Άρθρο 04 – Διαδικασία πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων πολιτικού κλάδου

Όσον αφορά τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού ή μετάταξης προσωπικού στον Πολιτικό Κλάδο της Δικαστικής Αστυνομίας εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μετάταξη υπαλλήλων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την πλήρωση των θέσεων του πολιτικού κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας με τις αναγκαίες για τον σκοπό αυτό διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

  • 24 Ιουλίου 2018, 11:48 | ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

    Θα πρέπει και εδώ σε αυτό το αρθρο να γίνει ρήτη αναφορα και πρόβλεψη για την μετακινηση-μεταταξη προσωπικου απο την ΥΕΦΚΚ ειδικά στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ εφοσον υπαρχουν τα αντιστοιχα πτυχία.Και αυτο θα βοηθηση στην αμεση συνδεση του ενοπλου προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.