Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις

 1. Το μόνιμο προσωπικό πάσης φύσεως που υπηρετεί στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», μεταφέρεται στο συνιστώμενο με τον παρόντα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο), μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται από την 1η.7.2023 έως την 31η.7.2023, στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «H ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
 2. Το προσωπικό, που μεταφέρεται στο Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
 3. Ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2023.
 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 02:44 | Αναστασία Ρεκλειτη

  Αυτή τη στιγμή στον 2ο όροφο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – Ελπίδα» στο Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων «Π.& Αγλαϊας Κυριακού» υπηρετεί μόνιμο προσωπικό που οι οργανικές του θέσεις είναι στο
  ΓΝΠΑ «Π.&Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
  Πρέπει η παρ.2 του Άρθρου17 να τροποποιηθεί ως εξής: Το προσωπικό που μεταφέρεται στο Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.1 διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΊΑ» και στο ΓΝΠΑ «Π.&Α.
  ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:23 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

  Αυτή την στιγμή στον 1ο και στον 2ο όροφο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» στα Εξωτερικά Ιατρεία και στο Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» (ΟΤΑΚ) υπηρετεί μόνιμο προσωπικό που οι οργανικές τους θέσεις είναι στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

  Πρέπει η παρ. 2 του Άρθρου 17 να τροποποιηθεί ως εξής:

  2. Το προσωπικό, που μεταφέρεται στο Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 23:22 | ΡΟΜΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» εργάζεται στο Ογκολογικό Τμήμα και στα Εξωτερικά Ιατρεία του Ογκολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» μόνιμο προσωπικό που κατέχει οργανικές θέσεις στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στο συγκεκριμένο Άρθρο ότι σε περίπτωση μεταφοράς του διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

  Πρέπει η παρ. 2 του Άρθρου 17 να συμπληρωθεί ως εξής:

  2. Το προσωπικό, που μεταφέρεται στο Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 23:48 | Ζωή Κρήτα

  1. Πως ένα νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο έχει γίνει δωρεά προς τους μικρούς ογκολογικούς ασθενείς μεταλλάσσεται σε ΝΠΙΔ και καρπώνεται ογκολογικά τμήματα, ΜΜΟ τα οποία υπάγονται σε δύο μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία
  2. Τί θα γίνει με τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ασφάλεια για να νοσηλευτούν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο
  3. Οι γονείς των μικρών ασθενών δεν έχουν την ευχέρεια να εργάζονται ταυτόχρονα. Πως θα ανταπεξέλθουν οικονομικά στα νοσήλεια
  4. Το Ελπίδα σαν κτίριο έχει συντηρηθεί από δωρεές πολιτών, γονιών, συλλόγων με αγάπη και σεβασμό προς το παιδί. Να μας ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις σας για τα παιδιά
  5. Αυτή την στιγμή στον 2ο όροφο της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» στο Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού» υπηρετεί μόνιμο προσωπικό που οι οργανικές τους θέσεις είναι στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».
  Πρέπει η παρ. 2 του Άρθρου 17 να τροποποιηθεί ως εξής: Το προσωπικό, που μεταφέρεται στο Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 διατηρεί και δεσμεύει την οργανική του θέση στο ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και στο ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 23:26 | Αταξία Τίγκα

  Το άρθρο αναφέρει για τους μόνιμους εργαζόμενους του Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ότι διατηρούν την οργανική τους θέση. Δεν αναφέρει τι θα γίνει με τους συναδέλφους και συνεργάτες (νοσηλευτές και ιατρούς) που δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με το νοσοκομείο (επικουρικούς, ειδικευόμενους, εργαζόμενους Ο.Α.Ε.Δ) οι οποίοι όμως, μαζί με τους λίγους μόνιμους, στελεχώνουν τα ογκολογικά τμήματα και τη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Καθώς επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στους εργαζόμενους του Γ.Ν.Παίδων «Αγλαΐα & Π. Κυριακού».
  Και όσοι αποφασίσουν να μείνουν στα ογκολογικά, θα έχουν την επιλογή σε κάποιο χρονικό διάστημα να επιστρέψουν στο Αγία Σοφία ή στο Αγλαΐα Κυριακού;
  Θα πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες οι αναφορές στη σχέση και στις συνθήκες εργασίας.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 22:31 | Αναστασία Θεοχάρη

  Στο άρθρο δεν αναφέρεται το προσωπικό του νοσοκομείου Π.&Α. Κυριακού. Τι προβλέπεται; Θα μεταφερθεί το ογκολογικό του τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 5 ,αλλά στο άρθρο 17 δεν υπάρχει αναφορά για το προσωπικό,όπως γίνεται διευκρίνιση στο προσωπικό του Αγία Σοφιά.Εαν μεταφέρεται τι εργασιακή σχέση θα έχει;

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 21:46 | Μπουλγκούρα Λουκία

  Στο άρθρο 17 δεν γίνεται καμία αναφορά στο μόνιμο και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν.Παίδων Π.& Α. Κυριακού. Όπως γνωρίζουμε στο «ΕΛΠΙΔΑ» υπάρχουν τρία ογκολογικά τμήματα του «Αγία Σοφία» και το ογκολογικό τμήμα του «Π. & Α. Κυριακού» (ΟΤΑΚ). Θα πρέπει να αναφερθεί με απόλυτη σαφήνεια και για το τι μέλλει γενέσθαι για το νοσηλευτικό προσωπικό του ΟΤΑΚ.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 19:31 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ

  Αναφέρονται πράγματα στο άρθρο που χρειάζεται χρόνος για να μελετηθούν διεξοδικά!!

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 15:59 | Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

  Σχετικά με την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» και τους σκοπούς αυτού, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο νόμου, η θέση του ΔΣ της ΕΕΠΑΟ έχει ως εξής:

  1. Στο σύνολο των τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της χώρας, περιλαμβανομένων αυτών που στεγάζονται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ήταν και παραμένει υψηλή. Οι μικροί ασθενείς απολαμβάνουν ήδη τη βέλτιστη θεραπεία, με τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέσα στις καλύτερες συνθήκες περίθαλψης, ισότιμης ανάλογων Κέντρων του εξωτερικού, με στόχο πάντα την ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο.
  2. Η πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, περιλαμβανόμενης της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων είναι δεδομένη ενώ είναι εφικτή επιστημονικά και ιατρικά η παρασκευή και εφαρμογή προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.
  3. H διασύνδεση των Τμημάτων Αιματολογίας – Ογκολογίας με τα οικεία Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών, από δεκαετίες εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους και την απαραίτητη συνεργασία με τις υπόλοιπες συναφείς ειδικότητες.
  4. Η επίτευξη των στόχων αυτών των Τμημάτων, οφείλεται σε σημαντικότατο βαθμό στην άμεση σχέση που υφίσταται μεταξύ του κάθε Αιματολογικού – Ογκολογικού Τμήματος και του οικείου Νοσοκομείου στο οποίο το Τμήμα αυτό ανήκει, περιλαμβανομένων των Τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” τα οποία έως τώρα ανήκουν διοικητικά και λειτουργικά στα δυο νοσοκομεία Παίδων.
  5. Η με σαφήνεια καθορισμένη διασύνδεση με τα οικεία Νοσοκομεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη δεδομένου ότι η Παρούσα Ογκολογική Μονάδα δεν διαθέτει νοσοκομειακή υποδομή αλλά μόνο κλίνες νοσηλείας.
  6. Αντίστροφα, οι επιπτώσεις που θα έχει η πλήρης απομάκρυνση των Αιματολογικών – Ογκολογικών Τμημάτων από τα οικεία Νοσοκομεία στην ομαλή λειτουργία αυτών των ιδίων των Νοσοκομείων και στην επίτευξη των στόχων τους, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και στην ουσιαστική φροντίδα του παιδιού με καρκίνο.
  7. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών συνεργατικών μελετών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας υφίσταται ήδη, από 20ετίας και συνεχώς αυξανόμενη.
  8. Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής υφίσταται ήδη με επιτυχία.
  9. Επίσης ήδη επιτελείται, η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, κυρίως μέσω της διασύνδεσης της ΕΕΠΑΟ και των Τμημάτων, με αντίστοιχα κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του Εξωτερικού.
  10. Συνεπώς, οι βασικοί στόχοι που αφορούν τη φροντίδα των μικρών ασθενών μας, έχουν ήδη κατακτηθεί και διαρκώς βελτιώνονται με το υπάρχον πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, δεδομένων μάλιστα των τεράστιων παροχών του κράτους και των συλλόγων γονέων / φίλων, που υποστηρίζουν οικονομικά το έργο της καταπολέμησης του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο.
  11. Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” μπορεί ενδεχομένως να εγκυμονεί ανεξερεύνητους κίνδυνους συνδεόμενους με όλα τα ανωτέρω πεδία αλλά και με την εύρυθμη και αδιατάρακτη διοχέτευση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στην υπηρεσία των μικρών μας ασθενών.
  12. Οι προβλέψεις σχετικά με το προσωπικό, μόνιμο ή και προσωρινό, πρέπει να αποσαφηνιστούν, στις μεταβατικές διατάξεις σε κάθε περίπτωση.
  13. Επισημαίνεται, φυσικά, η αντίφαση μεταξύ της «οικονομικής αυτοτέλειας» και της πρόβλεψης για συνεχιζόμενη παροχή υψηλοτάτων ποσών από την πλευρά του κράτους για τη λειτουργία της νέας μονάδας, σε επίπεδο θεραπευτικής και υποστηρικτικής αγωγής των ασθενών αλλά και σε επίπεδο μισθολογικού κόστους.
  14. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι , η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική όσον αφορά τη διενέργεια ερευνητικών – επιστημονικών μελετών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο , επιβάλλει τον συντονιστικό ρόλο των Ιατρών μέσω των αντίστοιχων Εθνικών Επιστημονικών Εταιρειών.
  15. Ο Ιατροκεντρικός ρόλος της θεραπευτικής πολιτικής απέναντι στα παιδιά και τους εφήβους μας με καρκίνο, καλύπτει όλα τα στάδια διάγνωσης, θεραπείας και διενέργειας των μελετών που τους αφορούν, καθώς και την εποπτεία στη συλλογή και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους και των σχετικών πόρων, για εκπλήρωση των ανωτέρω.

  Όλα τα αναφερθέντα επιτεύγματα έχουν επιτευχθεί χάρη , στις επί περισσότερο από 40 χρόνια, προσπάθειες των ιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου του προσωπικού των υπαρχόντων τμημάτων.
  Επιπλέον οι Επιστημονικοί Εθνικοί Εκπρόσωποι της χώρας μας (National Coordinators) στα πλαίσια της ΕΕΠΑΟ, σε πολλαπλά κακοήθη νοσήματα, των παιδιών και εφήβων, έχουν ήδη πετύχει τη διασύνδεση με διακεκριμένους φορείς του εξωτερικού, την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στα παγκόσμια θεραπευτικά πρωτόκολλα και την αναβάθμιση του επιπέδου θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών μας.
  Η οποιαδήποτε αλλαγή δομής και αναθεώρηση όλων των ανωτέρω θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη ακύρωση των επιτευγμάτων της χώρας μας στον τομέα του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο, σε οπισθοδρόμηση και απώλεια πολύτιμου χρόνου, καθώς πολλές διαδικασίες θα πρέπει να διακοπούν η επαναπροσδιορισθούν.
  Τέλος, το ΔΣ της ΕΕΠΑΟ βλέπει με ιδιαίτερο προβληματισμό και σκεπτικισμό, ότι στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ δεν είναι διασφαλισμένη η συμμετοχή εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος, κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο, γιατί οι ιατροί και οι νοσηλευτές είναι εκείνοι που πάντοτε φέρουν το βάρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.
  Εφόσον ο κοινός στόχος όλων μας είναι η υψηλού επιπέδου και Ιατροκεντρική, Διεπιστημονική θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση γόνιμων προτάσεων στα θέματα που έχουν πολύ συνοπτικά περιγραφεί ανωτέρω, περιλαμβανομένης μίας σαφώς μεγαλύτερης χρονικής περιόδου διαβούλευσης για την ωρίμανση τους, προς όφελος των παιδιών και των εφήβων μας με καρκίνο και των οικογενειών τους.

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΠΑΟ)

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:26 | Αγγελική Παπαγεωργόπουλου

  Δεν γίνεται αναφορά στο προσωπικό του Π.&Α.Κυριακου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:53 | Αυγερακη ουρανια

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ….ΕΑΝ ΟΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ?ΘΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ?

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:17 | ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

  ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΟΤΑΚ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ.ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ?ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Η ΑΓΛΑΪ́Α ΑΝ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ?

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 00:49 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

  Χρειάζεται χρόνος να μελετηθεί περαιτέρω το άρθρο.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:41 | Καρελιωτη Αλεξάνδρα

  Δεν υπάρχει αναφορά στο προσωπικό του Π.&Α. Κυριακού,όπως διευκρινίζεται για το προσωπικό του Αγία Σοφιά. Τι προβλέπεται για ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.
  Επίσης αναφέρεται το μόνιμο προσωπικό. Στη μονάδα απασχολούνται επικουρικοί και λοιποί συμβασιούχοι. Όταν γίνει κέντρο θα αφομοιωθούν; Και αν ναι με τι εργασιακή σχέση.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 17:34 | Γιώτα Χαντζη

  Σύμφωνα με το άρθρο,το προσωπικό του Αγία Σοφιά μεταφέρεται στο ΝΠΙΔ διατηρώντας την οργανική του θέση. Δεν γίνεται καμία διευκρίνιση στο άρθρο για το προσωπικό του Π.&Α. Κυριακού.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 14:04 | θεοδωρα Ξηνταρα

  ο χρονος που δοθηκε ειναι ελαχιστος ωστε να μελετηθουν τα αρθρα

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 14:37 | Λαδάκης Εμμανουήλ

  Το άρθρο αυτό αναφέρει πράγματα πού για να μελετηθούν θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο και ο χρόνος που έχουμε δεν επαρκεί.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 21:34 | Καθηγητής Αντώνης Καττάμης

  Στην παρούσα φάση τα τμήματα έχουν μεγάλο αριθμό μη μονίμων ιατρών και άλλων λειτουργών υγείας. Ενδεικτικά η Μονάδα Αιματολογίας Ογκολογίας του ΕΚΠΑ έχει 3 μόνιμους ιατρούς και 5 μη μόνιμους. Για την ευρυθμη λειτουργία των Μονάδων και μέχρι να ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις είναι αναγκαία η υπάρξη μεταβατικής ρύθμισης που θα καλύπτει και τη μη μόνιμο προσωπικό.

 • 21 Φεβρουαρίου 2023, 20:45 | anastassios Doudoulakakis

  Ρητά να αναφερθεί η σχεση των εργαζομενων του ΟΤΑΚ Αγλαια Κυριακου οπως γινεται για την Αγια Σοφια

 • 18 Φεβρουαρίου 2023, 16:45 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Το μόνιμο προσωπικό του Αγλαια Κυριάκου που υπηρετεί στο Ογκολογικό (ΟΤΑΚ) δεν θα μεταφερθεί?