Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»

  Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θέτει  από σήμερα 13/08/2015 και ώρα   13 : 00  σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Με το νομοσχέδιο αυτό κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το  άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου 1996.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την  Τρίτη, 18/08/2015 και ώρα 13:00

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων, για τη συμβολή σας.

 

                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

                                                                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ