Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

H δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών» ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν. To Υπουργείο προχωρά στην επεξεργασία των σχολίων και την ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου το οποίο πρόκειται να κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών»

Η βελτίωση του συστήματος επίλυσης συλλογικών διαφορών αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και την επίτευξη της μέγιστης κοινωνικής συναίνεσης.

Το σχέδιο νόμου «Διαδικασία Επίλυσης Συλλογικών Διαφορών», που τίθεται σήμερα σε δημόσια ανοιχτή διαβούλευση, επιδιώκει, με βάση την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα 18 έτη λειτουργίας του θεσμού, να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο επίλυσης συλλογικών διαφορών.

Βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η εξισορρόπηση του δικαιώματος εργοδοτών και εργαζομένων να προσφεύγουν στη Μεσολάβηση και Διαιτησία, η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), και η προώθηση των αρχών της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας στη διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υλοποίηση της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας αποτελεί δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας με την Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ.