Άρθρο 08 – Κατηγορίες, Θέσεις και Κλάδοι Αστυνομικών Υπαλλήλων

1. Οι βαθμοί του αστυνομικού προσωπικού της δικαστικής αστυνομίας καθορίζονται ιεραρχικά, ως εξής:
α) Διευθυντής Δικαστικής Αστυνομίας
β) Αστυνόμος Δικαστικής Αστυνομίας
γ) Υπαστυνόμος Δικαστικής Αστυνομίας
δ) Αρχιφύλακας Δικαστικής Αστυνομίας
ε) Υπαρχιφύλακας Δικαστικής Αστυνομίας
στ) Φρουρός Δικαστικής Αστυνομίας
2. Αξιωματικοί της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ο Διευθυντής Δικαστικής Αστυνομίας, οι Αστυνόμοι και οι Υπαστυνόμοι. Ο Διευθυντής Δικαστικής Αστυνομίας προΐσταται του Αστυνομικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας και εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία. Οι Αστυνόμοι και οι Υπαστυνόμοι ασκούν, αντιστοίχως, καθήκοντα Διοικητή και Υποδιοικητή του Αστυνομικού Προσωπικού κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Όποιος μονιμοποιείται ή προάγεται δεν επιτρέπεται να παραιτηθεί από την υπηρεσία πριν παρέλθει πενταετία από την ημέρα της μονιμοποίησης ή της προαγωγής του. Όποιος υποβάλλει παραίτηση πριν την παρέλευση του παραπάνω χρόνου, υποχρεούται να επιστρέψει τις κάθε είδους αποδοχές που του έχουν καταβληθεί κατά τον χρόνο της εκπαίδευσης του, καθώς και τις δαπάνες που προέκυψαν για αυτή (εισαγωγική και προαγωγική). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις προσδιορισμού και επιστροφής των δαπανών και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Μέχρι να προαχθούν στον βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου όσοι δικαστικοί αστυνομικοί αρχικά διοριστούν, καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζεται η σύσταση, η στελέχωση και ο τρόπος οργάνωσης της Δικαστικής Αστυνομίας ως προς τον Αστυνομικό Κλάδο, ο χρόνος και η διαδικασία προαγωγών, η στολή και ο οπλισμός, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο χρόνος εργασίας, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του, καθώς και η κατανομή των θέσεων στους βαθμούς της ιεραρχίας, οι υπηρεσιακές μεταβολές, τα διοικητικά και πειθαρχικά μέτρα που λαμβάνονται σε βάρος των υπαλλήλων του κλάδου.

 • 19 Ιουλίου 2018, 15:34 | Λ.Β.

  Αναφέρει σε κάποιο σημείο το ανωτέρω άρθρο:
  «Μέχρι να προαχθούν στον βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου όσοι δικαστικοί αστυνομικοί αρχικά διοριστούν, καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.»

  Από αυτή τη διάταξη διαφαίνεται ότι τον έλεγχο της ΔΙΚ.ΑΣ θα τον έχει η ΕΛ.ΑΣ κι όχι οι εισαγγελικές Αρχές όπως κανονικά θα πρέπει να ήταν βάσει της αποστολής της. Για να μην καταστεί λοιπόν η ΔΙΚ.ΑΣ «παράρτημα» θα πρέπει όσοι Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ τη στελεχώσουν κατά τα πρώτα χρόνια της, αυτοί να προέρχονται από ΜΕΤΑΤΑΞΗ κι όχι από Απόσπαση καθότι ως η απόσπαση στην πράξη δημιουργεί εξατήσεις παντός είδους και τύπου. Κατά συνέπεια το συγκεκριμένο λεκτικό θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Μέχρι να προαχθούν στον βαθμό του Διευθυντή Δικαστικής Αστυνομίας, του Αστυνόμου ή Υπαστυνόμου όσοι δικαστικοί αστυνομικοί αρχικά διοριστούν, καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα μεταταχθούν στην ΔΙΚ.ΑΣ για το σκοπό αυτό.»
  Στο Άρθρο 5 θεωρώ δε ότι πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστή διαδικασία πλήρωσης θέσεων Αξιωματικών της ΔΙΚ.ΑΣ (όχι κοινή μαζί με τους υπαξιωματικούς που είναι απόφοιτοι Λυκείου), έτσι ώστε η ΔΙΚ.ΑΣ να στελεχωθεί με έμπειρους πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι να μπορούν γρήγορα και σωστά να ασκήσουν τα καθήκοντα που απαιτεί η νέα Υπηρεσία. Αν δεν γίνει αυτό πολύ φοβούμαι ότι η ΔΙΚ.ΑΣ πολύ σύντομα εκ των πραγμάτων θα γίνει «ακολούθημα και θυγατρική» της ΕΛ.ΑΣ. και συντόμως θα κριθεί ως περιττή, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι τορπιλίζεται εξ αρχής η ύπαρξη της λόγω του λανθασμένου τρόπου στελέχωσής της.