Άρθρο 04: Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Ελληνικού Σήματος

Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλκοολούχα ποτά ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ).

 • 13 Ιουνίου 2013, 10:11 | Στέφανος

  Το πιστοποιητικό αυτό δεν χρειάζεται να εκδίδεται από ΚΑΝΕΝΑ φορέα.
  Στην ΕΕ, αντίστοιχα πρότυπα και σε ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ θέματα δηλώνονται με αυτοπιστοποίηση. Παράδειγμα το σήμα CE:
  http://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking#Self-certification

  Προτεινόμενη διαδικασία:
  Ο ίδιος ο παραγωγός, εφ’ όσον κρίνει ότι το προϊόν του πληρεί τις προδιαγραφές, ενσωματώνει το σήμα στην ετικέτα.
  Ο έλεγχος γίνεται στη συνέχεια όπως μια συνήθη αγορανομική διάταξη.


  Έτσι ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ γραφειοκρατία. Αν θέλετε επεξηγήσεις, να σας κάνω και ένα σεμινάριο.