Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση για το Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
Το Υπουργείο ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση του εν λόγω στρατηγικού πλαισίου.
Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις και τα σχόλια που κατατέθηκαν θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να βελτιωθεί το στρατηγικό πλαίσιο και να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιδιωκόμενοι στόχοι του.

Ο Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αθανάσιος Ηλιόπουλος

Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης

Τίθεται από σήμερα 17 Απριλίου 2018 από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε δημόσια διαβούλευση το «Στρατηγικό Πλαίσιο για τον Ανασχεδιασμό των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης».
Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

O ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ