδικασίες επιλογής του ανάδοχου κάθε ερευνητικού/αναπτυξιακού έργου. Οι διαδικασίες αυτές, καλό θα ήταν να εμπλέκουν επιτροπές απαρτιζόμενες τόσο από στρατιωτικούς και ακαδημαϊκούς, όσο και από στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στην άμυνα. Η θεσμοθέτηση των διαδικασιών αυτών μέσω του νομοσχεδίου και όχι μέσω μετέπειτα υπουργικών αποφάσεων, διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΑΚ σε βάθος χρόνου.

  Άρθρο 4.3ζ-ε | Αναφέρεται ότι το ΕΛ.Κ.Α.Κ διαχειρίζεται την περιουσία των ταμείων του άρθρου εικοστού όγδοου του καταστατικού του, ενώ στην παρ. 4.3 (ε) αναφέρεται η δυνατότητα του ΕΛ.Κ.Α.Κ. να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες με αντικείμενο την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων.
  Σε συνδυασμό με την ανωτέρω διατύπωση της παρ. 4.3 (α), διαφαίνεται ύπαρξη ασυμβίβαστου σε περιπτώσεις υποβολής προτάσεων ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων από κοινοπραξίες στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι θυγατρικές του ΕΛ.ΚΑ.Κ, ενώ παράλληλα το ΕΛ.ΚΑ.Κ λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή, έχοντας την αρμοδιότητα αξιολόγησης των προτάσεων και κατακύρωσης των έργων.
  Θα πρέπει να τύχει δέουσας αξιολόγησης, το ενδεχόμενο ανάπτυξης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από τις θυγατρικές του ΕΛ.Κ.Α.Κ σε σχέση με το υποστηριζόμενο οικοσύστημα νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και της πολιτικής προστασίας, των ερευνητικών κέντρων και των αμυντικών βιομηχανιών.

  Άρθρο 5 | Μετοχικό κεφάλαιο
  Μέτοχοι θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 67% και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, με ποσοστό 33%. Το συνδυασμένο ποσοστό της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο ΕΛΚΑΚ, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και οποιουδήποτε άλλου φορέα του οποίου την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, δεν δύναται να είναι κατώτερο του πενήντα ενός τοις εκατό (51%) επί του συνόλου των μετοχών του ΕΛΚΑΚ με δικαίωμα ψήφου.
  Α. Με βάση τα παραπάνω ποσοστό 16% μπορεί να κατέχεται τελικά από άλλους τρίτους φορείς ή πρόσωπα που εάν δεν υπάρχουν κατάλληλες προϋποθέσεις γιατι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και αθέμιτου ανταγωνισμού.
  Β. Η παρουσία ως μετόχου του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – ΕΕΣΥΠ), δημιουργεί ερωτήματα ως προς το λόγο συμμετοχής της σε «Οντότητα για την Αμυντική Καινοτομία» με βάση την μέχρι σήμερα δραστηριότητά τουκαι το σκοπό του που είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού δημοσίου, η αξιοποίησή του και η εύρυθμη λειτουργία των νομικών προσώπων που ανήκουν σε αυτό.

  Άρθρο 6 | Πόροι
  Αναφορικά με τους πόρους της παρ. 2(β) κατά την οποία το ΕΛΚΑΚ θα μπορεί να χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας, το οποίο με τη σειρά του θα μπορεί να χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από χορηγήσεις και επενδύσεις από διεθνείς οργανισμούς, χορηγήσεις, δωρεές και λοιπές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις ερευνητικών κέντρων, φορέων του Δημοσίου, Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών του ν. 4873/2021 (Α’248), κλαδικών φορέων και φυσικών και νομικών προσώπων του εσωτερικού και του εξωτερικού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που θα αποτρέπουν τη μετέπειτα χρηματοδότηση αυτών των οντοτήτων από τον ΕΛΚΑΚ με τρόπο που θα προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό.

  Άρθρο 8 | Στο άρθρο 8 του Μέρους Β’ αναφέρεται ότι το ΕΛ.Κ.Α.Κ. εισηγείται τον Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, που αφορά τους τομείς Άμυνας, Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ. Ειδικότερα στο άρθρο 8.1. αναφέρεται ότι:
  «Με εισήγηση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καταρτίζουν ετησίως, υπό τον συντονισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και με τη συμμετοχή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, με τον οποίο καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις, οι τομείς ενδιαφέροντος, ο προτεινόμενος σχεδιασμός και η προτεραιότητα των προγραμμάτων για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, συμπεριλαμβάνοντας εισήγηση ως προς το εκτιμώμενο ύψος χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και τις υφιστάμενες και τις εκτιμώμενες τεχνολογικές εξελίξεις.»
  Στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται:
  «Ο Ειδικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης αφορά τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τροποποιείται εκτάκτως, όταν το επιβάλλουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.»

  Α. Η δυνατότητα που δίνεται στο ΕΛΚΑΚ να καθορίζει την προτεραιότητα των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης που εντάσσονται στο έργο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας να καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται στο καταστατικό του της παραγράφου 6, έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 1 και τις προτεραιότητες όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.
  Β. Κατά τον ίδιο τρόπο και η παράγραφος 3 όπου «Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας εντάσσει σε προγραμματισμό υλοποίησης τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στον Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, εκτός αν αιτιολογημένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει τη μη υλοποίηση κάποιου προγράμματος.» έρχεται σε αντίφαση με την παράγραφο 1 και τις προτεραιότητες όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Ειδικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης.
  Γ. Επιπροσθέτως και γενικότερα όσον αφορά στο άρθρο 8, διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
  α. Κατά την κατάρτιση του Ειδικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη η Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ).
  Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑΒΣ, στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και διατήρησης μίας εγχώριας τεχνολογικής – βιομηχανικής βάσης, περιλαμβάνει και μέτρα που αφορούν σε έρευνα και ανάπτυξη, σε συγκεκριμένους στρατηγικούς τομείς άμυνας και ασφάλειας (Ν.3978/11, αρθ.3 & Ν.4782/21, αρθ.149).
  β. Συναφώς προς την ανωτέρω παρατήρηση, το ΕΛΚΑΚ δεν φαίνεται να διασυνδέεται ή να συνεργάζεται θεσμικά με το Συμβούλιο Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας & Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ), που εισηγείται δια της ΓΔΑΕΕ τις βασικές επιλογές, τόσο στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, όσο και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ΕΑΒΣ (Ν.4609/19, άρθ.33).
  Στο πλαίσιο δε των αρμοδιοτήτων του ως γνωμοδοτικό όργανο του ΥΕΘΑ, το ΣΑΕΤΒ επιφορτίζεται με την υποβολή εισηγήσεων για την χάραξη της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της Χώρας, τα μείζονα προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, τη συνεργασία με εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα, κλ.π.).
  Επισημαίνεται ότι το ΣΑΕΤΒ ενσωματώνει στη σύνθεσή του, πέραν των εκπροσώπων των Γενικών Επιτελείων, και εκπροσώπους από όλους τους φορείς που εξ αντικειμένου διαθέτουν τεχνογνωσία και έχουν λόγο σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, όπως: Εγχώρια Αμυντική Βιομηχανία, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ΑΣΕΙ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συνεπώς δεν φαίνεται να υφίσταται εναρμόνιση και συνάφεια του τετραετούς προγραμματισμού έργων αμυντικής έρευνας & ανάπτυξης με την μεσο-μακροπρόθεσμη στρατηγική της Χώρας στον τομέα αυτό.
  Δ. Δεν αναφέρεται με σαφήνεια πως μπορεί θεσμικά και διοικητικά το κείμενο αυτό να δεσμεύει και τα υπόλοιπα Υπουργεία, όπως τα Προστασίας Πολίτη, Ναυτιλίας και Κλιματικής Αλλαγής σε αυτή διαδικασία.

  Άρθρο 9.3 | Στο άρθρο 9 – παράγραφος 3. Πεδίο α) αναφέρεται ότι η ΓΔΑΕΕ συντονίζει την υλοποίηση και την παρακολούθηση διακρατικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Διακρατικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ερευνητικής και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής.
  Το παραπάνω είναι σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4.1α, όπου αναφέρεται ότι αυτό αποτελεί τον κύριο σκοπό για την και αρμοδιότητα του ΕΛ.Κ.Α.Κ. Το σχόλιο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν εν αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου η σχέση ΓΔΑΕΕ και ΕΛ.Κ.Α.Κ.

  Άρθρο 11 | Διανοητική ιδιοκτησία
  Α. Ο σκοπός για τον οποία μία εταιρία τεχνολογίας επενδύει πολύτιμους πόρους στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, είναι η αποκόμιση των πνευματικών δικαιωμάτων σε όσα αναπτύσσει. Η ιδιοκτησία και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο και η δυνητική παραχώρηση χρήσης τους για πελάτες στο εξωτερικό σύμφωνα με όρους που θα καθοριστούν στις μετέπειτα συμβάσεις απέχει πολύ από τους στόχους κάθε εταιρίας που επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
  Β. Προτείνουμε να υιοθετηθεί ο τρόπος που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα προγράμματα EDF (European Defence Funds) στην ιδιοκτησία και χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  Γ. Η μεταβίβαση πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο πέραν της ίδιας της εταιρείας που τα αναπτύσσει ουσιαστικά θα δράσει ως αντικίνητρο για τη συμμετοχή της σε έργο έρευνας και ανάπτυξης.
  Δ. Στόχος του ΕΛΚΑΚ πρέπει να είναι η προώθηση της καινοτομίας και όχι η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να έχει το δικαίωμα χρήσης για αμυντικούς σκοπούς της χώρας [11, 25, 26].
  Ε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από άλλα κέντρα καινοτομίας στην Ευρώπη:
  “ARIA: We do not retain IP rights to the work we fund, nor do we take equity in resulting spinouts. That said, to promote inventor-led science startups and maximize the incentives for downstream scaling and growth:
  -We do require that non-profit award recipients give preference to inventors in licensing.
  -We limit the percentage of equity that non-profit award recipients and their affiliates can retain in spinouts resulting from ARIA-funded research.”
  ΣΤ. Επίσης θα πρέπει:
  α. να συνδυαστεί με τα αναφερόμενα στο Ν 3978 και ιδιαίτερα το άρθρο 73 παρ. 4.α) όπου τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου στην αναθέτουσα αρχή όπου η χρηματοδότηση δεν είναι εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί η έννοια των δικαιωμάτων επί του τελικού προϊόντος που θα προκύψει από τις υπηρεσίες που θα χρηματοδοτηθούν από την Αναθέτουσα αρχή (foreground). σε σχέση με την προϋπάρχουσα τεχνολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών (background) και θα πρέπει να ενσωματωθεί στο νέο προϊόν που θα δημιουργηθεί, η οποία θα πρέπει να εξακολουθεί να ανήκει στο δημιουργό του.
  β. για να αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τέτοια έργα και να προωθηθούν τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας εκτός Ελλάδος, είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί το περιγραφόμενο πλαίσιο ώστε να παρέχει περισσότερα κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις και να διευκολύνει τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αύξηση της διαφάνειας στις διαδικασίες παραχώρησης δικαιωμάτων και τη δημιουργία κινήτρων για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε διεθνές επίπεδο.
  γ. πρέπει επομένως να τύχει λεπτομερούς και ενδελεχούς ανάλυσης καθώς μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες ή αμφιβολίες σχετικά με τα κίνητρα για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε τέτοια έργα και την προώθηση των αποτελεσμάτων της ελληνικής έρευνας εκτός Ελλάδος και να οδηγήσει σε απαξίωση του όλου εγχειρήματος με την μη συμμετοχή αξιόλογων επιχειρήσεων και τη δημιουργία μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων.

  3. Παρατηρήσεις επι του Καταστατικού

  Άρθρο 5ιδ | Στο άρθρο 5 του καταστατικού στο πεδίο ιδ) αναφέρεται ότι το ΕΛ.Κ.Α.Κ. ΑΣ εκτελεί την αξιολόγηση, διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αμυντικής βιομηχανίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, εφόσον τα έργα και προγράμματα αυτά αφορούν σε θέματα έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας ή της πολιτικής προστασίας.
  Δεν διευκρινίζεται με ποιο τρόπο συμμετέχει το ΕΛ.Κ.ΑΚ. (ή η ΓΔΑΕΕ) στην αξιολόγηση «..άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων» που συγχρηματοδοτούνται από άλλους χρηματοδοτικούς φορείς (Ε.Ε. ..) . Εννοείται βάσει προέγκρισης; Ειδικότερα το σχόλιο αναφέρεται λόγω της συμπερίληψης έργων πολιτικής προστασίας.

  Άρθρο 9.1 | Στο άρθρο 9 του καταστατικού και αναφορικά με το σημείο της τιμολόγησης υπηρεσιών του ΕΛ.Κ.Α.Κ. σε ποσοστό 2,5% …
  Υποθέτουμε αλλά δεν διευκρινίζεται ότι αφορά τα προγράμματα που προκηρύσσει το ΕΛ.Κ.Α.Κ.. Στην ενδεχόμενη περίπτωση που αναφέρεται σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχουν ελληνικοί φορείς θα πρέπει:
  Α. Θα πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο είναι εφικτό η χρηματοδότηση του ΕΛΚΑΚ να γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1(α) διότι η τιμολόγηση του 2,5% επί του ποσού των χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουν οι επιλεγέντες φορείς από τα ταμεία που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης ή επί όλων των συμβάσεων έρευνας και ανάπτυξης για τις οποίες μεσολάβησε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ή επί όλων των συμβάσεων προμήθειας τεχνολογικών προϊόντων και παροχής τεχνολογικών λύσεων στην περίπτωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το EDF δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
  Β. Είναι ασαφές το κατά πόσο το ανωτέρω ποσοστό θα εφαρμόζεται στο ποσό που χρηματοδοτεί η Ελλάδα για τις Ελληνικές Οντότητες στο έργο ή θα εφαρμόζεται και επί του ποσού που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
  Γ. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν θα αφορά όλους τους συμμετέχοντες στο έργο (Ελληνικές και μη οντότητες). Ειδικά για συμμετέχοντες εκτός Ελλάδος είναι πρακτικά αδύνατον να ισχύει.
  Δ. Δεν είναι σαφές εάν θα αφορά μόνο έργα που συντονίζονται από την Ελλάδα ή θα αφορά και έργα που η Ελλάδα έχει απλή συμμετοχή.
  Ε. Να διευκρινιστεί τι αντιπροσωπεύει το ποσοστό του 2,5% (απλά την λήψη ενημέρωσης ή ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες). Επιπλέον το ποσοστό αυτό είναι επι του συνόλου του έργου όπου συμμετέχουν και χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή χρηματοδότησης (εκτός ΕΛ.Κ.Α.Κ.) Ελληνικοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς φορείς;
  ΣΤ. Σε σχέση με το παραπάνω θα πρέπει να εξεταστεί η συμβατότητα του Σχεδίου Νόμου με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τη σχετική δραστηριότητα, και να αναμορφωθεί αντίστοιχα το σχετικό Άρθρο (9)
  Ζ. Να διευκρινιστεί εάν η διαμεσολάβηση του ΕΛ.Κ.Α.Κ. ΑΕ έχει αποκλειστικό χαρακτήρα για τη συμμετοχή ή μη ελληνικών φορέων σε διεθνείς ερευνητικές κοινοπραξίες στα εν λόγω προγράμματα/έργα.
  Η. Επισημαίνεται ότι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για ερευνητικά έργα επιδοτούν κόστος ερευνητικής διαδικασίας (αποζημίωση εργατοωρών προσωπικού, αγορά υλικών, κλ.π.) και μάλιστα με συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες επιλεξιμότητας. Στις επιδοτήσεις αυτές δεν περιλαμβάνεται κέρδος των συμμετεχουσών οντοτήτων (αυτή είναι η συνήθης πρακτική σε όλα τα ερευνητικά έργα, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης). Επομένως δεν είναι προφανής η πηγή προέλευσης του ποσοστού 2,5% για την διαχειριστική αμοιβή του ΕΛ.ΚΑ.Κ.

  Άρθρο 23.1 | Στο άρθρο 23 του καταστατικού αναφέρεται η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων έρευνα και ανάπτυξης.
  Η Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.040/65717/Σ.10830 «Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» που προσδιορίζει λεπτομερώς την διαδικασία αξιολόγησης αυτών των προτάσεων καταργείται ή σε αυτήν αναφέρεται το άρθρο;
  Σε κάθε περίπτωση θα είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο άρθρο του σχεδίου Νόμου να συμπεριλάβει βασικά στοιχεία όπως:
  • περιγραφή κριτηρίων αξιολόγησης για διασαφήνιση των προσδοκιών
  • σαφέστερη διατύπωση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής αξιολόγησης
  • αναφορά σε αντιφάσεις ή ασάφειες και πώς αντιμετωπίζονται και
  • διευκρίνιση διαδικασίας ενημέρωσης των Γενικών Επιτελείων και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

  4. Επίλογος

  Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) θέτει εαυτό στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προσβλέποντας στο βέλτιστο συντονισμό της Πολιτείας και της Αμυντικής Βιομηχανίας προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Οικονομίας και της Αμυντικής Βιομηχανίας.

  5. Αναφορές

  Α. French Defense Innovation Agency
  1. All the threads come together at the defence innovation agency (europa.eu)
  2. Agence de l’innovation de défense | Ministère des Armées (defense.gouv.fr)
  3. Présentation de l’Agence | Ministère des Armées (defense.gouv.fr)
  4. Defence Innovation Talks: a French perspective on defence innovation (youtube.com)
  5. How France’s armed forces are riding the waves of innovation and digital – The Agility Effect How France’s armed forces are riding the waves of innovation and digital
  6. A French perspective on defence innovation (iiss.org)
  Β. German case
  7. 68-Policy-Paper-Def-Innov-German-Case-May-2021.pdf (iris-france.org)
  Γ. UK Defense Innovation
  8. uk-germany_military_innovation_.pdf (dgap.org)
  9. Advantage through innovation: the Defence Innovation Initiative prospectus (publishing.service.gov.uk)
  10. UK Defence Innovation Funds & Accelerator Programmes » Karve (karveinternational.com)
  11. About ARIA – Aria
  Δ. US DARPA
  12. About DARPA
  13. Industry (darpa.mil)
  14. Acquisition Innovation | Years of Innovation (darpa.mil)
  15. Acquisition Innovation | What are OTs? (darpa.mil)
  16. Acquisition Innovation | Protests and Litigation (darpa.mil)
  17. Kuyath article on IP in OTs 1998.pdf (darpa.mil)
  18. government-contracts-protecting-intellectual-prope.pdf (foley.com)
  19. When working with DARPA, how do companies protect their intellectual property from automatic government ownership? – Quora
  20. CRADAs – Cooperative Research & Development Agreements | U.S. Department of the Interior (doi.gov)
  21. Frequently Asked Questions about the Federal Technology Transfer Act Program | US EPA
  Ε. Israel’s cases
  22. Directorate of Defence Research & Development – Wikipedia

  23. Innovative Strength | Ministry of Defense (mod.gov.il)

  24. How Israel’s military is prioritizing dual-use start-ups to accelerate defense tech – Breaking Defense
  25. Innofense – iHLS Startup Accelerator (i-hls.com)
  26. iHLS Accelerator & Innofense Innovation Center (i-hls.com)
  ΣΤ. IP rights
  27. EDA CAT B Grant Agreement Model
  28. EDF regulation – IPRs.

 • 12 Μαΐου 2024, 00:16 | Μαρία

  Η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων επεισερχεται από την βάση τους η οποία είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ. Τα οποία όπως ορίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα εισέρχονται στις ένοπλες Δυνάμεις με την προσωπική τους αξία από τη γνωστή στο κοινό διαδικασία. Όμως η οικογένεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ουδέποτε ως τώρα τους ανταποδωσε την αντίστοιχη τους καταξίωση με το να τους αναγνωρίσει τα κατά την κοινή λογική θέση ΑΤΕΙ στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Για αυτό το λόγω αναφέρω την θέση του:
  Συντονιστικό ΑΣΣΥ: Η υποβάθμιση των υπαξιωματικών ανά άρθρο

  Συντονιστικό ΑΣΣΥ: Η συστηματική υποβάθμιση των υπαξιωματικών ανά άρθρο του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ

  Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δημοσιοποίησε την κριτική του στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ. Παράλληλα υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση:

  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε μια κακή πρακτική να καταθέτει ένα σχέδιο νόμου, στην συγκεκριμένη περίπτωση για την καινοτομία, αλλά που προσπαθεί κάτω από το «..και λοιπές διατάξεις», να ρυθμίσει αποσπασματικά κι αναποτελεσματικά σημαντικά, αλλά ανομοιογενή θέματα.

  Είναι εν τέλει σχεδόν ίδιο με το προσχέδιο που διέρρευσε στα ΜΜΕ πριν κάτι μήνες. Αυτό μας φοβίζει και μας κάνει να ανησυχούμε ότι πιθανότατα κι οι λοιπές διαρροές που διαβάσαμε στο διαδίκτυο για τον σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργείου, περίφημη ατζέντα 2030, θα επαληθευθούν σύντομα (Σώμα Υπαξιωματικών, Μετοχικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κ.λπ).

  Επίσης διαπιστώσαμε ότι ο κ. υφυπουργός ξέχασε τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες του, ακόμα και στο κοινοβούλιο, για αναβάθμιση των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού από το σχέδιο νόμου απουσιάζουν παντελώς διατάξεις για αναβάθμιση των σχολών υπαξιωματικών.

  Προς το παρόν το σχέδιο νόμου έχει καταφέρει να διχάσει ακόμα περισσότερο το στράτευμα κι αυτό είναι πασιφανές από τη λεκτική σφαγή μεταξύ των στελεχών στα σχόλια,

  απογοητεύοντας ταυτόχρονα όσους τα υπουργικά και πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών στελεχών είχαν υποσχεθεί λύση στα προβλήματά τους, που δεν επαληθεύτηκαν,

  αλλά και δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις με αμφιλεγόμενες και κακοσχεδιασμένες διατάξεις, που διαταράσσουν ακόμα περισσότερο την όποια γαλήνη και τάξη του στρατεύματος.

  Μέρος Α
  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

  Μέρος Β
  Ενώ η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας θεωρείται επιβεβλημένη στην εποχή μας και η πρωτοβουλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το μέλλον θα δείξει αν το ΕΛΚΑΚ θα ανταποκριθεί του σκοπού του και θα παράγει έργο ή θα μετατραπεί σε άλλο έναν υδροκέφαλο και γραφειοκρατικό μηχανισμό, χρήσιμο μόνο για παρκάρισμα και βόλεμα υψηλόβαθμων και αδρά αμειβόμενων στελεχών προερχομένων κυρίως από ΑΣΕΙ.

  Απουσιάζει η πρόβλεψη για οποιαδήποτε συμμετοχή ή συνέργεια του ΕΛΚΑΚ με τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων και το ενδιαφέρον εστιάζεται αποκλειστικά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τις προβλέψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τίθενται στο σχέδιο νόμου και που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να μην λειτουργήσουν αποτρεπτικά ή ως τροχοπέδη στις συνεργασίες με εταιρείες έρευνας και τεχνολογίας.

  Επίσης ως μάλλον ατυχείς χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις για έμπειρους διδακτορικούς ερευνητές που θα εργάζονται αμισθί με αντάλλαγμα βαθμούς και γαλόνια. Αλήθεια γιατί αποκλείονται οι μεταπτυχιακοί ερευνητές με μακροχρόνια εμπειρία;

  Τέλος η παρ.3, του άρθρου 7, να διαμορφωθεί ως εξής:

  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του εικοστού όγδοου άρθρου του καταστατικού του, παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

  Μέρος Γ
  Ενώ διευθετούνται εκπαιδευτικά ζητήματα κι αναβαθμίζονται περαιτέρω τα ΑΣΕΙ στα οποία παρέχεται πλέον η δυνατότητα διοργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών από μόνα τους ή σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. κι άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου στην πολλαπλώς εξαγγελλόμενη αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών των ΑΣΣΥ.

  Κι αυτό παρά τις δεσμεύσεις δια του κ. ΥΦΕΘΑ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1216/19295/11-4-24 απάντηση του ιδίου σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου ενημέρωσε ότι: «εξετάζεται η αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των ΑΣΣΥ με την ένταξη τους στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται σχετικές αποφάσεις».

  Ο σκοπός της ανωτέρω αναβάθμισης επιβάλλεται πρωτίστως για την εκπλήρωση του ειδικότερου εκπαιδευτικού σκοπού των ΑΣΣΥ, ο οποίος συνίσταται στην απόδοση Μονίμων Υπαξιωματικών υψηλού επιπέδου κατάρτισης κι επιχειρησιακής ικανότητας, ώστε να συμβάλλουν αναμφίβολα με τις γνώσεις τους στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων των ΕΔ για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής των.

  Κατόπιν των ανωτέρω κι εφόσον η πρόθεση αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των ΑΣΣΥ είναι ισχυρή κι ειλικρινής, προτείνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μια απαραίτητη προσθήκη στο Μέρος Γ (Άρθρα 14 – 42) :

  «Το πτυχίο των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ισότιμο με το πτυχίο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

  Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες της εκπαιδευτικής αναβάθμισης των σχολών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

  Αντ’ αυτού διαπιστώνεται ότι με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου προστίθεται η προσθήκη της παρ. 9 στο άρθρο 21 του ν. 3187/2003 που ουσιαστικά οδηγεί σε μόνιμη υποβάθμιση το επίπεδο σπουδών των ΑΣΣΥ,

  αφού προβλέπει ότι τα μαθήματα των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) διδάσκονται, κατόπιν προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Σχολή, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αμείβονται ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές (απουσιάζει κάθε αναφορά σε απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα).

  Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της θέσης διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέση καλύπτεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν όμοιας προκήρυξης, από ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται από την οικεία Σχολή.

  Το αποτέλεσμα της έλλειψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα το γνωρίσαμε πρόσφατα, όταν διαπιστώθηκε ότι στη ΣΜΥ επί ένα εξάμηνο δεν υπήρχαν καθηγητές-εκπαιδευτές για να διδάξουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα κι οι σπουδαστές επιδίδονταν σε εξτρά σωματική εκγύμναση για αναπλήρωση των χαμένων ωρών.

  Εξετάστηκαν μάλιστα στο τέλος του εξαμήνου εφ’ όλης της ύλης ακόμα κι αυτής που δεν διδάχτηκαν, για να τιμωρηθούν στη συνέχεια με στερήσεις εξόδων όσοι δεν έπιασαν τα ακαδημαϊκά όρια.

  Συμπέρασμα : ΑΣΣΥ με υποβαθμισμένη εκπαίδευση, χωρίς μόνιμους καθηγητές, χωρίς σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες, χωρίς ισοτιμία με τα ΑΤΕΙ, χωρίς πρότυπα διοίκησης και με δυσμενέστερη ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη.

  Μέρος Δ
  Τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση εάν απαιτείται κοινό Σώμα Πληροφορικής με τους όρους που θέτει το σχέδιο νόμου.

  Μπορεί θεωρητικά να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας αλλά κάθε σώμα έχει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κι αμφισβητείται ότι έχει γίνει σοβαρή και σε βάθος διακλαδική μελέτη για το θέμα, με την συνεργασία των Επιτελείων.

  Η ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη ΣΣΑΣ είναι ίσως θετική εξέλιξη, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις σχολές υπαξιωματικών που οι απόφοιτοι από δύο σχολές (ΣΜΥΑ και ΣΜΥ) με διαφορετικά προγράμματα σπουδών θα υπάγονται στο νέο κοινό σώμα, ενώ παραδόξως παραλείπονται οι απόφοιτοι του αντίστοιχου τμήματος της ΣΜΥΝ.

  Αναμένεται κύμα παραιτήσεων στελεχών πληροφορικής με εμπειρία και αρκετά χρόνια υπηρεσίας, κυρίως από την Π.Α. (αποφοίτων Σ.Ι. και ΣΜΥΑ) αλλά πιθανόν και τα άλλα σώματα.

  Να τεθεί υπόψη ότι τα εν λόγω στελέχη είναι περιζήτητα στην ελεύθερη αγορά με πολύ υψηλές αμοιβές.

  Ο λόγος είναι η υποχρεωτική μετάταξη στο ΚΣ που προβλέπεται στο άρθρο 49 του σχεδίου νόμου. Στελέχη που εισήλθαν σε στρατιωτικές σχολές με υψηλότατα μόρια σε συγκεκριμένο σώμα για να σταδιοδρομήσουν σε αυτό, θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν σε Διακλαδικό Σώμα που ουδέποτε επέλεξαν, εντασσόμενοι αναγκαστικά σε αυτό, κάποιοι μόλις μερικούς μήνες μετά την ορκωμοσία τους και υφιστάμενοι, στη συνέχεια, μη αναμενόμενες μεταθέσεις και συνθήκες εργασίας (άρθρο 50).

  Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο δυνατότητα επιλογής των στελεχών.

  Οι φετινοί υποψήφιοι των σχολών είναι σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, μη γνωρίζοντας πού τελικά θα υπηρετήσουν και αν στο τέλος ορκιστούν Ανθυποσμηναγοί ή Ανθυπολοχαγοί, Σμηνίες ή Λοχίες παρά τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη προκήρυξη.

  Από την άλλη στελέχη που δεν κατέχουν Πτυχίο Α.Ε.Ι. εξειδίκευσης πληροφορικής αλλά διαθέτουν πολυετή εμπειρία και προσφορά στο αντίστοιχο Σώμα πληροφορικής του Κλάδου τους, εξαιρούνται της δυνατότητας μετάταξης στο ΚΣ Πληροφορικής παρά την πιθανή επιθυμία τους.

  Τέλος δεν ρυθμίζεται στο σχέδιο νόμου το κόστος νέων στολών και διακριτικών που θα κληθούν να επιβαρυνθούν τα στελέχη ακόμα και υποχρεωτικά, σε εποχές δύσκολες.

  Μέρος Ε
  Άρθρο 58. Δεν γίνεται κατανοητή κι αποδεκτή η χαριστική διαγραφή εκατομμυρίων ευρώ χρεών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα στρατιωτικά Νοσοκομεία όπως κι η ύποπτη εξαίρεση του ΝΙΜΙΤΣ από την ρύθμιση αυτή.

  Είναι υποχρέωση του υπουργείου η διεκδίκηση των οφειλών των άλλων υπουργείων για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί.

  Η ρύθμιση μάλιστα αφορά μόνο την περίοδο 21-22, δεν αναφέρεται στις οφειλές και του ΕΚΑΒ αλλά και τις τρέχουσες οφειλές. Απλά λειτουργεί στη λογική του «κάλλιο πέντε και στο χέρι». Τα δεκάδες αυτά εκατομμύρια όμως λείπουν από το προσωπικό των ΕΔ, τα Νοσοκομεία και τις λοιπές Υπηρεσίες των.

  Άρθρο 61. Προτείνουμε να διαγραφεί – αποσυρθεί από το άρθρο το σημείο στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.

  3. Η ως άνω απόφαση περί μειώσεως του βοηθήματος, δέον όπως εκδίδεται έναν τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους.

  Η παραμονή των ανωτέρω διατάξεων οι οποίες προϋπήρχαν εγείρει πολλά ερωτήματα:

  Δεν έχουν γίνει και δεν γίνονται διαρκώς αναλογιστικές μελέτες;
  Δεν πρέπει η υπηρεσία να μεριμνά ώστε διαγενεακά όλοι οι μερισματούχοι να λαμβάνουν το ίδιο ύψος εφάπαξ βοηθήματος ανάλογα των εισφορών τους και να είναι ίδιος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος;
  Η παραμονή των εν λόγω διατάξεων σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και έχει προκύψει πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαγενεακή πρόβλεψη, ούτε αλληλεγγύη.
  Άρθρο 69. Λόγω της μεγάλης διαίρεσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών και των δημόσιων αλληλοκατηγοριών που έχει προκαλέσει στο στράτευμα η τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 που προβλέπει μετάθεση μετά την πάροδο έξι (6) ετών των πολυτέκνων, τριτέκνων και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών,

  προτείνεται η απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και η επανεξέταση από μηδενική βάση όλου του συστήματος μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ με ένα αντικειμενικό, αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα μορίων που θα λαμβάνει υπόψη και θα διατηρεί τις ευεργετικές διατάξεις για τα στελέχη ειδικών κατηγοριών καθώς και αυτών με προβλήματα οικογενειακά και υγείας, αλλά θα ελέγχει ταυτόχρονα αυστηρά και μεθοδικά, πιθανές καταστρατηγήσεις των ευνοϊκών διατάξεων.

  Άρθρο 75. Προβλέπεται συμμετοχή των ΑΣΕΙ για την δωρεάν διανομή στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ». Δεν λαμβάνεται καμία αντίστοιχη μέριμνα για τους σπουδαστές των ΑΣΣΥ.

  Μέρος ΣΤ

  Όπως προκύπτει κι από τα σχόλια στη διαβούλευση για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο, αλλά κι από πολιτικά γραφεία στελεχών της Κυβέρνησης για μελλοντική τακτοποίηση των ζητημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Έτσι στο σχέδιο νόμου παρά τις υποσχέσεις:

  Α) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό -συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95 (τάξεων 1996, 1997) και εντεύθεν με την ένταξή τους στον 2439/96 όπως έγινε με τις προηγούμενες σειρές στο ν.5018/2023.

  Το συντονιστικό συμβούλιο αποφοίτων ΑΣΣΥ στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου 5018/23 είχε ζητήσει την οριστική και ενιαία διευθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ προς αποφυγή της εσωστρέφειας και των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ για ψηφοθηρικούς και μόνο λόγους.

  Συνεχίζουμε να ζητάμε την οριστική ενιαία επίλυση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που να είναι αντάξια του μορφωτικού τους επιπέδου με την επαναφορά του καταληκτικού βαθμού του Συνταγματάρχη και αντίστοιχων όπως ίσχυε με τον ν. 2439/96 και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ταξιάρχου σε όσους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου για τον βαθμό του Ταξιάρχου που δεν υφίσταται.

  Β) δεν επιλύεται το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ, που προκάλεσε ο 3883/2010.

  Αν καλοπροαίρετα ανατρέξει κάποιος στο άρθρο 23 του ν.3883/10 θα διαπιστώσει ότι για κανέναν άλλο θεσμό στρατιωτικών δεν ανακόπτεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξκων που έχουν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιείς συναδέλφους τους,

  είτε αυτοί προέρχονται από τον θεσμό των ΑΣΕΙ, είτε από τον θεσμό μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, είτε τον θεσμό των ΕΜΘ, είτε τον θεσμό των ΕΠΟΠ.

  Κατόπιν τούτου σας προτρέπουμε να εξαλείψετε την αδικία τροποποιώντας το άρθρο 23 του ν.3883/10 με διάταξη που θα φέρετε στο επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο δίνοντας την δυνατότητα ίδιας βαθμολογικής εξέλιξης και στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις Ειδικές Κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ν.3883/10.

  Με την μη διευθέτηση της άδικης ρύθμισης του ν. 3883/10 συνεχίζεται ο διαχωρισμός εντός του ίδιου θεσμού με την δημιουργία δύο κατηγοριών Αξκων που ενώ έχουν αποφοιτήσει από την ίδια σχολή και έχουν την ίδια πάθηση, έχουν διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη.

  Γ) δεν προβλέπεται η μισθολογική αναβάθμιση – εξίσωση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ), σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Είναι λυπηρό τα ίδια θέματα να επανέρχονται διαρκώς στην συζήτηση προς επίλυση κι ενώ αναγνωρίζεται το δίκαιο των αιτημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, παραπέμπονται προς μελλοντική αποκατάσταση, αναγκάζοντας και τους φορείς εκπροσώπησής τους να επανέρχονται διαρκώς με την ίδια σχεδόν ατζέντα….

 • 12 Μαΐου 2024, 00:48 | Μαρία

  Η αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων επεισερχεται από την βάση τους η οποία είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ. Τα οποία όπως ορίζεται από το ίδιο το Σύνταγμα εισέρχονται στις ένοπλες Δυνάμεις με την προσωπική τους αξία από τη γνωστή στο κοινό διαδικασία. Όμως η οικογένεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ουδέποτε ως τώρα τους ανταποδωσε την αντίστοιχη τους καταξίωση με το να τους αναγνωρίσει τα κατά την κοινή λογική θέση ΑΤΕΙ στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Για αυτό το λόγω αναφέρω την θέση του:
  Συντονιστικό ΑΣΣΥ: Η υποβάθμιση των υπαξιωματικών ανά άρθρο

  Συντονιστικό ΑΣΣΥ: Η συστηματική υποβάθμιση των υπαξιωματικών ανά άρθρο του νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ

  Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) δημοσιοποίησε την κριτική του στο νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ. Παράλληλα υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση:

  το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε μια κακή πρακτική να καταθέτει ένα σχέδιο νόμου, στην συγκεκριμένη περίπτωση για την καινοτομία, αλλά που προσπαθεί κάτω από το «..και λοιπές διατάξεις», να ρυθμίσει αποσπασματικά κι αναποτελεσματικά σημαντικά, αλλά ανομοιογενή θέματα.

  Είναι εν τέλει σχεδόν ίδιο με το προσχέδιο που διέρρευσε στα ΜΜΕ πριν κάτι μήνες. Αυτό μας φοβίζει και μας κάνει να ανησυχούμε ότι πιθανότατα κι οι λοιπές διαρροές που διαβάσαμε στο διαδίκτυο για τον σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργείου, περίφημη ατζέντα 2030, θα επαληθευθούν σύντομα (Σώμα Υπαξιωματικών, Μετοχικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κ.λπ).

  Επίσης διαπιστώσαμε ότι ο κ. υφυπουργός ξέχασε τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες του, ακόμα και στο κοινοβούλιο, για αναβάθμιση των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού από το σχέδιο νόμου απουσιάζουν παντελώς διατάξεις για αναβάθμιση των σχολών υπαξιωματικών.

  Προς το παρόν το σχέδιο νόμου έχει καταφέρει να διχάσει ακόμα περισσότερο το στράτευμα κι αυτό είναι πασιφανές από τη λεκτική σφαγή μεταξύ των στελεχών στα σχόλια,

  απογοητεύοντας ταυτόχρονα όσους τα υπουργικά και πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών στελεχών είχαν υποσχεθεί λύση στα προβλήματά τους, που δεν επαληθεύτηκαν,

  αλλά και δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις με αμφιλεγόμενες και κακοσχεδιασμένες διατάξεις, που διαταράσσουν ακόμα περισσότερο την όποια γαλήνη και τάξη του στρατεύματος.

  Μέρος Α
  Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):

  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

  Μέρος Β
  Ενώ η δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας θεωρείται επιβεβλημένη στην εποχή μας και η πρωτοβουλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το μέλλον θα δείξει αν το ΕΛΚΑΚ θα ανταποκριθεί του σκοπού του και θα παράγει έργο ή θα μετατραπεί σε άλλο έναν υδροκέφαλο και γραφειοκρατικό μηχανισμό, χρήσιμο μόνο για παρκάρισμα και βόλεμα υψηλόβαθμων και αδρά αμειβόμενων στελεχών προερχομένων κυρίως από ΑΣΕΙ.

  Απουσιάζει η πρόβλεψη για οποιαδήποτε συμμετοχή ή συνέργεια του ΕΛΚΑΚ με τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων και το ενδιαφέρον εστιάζεται αποκλειστικά στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

  Υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για τις προβλέψεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που τίθενται στο σχέδιο νόμου και που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να μην λειτουργήσουν αποτρεπτικά ή ως τροχοπέδη στις συνεργασίες με εταιρείες έρευνας και τεχνολογίας.

  Επίσης ως μάλλον ατυχείς χαρακτηρίζονται οι προβλέψεις για έμπειρους διδακτορικούς ερευνητές που θα εργάζονται αμισθί με αντάλλαγμα βαθμούς και γαλόνια. Αλήθεια γιατί αποκλείονται οι μεταπτυχιακοί ερευνητές με μακροχρόνια εμπειρία;

  Τέλος η παρ.3, του άρθρου 7, να διαμορφωθεί ως εξής:

  «3. Για τη στέγαση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας και των ταμείων του εικοστού όγδοου άρθρου του καταστατικού του, παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα, χώρος ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή εποπτευόμενου από αυτό νομικού προσώπου, πλην των Μετοχικών Ταμείων των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ακίνητη περιουσία των οποίων, αποφασίζουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια»

  Μέρος Γ
  Ενώ διευθετούνται εκπαιδευτικά ζητήματα κι αναβαθμίζονται περαιτέρω τα ΑΣΕΙ στα οποία παρέχεται πλέον η δυνατότητα διοργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών από μόνα τους ή σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. κι άλλους φορείς έρευνας και τεχνολογίας, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου στην πολλαπλώς εξαγγελλόμενη αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών των ΑΣΣΥ.

  Κι αυτό παρά τις δεσμεύσεις δια του κ. ΥΦΕΘΑ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την υπ’ αριθμ. Φ.900α/1216/19295/11-4-24 απάντηση του ιδίου σε σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου ενημέρωσε ότι: «εξετάζεται η αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των ΑΣΣΥ με την ένταξη τους στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης, τονίζοντας ότι έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται σχετικές αποφάσεις».

  Ο σκοπός της ανωτέρω αναβάθμισης επιβάλλεται πρωτίστως για την εκπλήρωση του ειδικότερου εκπαιδευτικού σκοπού των ΑΣΣΥ, ο οποίος συνίσταται στην απόδοση Μονίμων Υπαξιωματικών υψηλού επιπέδου κατάρτισης κι επιχειρησιακής ικανότητας, ώστε να συμβάλλουν αναμφίβολα με τις γνώσεις τους στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων των ΕΔ για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής των.

  Κατόπιν των ανωτέρω κι εφόσον η πρόθεση αναβάθμισης κι εκσυγχρονισμού των ΑΣΣΥ είναι ισχυρή κι ειλικρινής, προτείνεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου μια απαραίτητη προσθήκη στο Μέρος Γ (Άρθρα 14 – 42) :

  «Το πτυχίο των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ισότιμο με το πτυχίο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

  Με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες της εκπαιδευτικής αναβάθμισης των σχολών αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

  Αντ’ αυτού διαπιστώνεται ότι με το άρθρο 28 του σχεδίου νόμου προστίθεται η προσθήκη της παρ. 9 στο άρθρο 21 του ν. 3187/2003 που ουσιαστικά οδηγεί σε μόνιμη υποβάθμιση το επίπεδο σπουδών των ΑΣΣΥ,

  αφού προβλέπει ότι τα μαθήματα των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) διδάσκονται, κατόπιν προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Σχολή, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αμείβονται ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές (απουσιάζει κάθε αναφορά σε απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα).

  Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της θέσης διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέση καλύπτεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν όμοιας προκήρυξης, από ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται από την οικεία Σχολή.

  Το αποτέλεσμα της έλλειψης μόνιμου διδακτικού προσωπικού με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα το γνωρίσαμε πρόσφατα, όταν διαπιστώθηκε ότι στη ΣΜΥ επί ένα εξάμηνο δεν υπήρχαν καθηγητές-εκπαιδευτές για να διδάξουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα κι οι σπουδαστές επιδίδονταν σε εξτρά σωματική εκγύμναση για αναπλήρωση των χαμένων ωρών.

  Εξετάστηκαν μάλιστα στο τέλος του εξαμήνου εφ’ όλης της ύλης ακόμα κι αυτής που δεν διδάχτηκαν, για να τιμωρηθούν στη συνέχεια με στερήσεις εξόδων όσοι δεν έπιασαν τα ακαδημαϊκά όρια.

  Συμπέρασμα : ΑΣΣΥ με υποβαθμισμένη εκπαίδευση, χωρίς μόνιμους καθηγητές, χωρίς σύγχρονα εργαστήρια και βιβλιοθήκες, χωρίς ισοτιμία με τα ΑΤΕΙ, χωρίς πρότυπα διοίκησης και με δυσμενέστερη ιεραρχική και μισθολογική εξέλιξη.

  Μέρος Δ
  Τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση εάν απαιτείται κοινό Σώμα Πληροφορικής με τους όρους που θέτει το σχέδιο νόμου.

  Μπορεί θεωρητικά να επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας αλλά κάθε σώμα έχει τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κι αμφισβητείται ότι έχει γίνει σοβαρή και σε βάθος διακλαδική μελέτη για το θέμα, με την συνεργασία των Επιτελείων.

  Η ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη ΣΣΑΣ είναι ίσως θετική εξέλιξη, δεν ισχύει όμως το ίδιο για τις σχολές υπαξιωματικών που οι απόφοιτοι από δύο σχολές (ΣΜΥΑ και ΣΜΥ) με διαφορετικά προγράμματα σπουδών θα υπάγονται στο νέο κοινό σώμα, ενώ παραδόξως παραλείπονται οι απόφοιτοι του αντίστοιχου τμήματος της ΣΜΥΝ.

  Αναμένεται κύμα παραιτήσεων στελεχών πληροφορικής με εμπειρία και αρκετά χρόνια υπηρεσίας, κυρίως από την Π.Α. (αποφοίτων Σ.Ι. και ΣΜΥΑ) αλλά πιθανόν και τα άλλα σώματα.

  Να τεθεί υπόψη ότι τα εν λόγω στελέχη είναι περιζήτητα στην ελεύθερη αγορά με πολύ υψηλές αμοιβές.

  Ο λόγος είναι η υποχρεωτική μετάταξη στο ΚΣ που προβλέπεται στο άρθρο 49 του σχεδίου νόμου. Στελέχη που εισήλθαν σε στρατιωτικές σχολές με υψηλότατα μόρια σε συγκεκριμένο σώμα για να σταδιοδρομήσουν σε αυτό, θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν σε Διακλαδικό Σώμα που ουδέποτε επέλεξαν, εντασσόμενοι αναγκαστικά σε αυτό, κάποιοι μόλις μερικούς μήνες μετά την ορκωμοσία τους και υφιστάμενοι, στη συνέχεια, μη αναμενόμενες μεταθέσεις και συνθήκες εργασίας (άρθρο 50).

  Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο δυνατότητα επιλογής των στελεχών.

  Οι φετινοί υποψήφιοι των σχολών είναι σε ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, μη γνωρίζοντας πού τελικά θα υπηρετήσουν και αν στο τέλος ορκιστούν Ανθυποσμηναγοί ή Ανθυπολοχαγοί, Σμηνίες ή Λοχίες παρά τα αναγραφόμενα στην αντίστοιχη προκήρυξη.

  Από την άλλη στελέχη που δεν κατέχουν Πτυχίο Α.Ε.Ι. εξειδίκευσης πληροφορικής αλλά διαθέτουν πολυετή εμπειρία και προσφορά στο αντίστοιχο Σώμα πληροφορικής του Κλάδου τους, εξαιρούνται της δυνατότητας μετάταξης στο ΚΣ Πληροφορικής παρά την πιθανή επιθυμία τους.

  Τέλος δεν ρυθμίζεται στο σχέδιο νόμου το κόστος νέων στολών και διακριτικών που θα κληθούν να επιβαρυνθούν τα στελέχη ακόμα και υποχρεωτικά, σε εποχές δύσκολες.

  Μέρος Ε
  Άρθρο 58. Δεν γίνεται κατανοητή κι αποδεκτή η χαριστική διαγραφή εκατομμυρίων ευρώ χρεών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα στρατιωτικά Νοσοκομεία όπως κι η ύποπτη εξαίρεση του ΝΙΜΙΤΣ από την ρύθμιση αυτή.

  Είναι υποχρέωση του υπουργείου η διεκδίκηση των οφειλών των άλλων υπουργείων για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί.

  Η ρύθμιση μάλιστα αφορά μόνο την περίοδο 21-22, δεν αναφέρεται στις οφειλές και του ΕΚΑΒ αλλά και τις τρέχουσες οφειλές. Απλά λειτουργεί στη λογική του «κάλλιο πέντε και στο χέρι». Τα δεκάδες αυτά εκατομμύρια όμως λείπουν από το προσωπικό των ΕΔ, τα Νοσοκομεία και τις λοιπές Υπηρεσίες των.

  Άρθρο 61. Προτείνουμε να διαγραφεί – αποσυρθεί από το άρθρο το σημείο στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διοικούσας Επιτροπής το ύψος του βοηθήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 μπορεί να περιορίζεται αναλόγως της οικονομικής κατάστασης του Ειδικού Λογαριασμού.

  3. Η ως άνω απόφαση περί μειώσεως του βοηθήματος, δέον όπως εκδίδεται έναν τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως του εις ο αναφέρεται οικονομικού έτους.

  Η παραμονή των ανωτέρω διατάξεων οι οποίες προϋπήρχαν εγείρει πολλά ερωτήματα:

  Δεν έχουν γίνει και δεν γίνονται διαρκώς αναλογιστικές μελέτες;
  Δεν πρέπει η υπηρεσία να μεριμνά ώστε διαγενεακά όλοι οι μερισματούχοι να λαμβάνουν το ίδιο ύψος εφάπαξ βοηθήματος ανάλογα των εισφορών τους και να είναι ίδιος ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος;
  Η παραμονή των εν λόγω διατάξεων σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και έχει προκύψει πρόβλημα. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαγενεακή πρόβλεψη, ούτε αλληλεγγύη.
  Άρθρο 69. Λόγω της μεγάλης διαίρεσης και αντιπαράθεσης μεταξύ των στελεχών και των δημόσιων αλληλοκατηγοριών που έχει προκαλέσει στο στράτευμα η τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010 που προβλέπει μετάθεση μετά την πάροδο έξι (6) ετών των πολυτέκνων, τριτέκνων και γονέων μονογονεϊκών οικογενειών,

  προτείνεται η απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου και η επανεξέταση από μηδενική βάση όλου του συστήματος μεταθέσεων των στελεχών των ΕΔ με ένα αντικειμενικό, αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα μορίων που θα λαμβάνει υπόψη και θα διατηρεί τις ευεργετικές διατάξεις για τα στελέχη ειδικών κατηγοριών καθώς και αυτών με προβλήματα οικογενειακά και υγείας, αλλά θα ελέγχει ταυτόχρονα αυστηρά και μεθοδικά, πιθανές καταστρατηγήσεις των ευνοϊκών διατάξεων.

  Άρθρο 75. Προβλέπεται συμμετοχή των ΑΣΕΙ για την δωρεάν διανομή στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ». Δεν λαμβάνεται καμία αντίστοιχη μέριμνα για τους σπουδαστές των ΑΣΣΥ.

  Μέρος ΣΤ

  Όπως προκύπτει κι από τα σχόλια στη διαβούλευση για άλλη μια φορά δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δίνονται κατά καιρούς από το Υπουργείο, αλλά κι από πολιτικά γραφεία στελεχών της Κυβέρνησης για μελλοντική τακτοποίηση των ζητημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ. Έτσι στο σχέδιο νόμου παρά τις υποσχέσεις:

  Α) δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό -συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95 (τάξεων 1996, 1997) και εντεύθεν με την ένταξή τους στον 2439/96 όπως έγινε με τις προηγούμενες σειρές στο ν.5018/2023.

  Το συντονιστικό συμβούλιο αποφοίτων ΑΣΣΥ στην διαβούλευση του σχεδίου νόμου 5018/23 είχε ζητήσει την οριστική και ενιαία διευθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης όλων των αποφοίτων ΑΣΣΥ προς αποφυγή της εσωστρέφειας και των συνεχιζόμενων διεκδικήσεων που κρατούν σε ομηρία χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ για ψηφοθηρικούς και μόνο λόγους.

  Συνεχίζουμε να ζητάμε την οριστική ενιαία επίλυση της βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ που να είναι αντάξια του μορφωτικού τους επιπέδου με την επαναφορά του καταληκτικού βαθμού του Συνταγματάρχη και αντίστοιχων όπως ίσχυε με τον ν. 2439/96 και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ταξιάρχου σε όσους κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, με ταυτόχρονη πρόβλεψη μισθολογικού κλιμακίου για τον βαθμό του Ταξιάρχου που δεν υφίσταται.

  Β) δεν επιλύεται το θέμα της βαθμολογικής και μισθολογικής αποκατάστασης των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ, που προκάλεσε ο 3883/2010.

  Αν καλοπροαίρετα ανατρέξει κάποιος στο άρθρο 23 του ν.3883/10 θα διαπιστώσει ότι για κανέναν άλλο θεσμό στρατιωτικών δεν ανακόπτεται η βαθμολογική εξέλιξη των Αξκων που έχουν ενταχθεί στις ειδικές κατηγορίες σε σχέση με τους υγιείς συναδέλφους τους,

  είτε αυτοί προέρχονται από τον θεσμό των ΑΣΕΙ, είτε από τον θεσμό μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, είτε τον θεσμό των ΕΜΘ, είτε τον θεσμό των ΕΠΟΠ.

  Κατόπιν τούτου σας προτρέπουμε να εξαλείψετε την αδικία τροποποιώντας το άρθρο 23 του ν.3883/10 με διάταξη που θα φέρετε στο επικείμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο δίνοντας την δυνατότητα ίδιας βαθμολογικής εξέλιξης και στους αποφοίτους ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις Ειδικές Κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ν.3883/10.

  Με την μη διευθέτηση της άδικης ρύθμισης του ν. 3883/10 συνεχίζεται ο διαχωρισμός εντός του ίδιου θεσμού με την δημιουργία δύο κατηγοριών Αξκων που ενώ έχουν αποφοιτήσει από την ίδια σχολή και έχουν την ίδια πάθηση, έχουν διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη.

  Γ) δεν προβλέπεται η μισθολογική αναβάθμιση – εξίσωση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ), σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

  Είναι λυπηρό τα ίδια θέματα να επανέρχονται διαρκώς στην συζήτηση προς επίλυση κι ενώ αναγνωρίζεται το δίκαιο των αιτημάτων των αποφοίτων ΑΣΣΥ, παραπέμπονται προς μελλοντική αποκατάσταση, αναγκάζοντας και τους φορείς εκπροσώπησής τους να επανέρχονται διαρκώς με την ίδια σχεδόν ατζέντα..

 • 12 Μαΐου 2024, 00:39 | Παναγιώτης Δήμου

  Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Συμφωνώ με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), που θεωρεί ως αναγκαία αυτή τη ρύθμιση και προτείνει τα ακόλουθα:

  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.

  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.

  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ»

 • 11 Μαΐου 2024, 21:56 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΦΑΣ

  Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν συμπεριλαμβάνονται αφενός οι υποσχέσεις του κυρίου Πρωθυπουργού για επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν τις οικογένειες των στρατιωτικών αφετέρου δε οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) που έχουν κατατεθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν:α. Οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ. με την ταυτόχρονη απονομή και του βαθμού του Ανθυπασπιστή για να σταματήσει η ομηρία περίπου 25.000 οικογενειών στρατιωτικών θέμα για το οποίο έχει επανειλημμένα υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός την επίλυση του τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και κατά τηην ομιλία του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.β. Επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό – συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95, 96 και εντεύθεν.γ. Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ. Σήμερα τα άτομα ΑΜΕΑ έχουν αποδείξει ότι δεν στερούνται ικανοτήτων κατακτώντας Υπουργικές θέσεις, θέσεις Διευθυντών Επιχειρήσεων κλπο πότε και θα πρέπει να σταματήσει η ιδιότυπη τιμωρία τουςδ. Ένταξη στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξκων εξ ΕΜΘ.ε. Αναβάθμιση των Σχολών ΑΣΣΥ με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας – ΠΑΝΕΘΑ το οποίο αποτέλεσε και δέσμευση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση των προγραμματικών της δηλώσεων ήδη από τον Ιούνιο του 2019.στ. Πλήρη αποκατάσταση της αδικίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19.ζ. Διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992.η. Για την άρση της αδικίας για την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού.θ. Καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους συναδέλφους μας ειδικότητας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.ι. Εναρμόνιση της ημερήσιας αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) για το προσωπικό των ΕΔ – ΣΑ όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από το 2016, για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.ια. Μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥΗ τροποποίηση του Άρθρου 5 του Ν. 3883 που επιχειρείται με το άρθρο 69 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, επί της ουσίας καταργεί το αμετάθετο και θέτει σε καθεστώς άμεσης μεταθετικότητας, τις πιο ευαίσθητες και αδύναμες κατηγορίες στρατιωτικών οικογενειών, εξαιρούμενων των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. Για το ζήτημα αυτό η ΠΟΜΕΝΣ είχε προσφύγει στο ΣτΕ, όπου και εκδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται η έκδοση της
  σχετικής απόφασης.
  Την περίοδο που η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, το σχέδιο νόμου της Κυβέρνησης πλήττει ουσιαστικά τους πολύτεκνους, γονείς τριών (3) τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και γονείς με ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα τέκνα και στελέχη που έχουν ενταχθεί στις ειδικές καταστάσεις του ν.δ. 1400/1973, που χρειάζονται την στήριξη της πολιτείας, λόγω του ιδιαίτερου της κατάστασής τους, με μονομερείς ενέργειες οι οποίες αντιτίθεται σε κάθε έννοια προσπάθειας αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.
  Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση δια στόματος του νέου Υπουργού επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσου παρουσιάζει στο υπουργικό συμβούλιο την Εθνική στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους», υλοποιώντας μια προσπάθεια ίσων ευκαιριών, την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει το ΥΠΕΘΑ να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση στερώντας δικαιώματα ετών σε συναδέλφους που επιμελούνται άτομα ΑΜΕΑ.
  Η θέση της ΠΟΜΕΝΣ είναι η άμεση απόσυρση του
  συγκεκριμένου άρθρου 69 και να υπάρξει εφόσον απαιτείται, η πρόβλεψη
  έκδοσης υπουργικής απόφασης που να καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις
  λεπτομέρειες των μεταθέσεων, οι οποίες θα προκύψουν από την διαβούλευση
  των εμπλεκόμενων φορέων και της Ομοσπονδία μας.

 • 11 Μαΐου 2024, 20:18 | Δημήτριος Κεραμίδας – Μέλος ΔΣ ΣΑΣΤΥΑ

  Για να υλοποιηθούν άμεσα οι διαπιστεύσεις του κ. ΥΦΕΘΑ, στο Μέρος Α του νομοσχεδίου, προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως: 

  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

 • 11 Μαΐου 2024, 19:22 | Χρήστος Δ.

  Στο παρόν σχέδιο νόμου δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποσχέσεις του κυρίου Πρωθυπουργού για επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν τις οικογένειες των στρατιωτικών και αυτές αναφέρονται παρακάτω:

  α. Οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ. με την ταυτόχρονη απονομή και του βαθμού του Ανθυπασπιστή για να σταματήσει η ομηρία περίπου 25.000 οικογενειών στρατιωτικών θέμα για το οποίο έχει επανειλημμένα υποσχεθεί ο κύριος Πρωθυπουργός την επίλυση του τόσο από τα έδρανα της Βουλής όσο και κατά την ομιλία του από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

  β. Επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό – συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94, 95, 96 και εντεύθεν.

  γ. Βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ. Σήμερα τα άτομα ΑΜΕΑ έχουν αποδείξει ότι δεν στερούνται ικανοτήτων κατακτώντας Υπουργικές θέσεις, θέσεις Διευθυντών Επιχειρήσεων κλπ οπότε και θα πρέπει να σταματήσει η ιδιότυπη τιμωρία τους

  δ. Ένταξη στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξκων εξ ΕΜΘ.

  ε. Αναβάθμιση των Σχολών ΑΣΣΥ με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας – ΠΑΝΕΘΑ το οποίο αποτέλεσε και δέσμευση της Κυβέρνησης στην ανακοίνωση των προγραμματικών της δηλώσεων ήδη από τον Ιούνιο του 2019.

  στ. Πλήρη αποκατάσταση της αδικίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19.

  ζ. Διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992.

  η. Για την άρση της αδικίας για την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού.

  θ. Καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους συναδέλφους μας ειδικότητας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

  ι. Εναρμόνιση της ημερήσιας αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) για το προσωπικό των ΕΔ – ΣΑ όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από το 2016, για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

  ια. Μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Η τροποποίηση του Άρθρου 5 του Ν. 3883 που επιχειρείται με το άρθρο 69 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, επί της ουσίας καταργεί το αμετάθετο και θέτει σε καθεστώς άμεσης μεταθετικότητας, τις πιο ευαίσθητες και αδύναμες κατηγορίες στρατιωτικών οικογενειών, εξαιρούμενων των στελεχών που πάσχουν από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα.

 • 11 Μαΐου 2024, 19:14 | Αιμιλία

  Αξιότιμε κε&κα καλησπέρα σας

  ΣΧΕΤ. : α. Ν.3528/2007 άρθρο 70 και 69, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 73, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4440/2016
  β. Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4354/2015 (Α΄176) άρθρο 9 §3, άρθρο 11 και 12, όπως αναλύεται στη διευκρινιστική του Υπ. Οικονομικών την 5 Ιαν 2016, με αριθμ. πρ.: 2/1015/ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Κεφαλαίου. Α του Ν.3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
  γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄74-19.05.2017)
  δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/ΟΙΚ.5363/28 Μαρ 23/ΓΓΑΔΔΤ/ «Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων» (διευκρινιστικής)

  1. Οι Αξιωματικοί στην ΠΑ προερχόμενοι από ΑΣΣΥ και βάση τον ατομικό τους φάκελο που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, καθώς και έχουν καταταγεί στη Β μισθολογική κατηγορία κατά το (γ) σχετικό.

  2. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές κατηγορίες των Αξκών ΠΑ, ήτοι προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, μετατασσόμενους εξ Υπξκών, καθώς και προερχόμενοι από διαγωνισμό ισχύει ότι κατατάσσονται στην Α μισθολογική κατηγορία βάση (γ) σχετικού.

  3. Παρακαλώ για την εξέταση της πρότασης καθότι σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα το υπόψη φαινόμενο είναι αυτόνοητο με βάση του σύγχρονου δικαίου, λαμβανομένων και των ανωτέρων (α) έως (δ) πλην (γ) όμοιων σχετικών, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη μισθολογική ένταξη αυτών (&1 της παρούσας) στην Α κατηγορία του (γ) σχετικού νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τους Αξκούς της παραγράφου (2) της παρούσας. Τέλος, όταν αναβαθμίζεται η βάση της πυραμίδας των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ τότε όλες οι ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται και εκσυχρονίζονται.

 • 11 Μαΐου 2024, 17:08 | Δημήτριος Ν. Δεμάγκος

  Στο Μέρος Α σχετικά με το θέμα της αρχαιότητας
  Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».

 • Στο Μέρος Α του νομοσχεδίου προτείνονται οι παρακάτω συγκεκριμένες τροποποιήσεις-προσθήκες όπως:
  Άρθρο 1 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  δ) ο εκσυγχρονισμός των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών με την αναβάθμισή τους στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Άρθρο 2 (προσθήκη υποπαραγράφου):
  ε) η ένταξη των ΑΣΣΥ στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθιστώντας τα ισότιμα με τα ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά

 • Γενικό Σχόλιο επί του Σχεδίου Νόμου

  Αξιότιμε κε Υπουργέ

  Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επανέλαβε μια κακή πρακτική να καταθέτει ένα σχέδιο νόμου, στην συγκεκριμένη περίπτωση υποτίθεται για την καινοτομία, αλλά που προσπαθεί κάτω από το «..και λοιπές διατάξεις», να ρυθμίσει αποσπασματικά κι αναποτελεσματικά σημαντικά, αλλά ανομοιογενή θέματα.
  Το νομοσχέδιο ανέβηκε σχεδόν απροσδόκητα για διαβούλευση την Μεγάλη Τρίτη μεσάνυχτα, ημέρα προδοσίας κατά την ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση και μένει για σχολιασμό μόνο για την εορταστική περίοδο. Μια περίοδο που περιμένει ο κάθε Έλληνας να ξεκουραστεί, ν’ αδειάσει λίγο το μυαλό του και να ασχοληθεί με την οικογένειά του, ίσως και με την ψυχή του.
  Είναι εν τέλει σχεδόν ίδιο με το προσχέδιο που διέρρευσε στα ΜΜΕ πριν κάτι μήνες. Αυτό μας φοβίζει και μας κάνει να ανησυχούμε ότι πιθανότατα κι οι λοιπές διαρροές που διαβάσαμε στο διαδίκτυο για τον σχεδιασμό και τις δράσεις του Υπουργείου, περίφημη ατζέντα 2030, θα επαληθευθούν σύντομα (Σώμα Υπαξιωματικών, Μετοχικά Ταμεία, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κ.λπ).
  Επίσης διαπιστώσαμε ότι ο κ. υφυπουργός ξέχασε τις πρόσφατες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες του, ακόμα και στο κοινοβούλιο, για αναβάθμιση των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) στην Ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφού από το σχέδιο νόμου απουσιάζουν παντελώς διατάξεις για αναβάθμιση των σχολών υπαξιωματικών.
  Προς το παρόν το σχέδιο νόμου έχει καταφέρει να διχάσει ακόμα περισσότερο το στράτευμα κι αυτό είναι πασιφανές από τη λεκτική σφαγή μεταξύ των στελεχών στα σχόλια, απογοητεύοντας ταυτόχρονα όσους τα υπουργικά και πολιτικά γραφεία των κυβερνητικών στελεχών είχαν υποσχεθεί λύση στα προβλήματά τους, που δεν επαληθεύτηκαν, αλλά και δημιουργώντας έντονες αντιδράσεις με αμφιλεγόμενες και κακοσχεδιασμένες διατάξεις, που διαταράσσουν ακόμα περισσότερο την όποια γαλήνη και τάξη του στρατεύματος.

  Σμηναρχος (ΤΤΗ) ε.α. Βασίλιος Τσιλιγιάννης
  Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Ε.Δ

 • 11 Μαΐου 2024, 13:39 | Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, Αντιπτέραρχος (ΜΗ) ε.α.

  Κύριε Υπουργέ,

  Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Συμφωνώ με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ), που θεωρεί ως αναγκαία αυτή τη ρύθμιση και προτείνει τα ακόλουθα:

  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ»

 • Αξιότιμε κε Υπουργέ.

  Διαπιστώνω ότι ακόμα για μια φορά δεν επιλύεται το θέμα του προβαδισματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιαβαθμων αξιωματικών σε Κλαδικό και Διακλαδικό επίπεδο.
  Κατόπιν τούτου θεωρώ ως αναγκαία αυτήν την ρύθμιση και προτείνω τα ακόλουθα:
  1). Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδισματος αρχαιότητας σε Κλαδικό και Διακλαδικό επίπεδο με τροποποίηση των Διατάξεων του Άρθρου 36 του Νόμου 3833/2010. Η πρόταση είναι η εξής:
  «Η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού όπως ακριβώς ισχύει στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.
  2). Εναλλακτικα και εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται σχετική ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στο ΠΝ για τους Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως:
  «12 Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχόμενων εκ ΣΣΕ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπτάμενων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσης του βαθμού τους» καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3). Τροποποίηση του Άρθρου 23, παραγρ.γ(2) του Νόμου 3883/2010 με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικοτητας της θέσης τοποθέτησης, απο την προαγωγή στον βαθμό Αντιπτεράρχου Μηχανικού της ΠΑ, όπως ισχύει αντίστοιχα για τους Μηχανικούς του ΠΝ.
  Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη:
  «(2) Αντιπτέραρχους για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ, ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να οριστούν με απόφαση του ΣΑΓΕ, κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) και εφόσον προβλέπεται από τον ΠΟΥ της ΠΑ.

  Αξιότιμε κε Υπουργέ, πέραν των προαναφερθέντων, θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω για σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν στο παρελθόν στις ΕΔ της χώρας μας, που είχαν ως αποκλειστική αιτία το ανεπίτρεπτο προβάδισμα αρχαιότητας μεταξύ ομοιοβαθμων αξιωματικών του ίδιου όπλου.
  Συγκεκριμένα στο ΠΝ, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα (μεταξύ μαχιμων και μηχανικών), το οποίο διευθετήθηκε άμεσα, με προσωπική παρέμβαση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, του αείμνηστου Ευάγ.Αβερωβ (1977 έως 1981).
  Ενός εξαίρετου πολιτικού άντρα, με ευρεία αποδοχή, γνωστού για το ήθος τον χαρακτήρα του το υψηλό περί δικαίου αίσθημα και την αγάπη του για την πατρίδα μας.
  Μετά τη συγκεκριμένη παρέμβαση το εν λόγω πρόβλημα μείζονος σημασίας επιλύθηκε στο ΠΝ.
  Στην ΠΑ όμως, ακριβώς το ίδιο πρόβλημα υφίσταται εδώ και δεκαετίες και είναι απορίας άξιον γιατί.??
  Από τότε μέχρι σήμερα, από την χώρα μας πέρασαν αρκετές κυβερνήσεις και ακόμα περισσότεροι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας χωρίς να «αγγίξουν» το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ΠΑ σε ότι αφορά στην εύρυθμη λειτουργία της και δη στις υπηρεσιακές και προσωπικές σχέσεις μεταξύ Ιπτάμενων και Μηχανικών.
  Στο παρελθόν μέχρι σήμερα, έχουν δημιουργηθεί εντάσεις, αντεγκλήσεις και ακόμα σοβαρότητα προβλήματα.
  Επ’αυτου προκειμένου να γίνει απολύτως κατανοητό, θα αναφέρω ένα παράδειγμα.
  Ας υποθέσουμε ότι σε μια Μονάδα της ΠΑ πχ.στην 114 ΠΜ (Τανάγρα) στην οποία είχα την τιμή να υπηρετήσω, ΔΥΠ (Διευθυντης Υποστήριξης) είναι Σμήναρχος Μηχανικός της ΠΑ απιφοιτος της ΣΜΑ.
  Στην εν λόγω Μονάδα, με το υφιστάμενο επιεικως απαράδεκτο καθεστώς, δύναται να είναι Διοικητής Σμήναρχος Ιπτάμενος, ήτοιομοιοβαθμος του, που παραδόξως θα είναι αρχαιοτερος αυτού, ενώ θα έχει αποφοιτήσει από την Σχολή Ικάρων τρία (3),τέσσερα(4) ακόμα και πέντε(5) έτη μετέπειτα.
  Με απλά λόγια στην Σχολή Ικάρων(ΣΙ) μπορεί να ήταν πρωτοετής του και ακόμα νεώτερης του
  Αν είναι δυνατόν.??
  Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που δύνανται να
  ενσκυψυν μεταξύ των συγκεκριμένων συναδέλφων.
  Κε Υπουργέ, το συγκεκριμένο ανεπίτρεπτο πρόβλημα το βιώνουν οι απόφοιτοι Μηχανικοί της ΣΜΑ από τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού μέχρι το πέρας της καριέρας τους στην ΠΑ.
  Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, υφίσταται πληθώρα παραιτήσεων Μηχανικών της ΠΑ, ακόμα και σε μικρούς βαθμούς με αποτέλεσμα την αιμορραγία πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερα σημαντικές, εξειδικευμένες γνώσεις, προσόντα και δυνατότητες που είναι απολύτως απαραίτητα για την ΠΑ, ένα όπλο που έχει ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Συναφή προβλήματα «συνεργασίας» μεταξύ Ιπτάμενων και Μηχανικών, υφίστανται σε μεγαλύτερους βαθμούς (Ανώτερους ακόμα και Ανώτατους Αξιωματικους).
  Στο παρελθόν, εντάσεις, αντεγκλήσεις, φωνές σε γραφεία και διαδρόμους, σκηνές «απείρου κάλους» και ακόμα σοβαρότερα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε παραιτήσεις και όχι μόνο, έχουν ενσκήψει στο ΓΕΑ και στο ΑΤΑ.
  Κάποια στιγμή, έχουμε την ηθική υποχρέωση να λέμε αλήθειες να βγάζουμε τα υφιστάμενα προβλήματα στην
  επιφάνεια και να μην τα «κρύβουμε κάτω από το χαλι», με αντικειμενικό σκοπό την άμεση επίλυσή τους.

  Αξιότιμε κε.Υπουργέ η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) είναι ένα όπλο που προσφέρει πολύτιμες ανεκτίμητες υπηρεσίες στην πατρίδα μας και στον Ελληνικό λαό.
  Το προσωπικό της είναι άριστα καταρτισμένο και φέρει σε πέρας την αποστολή του, εργαζόμενο νυχθημερόν φυλαττοντας Θερμοπύλες.
  Πλην όμως δεν είναι όλα «ρόδινα» υφίστανται κάποια διαχρονικά προβλήματα, όπως αυτό του αντικειμένου θέματος το οποία είναι ανεπίτρεπτα και πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

  Ως προαναφέρθηκε το εν λόγω αντίστοιχο ζήτημα μείζονος σημασίας, επιλύθηκε στο ΠΝ, με άμεση προσωπική παρέμβαση του αείμνηστου Ευαγ.Αβερωφ.
  Μετά από πολλά χρόνια, πέρασαν από το ΥΕΘΑ πολλοί υπουργοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν έκαναν απολύτως τίποτα επί του συγκεκριμένου θέματος.
  Αμέλεια, αδιαφορία, έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, σημαντικές υποχρεώσεις, άλλες προτεραιότητες, ενδεχομένως ελλιπής ενημέρωση από τους καθ’ύλην αρμόδιους φορείς της ΠΑ, ειλικρινά δεν γνωρίζω.
  Πρόκειται για ένα πάγιο διαχρονικό ζήτημα-αίτημα,
  το οποίο είναι απολύτως σωστό ηθικό και δίκαιο.
  Δύναται να διευθετηθεί πανευκολα, συνεισφέροντας κατά πολύ στην βελτίωση των υπηρεσιακών και προσωπικών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων αξιωματικών και στην εύρυθμη λειτουργία της ΠΑ.

  Εσείς ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τώρα που το
  συγκεκριμένο ‘ζήτημα-πρόβλημα’ το οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες στην ΠΑ είναι εν γνώση σας, μετά το πέρας της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, έχετε την ηθική υποχρέωση και όχι μόνο, να το διευθετήσετε άμεσα.

  Με εκτίμηση

  Σμήναρχος (Μ)εα Γιάννης Μπαλιτσάρης
  Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών/Σχολής Ικάρων (ΣΜΑ)

 • 11 Μαΐου 2024, 12:40 | Maria

  Αξιότιμε κε&κα καλησπέρα σας

  ΣΧΕΤ. : α. Ν.3528/2007 άρθρο 70 και 69, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 73, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4440/2016
  β. Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4354/2015 (Α΄176) άρθρο 9 §3, άρθρο 11 και 12, όπως αναλύεται στη διευκρινιστική του Υπ. Οικονομικών την 5 Ιαν 2016, με αριθμ. πρ.: 2/1015/ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Κεφαλαίου. Α του Ν.3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
  γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄74-19.05.2017)
  δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/ΟΙΚ.5363/28 Μαρ 23/ΓΓΑΔΔΤ/ «Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων» (διευκρινιστικής)

  1. Οι Αξιωματικοί στην ΠΑ προερχόμενος από ΑΣΣΥ και βάση τον ατομικό τους φάκελο που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, καθώς και έχουν καταταγεί στη Β μισθολογική κατηγορία κατά το (γ) σχετικό.

  2. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές κατηγορίες των Αξκών ΠΑ, ήτοι προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, μετατασσόμενους εξ Υπξκών, καθώς και προερχόμενοι από διαγωνισμό ισχύει ότι κατατάσσονται στην Α μισθολογική κατηγορία βάση (γ) σχετικού.

  3. Παρακαλώ για την εξέταση της πρότασης καθότι σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα το υπόψη φαινόμενο είναι αυτόνοητο με βάση του σύγχρονου δικαίου, λαμβανομένων και των ανωτέρων (α) έως (δ) πλην (γ) όμοιων σχετικών, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη μισθολογική ένταξη αυτών στην Α κατηγορία του (γ) σχετικού νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τους Αξκούς της παραγράφου (2) της παρούσας. Τέλος όταν αναβαθμίζεται η βάση των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ σε ΑΤΕΙ τότε όλες οι ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται και εξιχρονίζονται.

 • 11 Μαΐου 2024, 12:20 | Maria

  Αξιότιμε κε&κα καλησπέρα σας

  ΣΧΕΤ. : α. Ν.3528/2007 άρθρο 70 και 69, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 73, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4440/2016
  β. Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4354/2015 (Α΄176) άρθρο 9 §3, άρθρο 11 και 12, όπως αναλύεται στη διευκρινιστική του Υπ. Οικονομικών την 5 Ιαν 2016, με αριθμ. πρ.: 2/1015/ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Κεφαλαίου. Α του Ν.3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
  γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄74-19.05.2017)
  δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/ΟΙΚ.5363/28 Μαρ 23/ΓΓΑΔΔΤ/ «Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων» (διευκρινιστικής)

  1. Οι Αξιωματικοί στην ΠΑ προερχόμενος από ΑΣΣΥ και βάση τον ατομικό τους φάκελο που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, καθώς και έχουν καταταγεί στη Β μισθολογική κατηγορία κατά το (γ) σχετικό.

  2. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές κατηγορίες των Αξκών ΠΑ, ήτοι προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, μετατασσόμενους εξ Υπξκών, καθώς και προερχόμενοι από διαγωνισμό ισχύει ότι κατατάσσονται στην Α μισθολογική κατηγορία βάση (γ) σχετικού.

  3. Παρακαλώ για την εξέταση της πρότασης καθότι σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα το υπόψη φαινόμενο είναι αυτόνοητο με βάση του σύγχρονου δικαίου, λαμβανομένων και των ανωτέρων (α) έως (δ) πλην (γ) όμοιων σχετικών, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη μισθολογική ένταξη αυτών στην Α κατηγορία του (γ) σχετικού νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τους Αξκούς της παραγράφου (2) της παρούσας. Τέλος όταν αναβαθμίζεται η βάση των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ τότε όλες οι ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται και εξιχρονίζονται.

 • 11 Μαΐου 2024, 12:14 | Χρήστος

  Αξιότιμε κε&κα καλησπέρα σας

  ΣΧΕΤ. : α. Ν.3528/2007 άρθρο 70 και 69, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και άρθρο 73, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.4440/2016
  β. Ν.4024/2011 άρθρο 35 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4354/2015 (Α΄176) άρθρο 9 §3, άρθρο 11 και 12, όπως αναλύεται στη διευκρινιστική του Υπ. Οικονομικών την 5 Ιαν 2016, με αριθμ. πρ.: 2/1015/ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (Α΄176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., του Κεφαλαίου. Α του Ν.3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
  γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄74-19.05.2017)
  δ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/ΟΙΚ.5363/28 Μαρ 23/ΓΓΑΔΔΤ/ «Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων» (διευκρινιστικής)

  1. Οι Αξιωματικοί στην ΠΑ προερχόμενος από ΑΣΣΥ και βάση τον ατομικό τους φάκελο που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ, καθώς και έχουν καταταγεί στη Β μισθολογική κατηγορία κατά το (γ) σχετικό.

  2. Επισημαίνεται ότι οι λοιπές κατηγορίες των Αξκών ΠΑ, ήτοι προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, μετατασσόμενους εξ Υπξκών, καθώς και προερχόμενοι από διαγωνισμό ισχύει ότι κατατάσσονται στην Α μισθολογική κατηγορία βάση (γ) σχετικού.

  3. Παρακαλώ για την εξέταση της πρότασης καθότι σε όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα το υπόψη φαινόμενο είναι αυτόνοητο με βάση του σύγχρονου δικαίου, λαμβανομένων και των ανωτέρων (α) έως (δ) πλην (γ) όμοιων σχετικών, προκειμένου η Υπηρεσία να εξετάσει τη μισθολογική ένταξη αυτών στην Α κατηγορία του (γ) σχετικού νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τους Αξκούς της παραγράφου (2) της παρούσας. Τέλος όταν αναβαθμίζεται η βάση των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι είναι τα στελέχη εκ ΑΣΣΥ τότε όλες οι ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται και εξιχρονίζονται.

 • 10 Μαΐου 2024, 23:17 | ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.

  Κύριε Υπουργέ.
  Ο Ν.3883/10 δέχτηκε οκτώ (8) τροποποιήσεις νόμων όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορέσει να αποκαταστήσει την βαθμολογική διασάλευση των αποφοίτων ΑΣΣΥ προηγούμενων ετών εισαγωγής και να τις διατηρήσει στις διατάξεις του Ν.2439/1996. Επιτέλους ήρθε η ώρα που το υπουργείο στο πρόσωπο πρόσωπο σας να αποφασίσει και αποκαταστήσει και τις σειρές εισαγωγής ΑΣΣΥ 1994-1995.
  Η βαθμολογική επαναφορά σε αυτά που προβλέπονταν στις εγκυκλίους εισαγωγής των εισαχθέντων εκείνα τα έτη, κρίνεται επιβεβλημένη και θα επιφέρει την πολυπόθητη ηρεμία στις τάξεις των στελεχών.
  Κύριε Υπουργέ, ελπίζουμε να δείξετε ευαισθησία και θέληση μπροστά στα ηθικά προβλήματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ 1994-1995.
  Περιμένουμε με αγωνία την προσθήκη -τροπολογία βαθμολογικής εξέλιξης ΑΣΣΥ.

 • 10 Μαΐου 2024, 22:39 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΗΣ

  Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) θεωρεί ως αναγκαία αυτή τη ρύθμιση και προτείνει τα ακόλουθα:
  1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».

 • 10 Μαΐου 2024, 20:16 | ΕΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Για ακόμα μια φόρα σε σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ δεν επιλύεται το θέμα του προβαδίσματος αρχαιότητάς μεταξύ ομοιόβαθμων σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο.
  Ο Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) – Παράρτημα Θεσσαλίας θεωρεί ώς αναγκαία αυτή τη ρύθμιση και προτείνει τα ακόλουθα :1.Κατάργηση του αναχρονιστικού προβαδίσματος αρχαιότητας μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών σε κλαδικό και διακλαδικό επίπεδο, με τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου 3883/2010. Η πρόταση μας είναι, η αρχαιότητα να καθορίζεται με μόνο κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του βαθμού, ως ακριβώς ισχύει στις ΕΔ των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ.
  2.Εναλλακτικά, εφόσον δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη γενίκευση, προτείνεται η ρύθμιση αποκλειστικά για τους αξιωματικούς Μηχανικούς της ΠΑ, κατά αντιστοιχία με τα ισχύοντα στον ΠΝ για τους αξιωματικών Μηχανικούς του, με τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 36 ως ακολούθως: «12. Η αρχαιότητα μεταξύ των ομοιόβαθμων Αξιωματικών Όπλων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ, Μάχιμων και Μηχανικών του ΠΝ, Ιπτάμενων και Μηχανικών της ΠΑ, καθώς και μεταξύ Αξιωματικών Σωμάτων του ΣΞ προερχομένων εκ ΣΣΕ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ, Σωμάτων του ΠΝ, Αξιωματικών της ΠΑ πλην Ιπταμένων και των ΚΣ, ρυθμίζεται από το ημερολογιακό έτος κτήσεως του βαθμού τους.», καθώς και των επηρεαζόμενων παραγράφων 13, 14, 15 και 20 του ιδίου άρθρου.
  3.Τροποποίηση του άρθρου 23, παρ.γ(2) του νόμου 3883/2010, με σκοπό την αποδέσμευση της μοναδικότητας της θέσης τοποθέτησης από την προαγωγή στο βαθμό του του Απτχου Μηχανικού, όπως ισχύει αντίστοιχα για του Μηχανικούς του ΠΝ. Η προτεινόμενη τροποποίηση της διάταξης είναι η ακόλουθη: «(2) Αντιπτέραρχος για τους Μηχανικούς Αξιωματικούς ως Γενικούς Επιθεωρητές ΠΑ ή σε θέσεις που είναι δυνατόν να ορισθούν με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν πρότασης του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου και εφόσον προβλέπονται από τους ΠΟΥ της ΠΑ».

 • 10 Μαΐου 2024, 20:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Κυριε Υπουργέ,

  είμαστε βέβαιοι ότι μέχρι την Ολομέλεια θα επιλύσετε πέραν τον υπολοίπων θεμάτων και το δίκαιο αίτημα των τάξεων 1996 και 1997 αξιωματικών ΑΣΣΥ, με την προσθήκη κατάλληλης τροπολογίας, παρόλο που δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί σ΄ όλους τους αρμόδιους φορείς και στα κοινοβουλευτικά κόμματα και οι οποίες πρέπει να συμπεριληφθούν.
  Να σας υπενθυμίσω έχει αποκατασταθεί ήδη η σταδιοδρομική εξέλιξη για τους συναδέλφους μας των τάξεων 1993, 1994, 1995, με τους οποίους οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές ήταν ακριβώς οι ίδιες, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να έχει δημιουργήσει κενό πέντε (5) ετών στην προαγωγική αλυσίδα μεταξύ διαδοχικών σειρών.
  Περιμένουμε την προσθήκη τροπολογίας σας στο παρόν Σχέδιο Νόμου,όσον αφορά το δίκαιο αίτημα των αποφοίτων Τάξεων ΑΣΣΥ 1996-1997(περίπου 1200 εν ενεργεία αξκοι) για την ένταξή τους στον Ν.5018/2023(ως προέκταση υπαγωγής στον Ν.2439/1996).
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,έχοντας την πεποίθηση οτι θα συμβάλλετε αποφασιστικά στην επίλυση του παραπάνω θέματος.