Άρθρο 56 Προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» – Τροποποίηση του τίτλου και του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 267 του του ν. 4798/2021

Στο άρθρο 267 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των Κέντρων Υγείας που απασχολούνται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται ειδικά στο προσωπικό της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19», και όχι γενικά στο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται, ομοίως, και το άρθρο 267 διαμορφώνονται ως εξής:

 

«Άρθρο 267

Αποζημίωση προσωπικού πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και προσωπικού των Κέντρων Υγείας

 

 1. Στο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η ανωτέρω αποζημίωση δύναται να καλυφθεί μέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.
 2. Λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, που απασχολείται τα Σάββατα, αποζημιώνεται σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. γ’ της υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20του ν. 4354/2015(Α’ 176).».
 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 04:26 | Νίκη

  Το άρθρο 267 του ν. 4798/2001 αν και δεν έπαψε ποτέ να ισχύει και αφορούσε από την έναρξη της εργασίας μας και τους Διοικητικούς, από τον Νοέμβριο του 2021 και ενώ δεν άλλαξαν τα εργασιακά μας καθήκοντα σταμάτησε αιφνίδια η καταβολή του εν λόγω ποσού. Επειδή σύμφωνα με τη σύμβαση μας ανήκουμε στο προσωπικό της παραπάνω πράξης, χρειάζεται να εκφραστεί ρητά ότι αφορά εξ αρχής και το διοικητικό προσωπικό της πράξης αυτής στο οποίο θα πρέπει να καταβληθούν τα δεδουλευμένα από τον Νοέμβριο 2021 και εξής.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 20:20 | Άλεξ

  Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους Διοικητικούς ΠΕ η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 17:43 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 17:01 | Κιούσης Θανάσης

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης των ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ που απασχολούνται στον οργανισμό , βάση του Ν.4798/2021 άρθρου 267 ,που χορηγείται καθαρό ποσό 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως ειδικότητας, για κάθε ημέρα απασχόλησης Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 17:15 | Αστρινός

  Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους ΠΕ Διοικητικούς, η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:51 | Δημήτριος

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ

  Η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς και Διοικητικούς) της συγκεκριμένης Πράξης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021. Από τον Νοέμβριο του 2021 σταμάτησε να καταβάλετε στους Διοικητικούς, αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα ενώ μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τους.Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:23 | κωστας

  Να μας απαντησουν οι υπευθυνοι γιατι με την παλια Διοικηση και τον ιδιο νομο πληρωνομασταν κανονικα, ενω με τη νεα Διοικηση παρανομως σταματησε. Να μας απαντησουν τι θα γινει με οσα εχουμε δουλεψει εως τωρα και γιατι ενω δεν πληρωνομαστε, στην Διαυγεια ανεβαινει οτι πληρωνομαστε;;; Που πηγαν τα λεφτα μας;;;

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:06 | Έλενα

  Παρακαλώ για την αναδρομική ισχύ της ειδικής αποζημίωσης για τους διοικητικούς της ΚΟΜΥ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:46 | ΖΑΜΠΙΡΚΟ ΛΙΛΙΑ

  Από την αρχή της πανδημίας οι ΚΟμΥ αποτέλεσαν την πρώτη γραμμή. Η ειδική αποζημίωση ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2021 ενώ τους προηγούμενους μήνες τα Σάββατα, οι Κυριακές και οι αργίες αποζημιωνονταν λιγότερο σε σχέση με τις καθημερινες για όλες τις ειδικότητες των Κομυ.Είναι απαραίτητο λοιποννα καταβληθεί η ειδική αποζημίωση και μελλοντικά και αναδρομικά για τους διοικητικούς οποίοι μέχρι τώρα είναι εκτός ειδικης αποζημίωσης.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:43 | ΚΥΡΙΑΚΗ

  Παρακαλώ πολύ όπως μεριμνήσετε για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης για το διοικητικό προσωπικό. Όπως όλο το προσωπικό έτσι και οι διοικητικοί προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν έργο στην ομαλή λειτουργία των ΚΟΜΥ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:01 | ΜΑΡΙΑ

  Οφείλετε να μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:13 | Μαρία

  Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει και αναδρομική ισχύ καθώς όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι εργαζόντουσαν κανονικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να βοηθήσουν στο έργο μας .

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:34 | Βλάσης

  Οι διοικητικοί των ΚΟΜΥ αποτέλεσαν μαζί με τους επαγγελματίες υγείας και τους οδηγούς την πρώτη γραμμη στην διάρκεια της πανδημίας.Να μεριμνήσετε για την μελλοντική και αναδρομική ισχύ της ειδικης αποζημίωσης των διοικητικών.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:59 | Αχιλλέας

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:35 | Ηλέκτρα

  Η ανυπαιτια μη καταβολή της ειδικής αποζημίωσης στους διοικητικους υπαλλήλους που εδώ και περισσότερο απο ένα έτος παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους τα Σαββατοκύριακα επιβάλλει την αναδρομική καταβολή των δεδουλευμενων

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:42 | Μαρία Σταυριανουδάκη

  Παρακαλώ,όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους Διοικητικούς ΠΕ,η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 12:43 | Γιαννης

  Είναι σημαντικό να καταβληθεί αναδρομικά η άνω αποζημίωση στους διοικητικούς για τους μήνες για τους οποίους δεν καταβλήθηκε ενώ οι υπόλοιπες ειδικότητες αποζημιώνονται καθώς δεν αποτελούμε κατώτερους εργαζομενους

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 11:58 | Ιωάννης Μαρκάκης

  Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους Διοικητικούς ΠΕ η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 11:59 | Ειρήνη

  Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους Διοικητικούς ΠΕ η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 11:32 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

  Παρακαλούμε η ισχύς της διάταξης να έχει αναδρομική ισχύ καθώς διεκόπη η καταβολή της συγκεκριμένης ειδικής αποζημίωση στους διοικητικούς υπαλλήλους από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 11:34 | Δήμητρα

  Παρακαλώ, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης για τους Διοικητικούς ΠΕ η οποία σταμάτησε αναίτια και χωρίς ενημέρωση από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 10:19 | Λουκία

  Ή τροποποίηση του τίτλου και του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 267 του νόμου 4798/2021 σωστά καλύπτει το σύνολο του προσωπικού της πράξης.
  Ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύεται και από αναδρομική ισχύ, γιατί η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς, και Διοικητικούς) μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021 και σταμάτησε να καταβάλλεται μόνο για τους διοικητικούς αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα (χωρίς να καταβληθεί και η αποζημίωση των 20 εύρω για τα δεδουλευμένα του Νοεμβρίου).
  Κατά συνεπεία απαιτείται όχι μόνο η αλλαγή της τροποποίησης του άρθρου αλλά και η αναδρομική της ισχύς από τον Νοέμβριο του 2021.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 10:45 | Νικολέτα Μ.

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης των Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ που απασχολούνται στον οργανισμό βάσει του Ν.4798/2021 και άρθρου 267 με την οποία χορηγείται καθαρό ποσό 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως ειδικότητας για κάθε ημέρα απασχόλησης, ήτοι Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 10:42 | Δημήτριος Κωνσταντινίδης

  Εφόσον όμως η εργασία έχει παρασχεθεί θα πρέπει να καταβληθούν τα ποσά αναδρομικά στους υπαλλήλους που εργάστηκαν τις εξαιρέσιμες ημέρες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:07 | Ηλέκτρα

  Η ειδική αποζημίωση την οποία πρέπει να λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι κάθε ειδικότητας συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διεκόπη στους τελευταίους αδικαιολογητα και χωρίς καμία σχετική ενημέρωση εδώ και περισσότερο απο ένα έτος. Δεδομένου ότι οι διοικητικοι υπάλληλοι συνέχισαν να εργάζονται κανονικά τα Σαββατοκύριακα για όλο αυτό το διάστημα χωρίς να λαμβάνουν την αποζημίωση αυτή που δικαιούνται βάσει νόμου, θα πρέπει να λάβουν αναδρομικά όλα τα δεδουλευμένα

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:21 | Γιωργος

  Παρακαλώ πολύ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης, η οποία σταμάτησε να καταβάλλεται από τον Νοέμβριο του 2021 καθώς συμμετείχαν στις δράσεις κατά του COVID-19 παράλληλα με όλους τους επαγγελματίες υγείας.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:07 | ΜΑΡΙΑ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης των ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ που απασχολούνται στον οργανισμό , βάση του Ν.4798/2021 άρθρου 267 ,που χορηγείται καθαρό ποσό 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως ειδικότητας, για κάθε ημέρα απασχόλησης Σάββατα, Κυριακές και αργίες .

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:31 | Μιμη

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης ,η οποία απροειδοποίητα διακόπηκε τον Νοέμβριο του 2021 …

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:07 | ΘΟΔΩΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ

  Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης από τον Νοέμβριο του 2021 καθώς τα καθήκοντά μας παραμένουν τα ίδια μέχρι σήμερα

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:02 | Μαρία

  Όσων αφορά την τροποποίηση του άρθρου 267 του Νομου 4798/2021,δεδομένου ότι η ως άνω αποζημίωση αφορά δεδουλευμένα τα οποια δεν χορηγηθηκαν στους διοικητικους από το διάστημα 1/11/2021 έως σήμερα οι Διοικητικοι ζητούμε την αναδρομική ισχύ του παρόντος άρθρου,γιατί συνεχίζουμε να παράγουμε το ιδιο έργο.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:17 | Νικολετα Τ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης βάση του νόμου 4798/2021 άρθρο 267.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:45 | Γιώργος

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να τακτοποιηθεί άμεσα το θέμα της αναδρομικότητας της αποζημίωσης των 20ευρω στους διοικητικούς υπαλλήλους των ΚΟμΥ από τον Νοέμβριο του 2021 και έπειτα ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που προέκυψε

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:08 | Αικατερίνη Μ.

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:31 | Νικολ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε την αναδρομική ισχύ της καταβολής ειδικής αποζημίωσης βάση του νόμου 4798/2021 άρθρο 267.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:22 | ΜΑΡΙΑ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης των ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ που απασχολούνται στον οργανισμό , βάση του Ν.4798/2021 άρθρου 267 ,που χορηγείται καθαρό ποσό 20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως ειδικότητας, για κάθε ημέρα απασχόλησης Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:48 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ Β

  Η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς και Διοικητικούς) της συγκεκριμένης Πράξης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021. Από τον Νοέμβριο του 2021 σταμάτησε να καταβάλετε στους Διοικητικούς, αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα ενώ μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 23:44 | Νεκτάριος

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 23:13 | Νεκτάριος

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 22:16 | Νικολεττα

  Παρακαλώ θερμά, όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης των ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ που απασχολούνται στον οργανισμό , βάση του Ν.4798/2021 άρθρου 267.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 21:20 | Αντώνης

  Η συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 267 του Νομου 4798/2021 δεν αναφέρει πουθενά την λέξη αναδρομικότητα. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρξει αναδρομική ισχύ στο νομοσχέδιο, καθώς αυθαίρετα και αναίτια η ειδικότητα των διοικητικών εξαιρέθηκε και σταμάτησε να λαμβάνει της αποζημίωσης των 20 ευρώ από το Νοέμβριο του 2021, ενώ οι αντίστοιχοι συνάδελφοι μας (επαγγελματίες υγείας-οδηγοί) πληρώνονται κανονικά. Από την αρχή της πανδημίας και της σύστασης του «δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας» ήμασταν και είμαστε ομάδα (επαγγελματίες υγείας-οδηγοί-διοικητικοί), ήμασταν και είμαστε παρόντες στα πεδία των δράσεων, στις έκτακτες υγειονομικές συνθήκες και κρίσεις, τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με τις οδηγίες του εοδυ. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 19:21 | Παναγιώτης

  Είναι σημαντικό να καταβληθεί η ειδική αποζημίωση για τους διοικητικούς τόσο μελλοντικα όσο και αναδρομικά καθώς είναι δεδουλευμενα των εργαζομένων οι οποίοι αποτέλεσαν την πρώτη γραμμή στον αγώνα της πανδημίας μαζί με τις άλλες ειδικότητες των ΚΟΜΥ

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 19:12 | ΝΑΤΑΣΑ

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:33 | Μαρινα

  Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσης που χορηγείται βάση Ν.4798/2021 Αρθ.267, στους ΠΕ Διοικητικούς των ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με αυτήν χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:18 | Ευα

  Είναι σημαντικό να καταβληθεί η ειδική αποζημίωση στους διοικητικούς καθώς συμμετειχαν σε όλες τις δράσεις μαζί με τις υπόλοιπες ειδικότητες.Ακομη απαραίτητη είναι και η αναδρομική ισχύς της άνω αποζημίωσης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:59 | Νίκος

  Θεωρώ ότι η αλλαγή της διατύπωσης του άρθρου 267 του νόμου 4798/2021, καλύπτει ορθά το σύνολο του προσωπικού της Πράξης και διορθώνει μία αδικία. Η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς και Διοικητικούς) μέχρι και τον Νοέμβριο του 2021, καθώς ο νόμος ανέφερε εργαζόμενους ΚΟμΥ του ΕΟΔΥ. Από τον Νοέμβριο του 2021 σταμάτησε να καταβάλετε στους Διοικητικούς, αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα.
  Άρα για την σωστή διόρθωση της αδικίας, από τον Νοέμβριο του 2021 έως σήμερα, καλό θα ήταν να αναφέρεται και η αναδρομική ισχύ της πράξης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 18:26 | Αλεξάνδρα

  Η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς και Διοικητικούς) της συγκεκριμένης Πράξης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021. Από τον Νοέμβριο του 2021 σταμάτησε να καταβάλετε στους Διοικητικούς, αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα ενώ μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τους.Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:43 | Στσυρος Κοσμάς

  Η ειδική αποζημίωση καταβαλλόταν σε όλους τους υπαλλήλους (επαγγελματίες υγείας, οδηγούς και Διοικητικούς) της συγκεκριμένης Πράξης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021. Από τον Νοέμβριο του 2021 σταμάτησε να καταβάλετε στους Διοικητικούς, αιφνιδιαστικά και αδικαιολόγητα ενώ μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων τους.Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την αναδρομική ισχύ της καταβολής της ειδικής αποζημίωσής στους διοικητικούς υπαλλήλους της πράξης.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:49 | Σταύρος Πετρης

  Όσων αφορά την τροποποίηση του άρθρου 267 του Νομου 4798/2021,δεδομένου ότι η ως άνω αποζημίωση αφορά δεδουλευμένα τα οποια δεν χορηγηθηκαν στους διοικητικους από το διάστημα 1/11/2021 έως σήμερα οι Διοικητικοι ζητούμε την αναδρομική ισχύ του παρόντος άρθρου,γιατί συνεχίζουμε να παράγουμε το ιδιο έργο.