Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Δημόσια Διαβούλευση για το το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο των δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων του άρθρου 29 του Ν.4052/2012, προβαίνει στην υλοποίηση προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Στόχοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» είναι:

1. Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Παροχή στήριξης προκειμένου να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους.
2. Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της προώθησης στην απασχόληση, εργασία στον ιδιωτικό τομέα, κατάρτιση, επαγγελματική δραστηριοποίηση, απασχόληση στον αγροτικό τομέα.

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν κατ’ εκτίμηση 800 άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης στέγης. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικότερα:

• Σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
• Σε οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
• Σε γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας
• Σε άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν

Το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ανταποκρίνονται εξατομικευμένα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των επωφελούμενων, όπως αυτές θα αποτυπώνονται σε ατομικό σχέδιο επανένταξης.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η στήριξη της μετακίνησης-μετοίκησης από περιφέρεια σε περιφέρεια, από πόλη σε χωριό, η εγκατάσταση σε αγροτική περιοχή κλπ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 9.400.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 02/09/2014 και ώρα 15:00. Τα σχόλια μπορούν να κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkaa.1@yeka.gr ή στον ιστότοπο www.opengov.gr.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης – λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματά της – το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα προχωρήσει άμεσα στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Βασίλειος Κεγκέρογλου