Άρθρο 11 – Κανονισμός Λειτουργίας

Η Υπηρεσία του Πολιτικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας λειτουργεί με βάση ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • 20 Ιουλίου 2018, 14:11 | Λ.Β.

    Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΔΙΚ. ΑΣ θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο κείμενο που θα διέπει την υπηρεσία και στο οποίο βεβαίως θα περιλαμβάνει τις τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ πολιτικού και ένοπλου προσωπικού της. Ωστόσο πρέπει να είναι ενιαίο για πολλούς λόγους με προεξάρχοντα την ουσιώδη έννοια της «οργανωτικής κουλτούρας» η οποία είναι απαραίτητη για κάθε οργανισμό. Εάν παραμείνει έτσι όπως είναι το κείμενο το πολιτικό προσωπικό θα έχει ανομοιογενή και πολυάριθμα όργανα διοίκησης ενώ το ένοπλο από την άλλη εξαιρείται άγνωστο γιατί…
    Ο Κανονισμός Λειτουργίας κάθε φορέα είναι το βασικότερο κείμενο λειτουργικότητας σε κάθε οργανισμό και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο μέρος του προσωπικού ασχέτως εάν είναι «πολιτικό» ή «ένοπλο».
    Στη κορυφή δε της Διοίκησης πρέπει να είναι ένα το κέντρο λήψης των αποφάσεων όπου στην προκειμένη περίπτωση η φυσική ηγεσία πρέπει να είναι δαφέστατα ο Διοικητής της ΔΙΚ.ΑΣ για όλο το προσωπικό της.