Άρθρο 6 Πόροι του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ»

 1. Οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι:

α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις.

β) Κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές και επιχορηγήσεις από τρίτους, όπως και οι πρόσοδοι από αυτές. Ειδικά μνημονεύεται ότι την ανακαίνιση ή αναβάθμιση του Κέντρου δύναται να καλύπτει οικονομικά, με τη μορφή δωρεών, και το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

γ) Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς.

δ) Έσοδα από συνέδρια, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις.

ε) Έσοδα από ερευνητικά πρωτόκολλα, καθώς και από άλλες δραστηριότητες, τις οποίες το Κέντρο υλοποιεί για την ιατρική έρευνα.

στ) Έσοδα από την εξυπηρέτηση του προσωπικού, των νοσηλευόμενων και επισκεπτών, όπως εκμετάλλευση ή ενοίκια από κυλικεία, εστιατόριο, ανθοπωλεία και είδη δώρων.

ζ) Έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους άχρηστου υλικού.

ζ) Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 επιχορήγηση από το δημόσιο και κάθε άλλη πρόσθετη επιχορήγηση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

 1. Το ελληνικό δημόσιο παρέχει τακτική επιχορήγηση προς το Κέντρο, η οποία εντάσσεται στον ετήσιο τακτικό κρατικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σε συγκεκριμένο κωδικό. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Κέντρο σε δωδεκατημόρια σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Για τον σκοπό αυτόν το Κέντρο υποβάλει ετησίως στο Υπουργείο Υγείας τον προϋπολογισμό του το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους για το επόμενο έτος.
 2. Τα έσοδα του Κέντρου κατά πρώτο μεν λόγο διατίθενται για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του, την εφαρμογή πρωτοποριακών θεραπειών, την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων, κατά δεύτερο δε λόγο περιέρχονται στο Δημόσιο.
 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 07:34 | Τριαντάφυλλος

  Η υγεία είναι αγαθό,το οποίο θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.Να γίνει ξεκάθαρο αυτό

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 06:53 | Μαρία Τρυφωνίδη

  Το μισθολογικό κόστος αναλαμβάνει το δημόσιο και τα έσοδα το Ιδρυμα ενώ τη νοσηλεία των παιδιών ουσιαστικά αναλαμβάνουν τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία και επιπλέον καταβάλλεται επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Δηλαδή, τι θα καλύπτει το πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ?
  Γιατί γίνεται ? Τι θα προσφέρει ?
  Παράδοση άνευ όρων !!!

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 01:10 | ΦΕΡΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

  ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ;ΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ;

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 00:05 | ΦΕΡΕΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

  AΦΗΝΕΤΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ ΑΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΣΟΔΑ;

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 23:00 | Μαρίνα

  Τα νοσήλεια να καλύπτονται ΟΛΑ από το Κέντρο.
  Από τη μια κλείνετε την πόρτα στους πολίτες και από την άλλη λειτουργεί και με κρατική χρηματοδότηση.
  Γιατί λοιπόν να μην καλύπτει τα νοσήλεια;
  Ή να μην περιέλθει στον ιδιώτη ή να καλύπτει το σύνολο της νοσηλείας

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 23:34 | Ψυχογιού Βασιλική

  Η λέξη δύναται σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών τα έξοδα των θεραπειών?να γίνει πιο σαφές παρακαλώ…

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 20:48 | ΜΑΝΩΛΗΣ

  Δύναται να καλύπτει η ΕΛΠΙΔΑ μέρος των εξόδων αναφέρει το άρθρο δηλαδή ο νόμος δεν την υποχρεώνει.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 18:59 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΥ

  Το ΕΛΠΙΔΑ δύναται να καλύπτει μέρος των εξόδων. Δηλαδή ποιος ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ να καλύψει το σύνολο? Δεν υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει κάποιον!

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 16:45 | ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις…… Aς ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ας ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανός, ας ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο αέρας, ας ιδιωτικοποιηθεί η Δικαιοσύνη και ο Νόμος, ας ιδιωτικοποιηθεί και το περαστικό σύννεφο, ας ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά στην περίπτωση που γίνεται την ημέρα και με τα μάτια ανοιχτά. Και σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε τα Κράτη, παραδώστε επιτέλους την εκμετάλλευση υμών των ιδίων σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με διεθνή διαγωνισμό. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η σωτηρία του κόσμου… Και μια και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και την π…. την μάνα που σας γέννησε. Ζοζέ Σαραμάγκου.

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 15:49 | Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

  Σχετικά με την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» και τους σκοπούς αυτού, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο νόμου, η θέση του ΔΣ της ΕΕΠΑΟ έχει ως εξής:

  1. Στο σύνολο των τμημάτων Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας της χώρας, περιλαμβανομένων αυτών που στεγάζονται στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”, η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ήταν και παραμένει υψηλή. Οι μικροί ασθενείς απολαμβάνουν ήδη τη βέλτιστη θεραπεία, με τα πιο σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, μέσα στις καλύτερες συνθήκες περίθαλψης, ισότιμης ανάλογων Κέντρων του εξωτερικού, με στόχο πάντα την ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο.
  2. Η πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, περιλαμβανόμενης της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων είναι δεδομένη ενώ είναι εφικτή επιστημονικά και ιατρικά η παρασκευή και εφαρμογή προηγμένων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.
  3. H διασύνδεση των Τμημάτων Αιματολογίας – Ογκολογίας με τα οικεία Νοσοκομεία Παίδων Αθηνών, από δεκαετίες εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους και την απαραίτητη συνεργασία με τις υπόλοιπες συναφείς ειδικότητες.
  4. Η επίτευξη των στόχων αυτών των Τμημάτων, οφείλεται σε σημαντικότατο βαθμό στην άμεση σχέση που υφίσταται μεταξύ του κάθε Αιματολογικού – Ογκολογικού Τμήματος και του οικείου Νοσοκομείου στο οποίο το Τμήμα αυτό ανήκει, περιλαμβανομένων των Τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” τα οποία έως τώρα ανήκουν διοικητικά και λειτουργικά στα δυο νοσοκομεία Παίδων.
  5. Η με σαφήνεια καθορισμένη διασύνδεση με τα οικεία Νοσοκομεία κρίνεται απολύτως απαραίτητη δεδομένου ότι η Παρούσα Ογκολογική Μονάδα δεν διαθέτει νοσοκομειακή υποδομή αλλά μόνο κλίνες νοσηλείας.
  6. Αντίστροφα, οι επιπτώσεις που θα έχει η πλήρης απομάκρυνση των Αιματολογικών – Ογκολογικών Τμημάτων από τα οικεία Νοσοκομεία στην ομαλή λειτουργία αυτών των ιδίων των Νοσοκομείων και στην επίτευξη των στόχων τους, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και στην ουσιαστική φροντίδα του παιδιού με καρκίνο.
  7. Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών και νοσηλευτών τόσο σε κλινικό επίπεδο όσο και μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνών συνεργατικών μελετών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας υφίσταται ήδη, από 20ετίας και συνεχώς αυξανόμενη.
  8. Η οργάνωση κάθε είδους διεθνών συναντήσεων, συνδιασκέψεων, συνεδρίων και σεμιναρίων στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, σε συνεργασία με άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής υφίσταται ήδη με επιτυχία.
  9. Επίσης ήδη επιτελείται, η συλλογή και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών στον τομέα της Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, κυρίως μέσω της διασύνδεσης της ΕΕΠΑΟ και των Τμημάτων, με αντίστοιχα κορυφαία Ογκολογικά Κέντρα του Εξωτερικού.
  10. Συνεπώς, οι βασικοί στόχοι που αφορούν τη φροντίδα των μικρών ασθενών μας, έχουν ήδη κατακτηθεί και διαρκώς βελτιώνονται με το υπάρχον πλαίσιο διοικητικής λειτουργίας, δεδομένων μάλιστα των τεράστιων παροχών του κράτους και των συλλόγων γονέων / φίλων, που υποστηρίζουν οικονομικά το έργο της καταπολέμησης του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο.
  11. Η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ” μπορεί ενδεχομένως να εγκυμονεί ανεξερεύνητους κίνδυνους συνδεόμενους με όλα τα ανωτέρω πεδία αλλά και με την εύρυθμη και αδιατάρακτη διοχέτευση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στην υπηρεσία των μικρών μας ασθενών.
  12. Οι προβλέψεις σχετικά με το προσωπικό, μόνιμο ή και προσωρινό, πρέπει να αποσαφηνιστούν, στις μεταβατικές διατάξεις σε κάθε περίπτωση.
  13. Επισημαίνεται, φυσικά, η αντίφαση μεταξύ της «οικονομικής αυτοτέλειας» και της πρόβλεψης για συνεχιζόμενη παροχή υψηλοτάτων ποσών από την πλευρά του κράτους για τη λειτουργία της νέας μονάδας, σε επίπεδο θεραπευτικής και υποστηρικτικής αγωγής των ασθενών αλλά και σε επίπεδο μισθολογικού κόστους.
  14. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι , η σύγχρονη Ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική όσον αφορά τη διενέργεια ερευνητικών – επιστημονικών μελετών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο , επιβάλλει τον συντονιστικό ρόλο των Ιατρών μέσω των αντίστοιχων Εθνικών Επιστημονικών Εταιρειών.
  15. Ο Ιατροκεντρικός ρόλος της θεραπευτικής πολιτικής απέναντι στα παιδιά και τους εφήβους μας με καρκίνο, καλύπτει όλα τα στάδια διάγνωσης, θεραπείας και διενέργειας των μελετών που τους αφορούν, καθώς και την εποπτεία στη συλλογή και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους και των σχετικών πόρων, για εκπλήρωση των ανωτέρω.

  Όλα τα αναφερθέντα επιτεύγματα έχουν επιτευχθεί χάρη , στις επί περισσότερο από 40 χρόνια, προσπάθειες των ιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου του προσωπικού των υπαρχόντων τμημάτων.
  Επιπλέον οι Επιστημονικοί Εθνικοί Εκπρόσωποι της χώρας μας (National Coordinators) στα πλαίσια της ΕΕΠΑΟ, σε πολλαπλά κακοήθη νοσήματα, των παιδιών και εφήβων, έχουν ήδη πετύχει τη διασύνδεση με διακεκριμένους φορείς του εξωτερικού, την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στα παγκόσμια θεραπευτικά πρωτόκολλα και την αναβάθμιση του επιπέδου θεραπευτικής φροντίδας των ασθενών μας.
  Η οποιαδήποτε αλλαγή δομής και αναθεώρηση όλων των ανωτέρω θα οδηγήσει σε ενδεχόμενη ακύρωση των επιτευγμάτων της χώρας μας στον τομέα του καρκίνου στο παιδί και τον έφηβο, σε οπισθοδρόμηση και απώλεια πολύτιμου χρόνου, καθώς πολλές διαδικασίες θα πρέπει να διακοπούν η επαναπροσδιορισθούν.
  Τέλος, το ΔΣ της ΕΕΠΑΟ βλέπει με ιδιαίτερο προβληματισμό και σκεπτικισμό, ότι στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ δεν είναι διασφαλισμένη η συμμετοχή εκπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος, κάτι που θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο, γιατί οι ιατροί και οι νοσηλευτές είναι εκείνοι που πάντοτε φέρουν το βάρος της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.
  Εφόσον ο κοινός στόχος όλων μας είναι η υψηλού επιπέδου και Ιατροκεντρική, Διεπιστημονική θεραπευτική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο, κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση γόνιμων προτάσεων στα θέματα που έχουν πολύ συνοπτικά περιγραφεί ανωτέρω, περιλαμβανομένης μίας σαφώς μεγαλύτερης χρονικής περιόδου διαβούλευσης για την ωρίμανση τους, προς όφελος των παιδιών και των εφήβων μας με καρκίνο και των οικογενειών τους.

  ΟΜΟΦΩΝΑ

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΠΑΟ)

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 14:14 | Τουλαη αιντενιζ

  τι εννοεί δίνετε?από που θα πληρώνει τις εξετάσεις πκαι τα φάρμακα που θα χρειαστεί ένα παιδί
  να διευκρινηστη ότι όλα τα παιδιά θα μπορούν να νοσηλευτουν εντελώς δωρεάν όπως γίνεται μέχρι σήμερα

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:37 | Γεώργιος Παπαπαύλου

  Συγνώμη αλλά μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου!
  Στο άρθρο 3 αναφέρει ότι η νοσηλεία θα είναι δωρεάν για όλους!
  Στο άρθρο 6 δεν αναφέρει πουθενά ποιος θα καλύπτει το κενό σε περίπτωση που τα λεφτά δεν φτάνουν!
  Ειδικά στο 1β, αυτό το «δύναται» είναι απαράδεκτο! Θα έπρεπε να γράφει «υποχρεούται», για να ξεκινήσει να γίνεται μία πιο σοβαρή κουβέντα! Ειδάλλως τη στην ευχή ΝΠΙΔ είναι! Με τα λεφτά του δημοσίου είναι ιδιωτικό;! Και τη θα γίνει αν αύριο μεθαύριο το ίδρυμα «Ελπίδα» πάψει να υφίσταται; Με λεφτά των φορολογουμένων θα πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο το νοσοκομείο για να μην μείνουμε χωρίς παιδοογκολογικό!΄
  Απαράδεκτα πράγματα!

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 13:23 | Βασιλική Ψυχογιου

  Το δύναται να τα καλύψει τι σημαίνει??? Ποιος θα τα καλύψει αν δεν δύναται? υπάρχουν θεραπείες που είναι πανάκριβες…όλες πρέπει να τις καλύψει…

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 09:32 | Βουλη Χριστινα

  Δύναται να καλύπτει η ΕΛΠΙΔΑ μέρος των εξόδων… δηλαδή ο νόμος δεν την υποχρεώνει…. Τι εννοουν? Ποια η υποχρεωση τους? Γιατι τη συγκεντρωση πορων την εχουν αρκετα αναλυτικα…

 • 23 Φεβρουαρίου 2023, 00:42 | Νεκταρια Καπλερη

  Υπαρχει μια ασαφεια ως προς το 6Β. Η λεξη δυναται δηλωνει πως ειναι προαιρετικο να καλυπτει τα εξοδα το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

  Αυτο ειναι ενα νομικο παραθυρακι λοιπον ωστε να αποφευγει τις δωρεες για την ανακαινηση και να ζηταει για την ανακαοινηση χρηματα απο τα νοσηλια; Οι υπηρεσιες ειναι ολες δωρεαν ή υπαρχουν κρυφες χρεωσεις ;

  Θα πρεπει να αντικατασταθει το «δυναται» με μια πιο υποχρεωτικη σχεση ωστε να μην τεθει ποτε σε κινδυνο η οικονομικη βιωσιμοτητα του νοσοκομειου και να απειληθουν ανθρωπινες ζωες εξαιτιας νομικων τεχνασματων.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 23:08 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

  Πως το κέντρο θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους πολίτες ενώ οι πόροι του θα είναι τα ημερήσια νοσήλια κ ιατρικές πράξεις???
  Και όταν λέει δύναται να καλύπτει το Ελπίδα μέρος των εξόδων τι ακριβώς εννοεί ??? Δηλαδή ο νόμος δεν την υποχρεώνει???

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 21:00 | ΖΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

  Στο Άρθρο 3 αναφέρεται ότι το Κέντρο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στο σύνολο των ασθενών και στο Άρθρο 6 ότι οι πόροι θα είναι από τα ημερήσια νοσήλια και τις εισπράξεις από ιατρικές πράξεις. Πού είναι ο δωρεάν χαρακτήρας του Κέντρου; Τα έσοδα θα προέρχονται από εκμετάλλευση κυλικείου ,ανθοπωλείου, καταστήματος ειδών δώρου και όλο αυτό παραπέμπει σε ιδιωτική εμπορική επιχείρηση με σκοπό το κέρδος .Παρακάτω αναφέρεται ότι τα δε έσοδα κατά δεύτερο λόγο περιέρχονται στο ευρύτερο δημόσιο, την ώρα που οι ανάγκες του ΕΛΠΙΔΑ είναι ήδη πολλές.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 19:31 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

  Τι συμαινει δύναται να καλύπτει η ΕΛΠΙΔΑ μέρος των εξοδων ? δηλαδή ο νομος δεν την υποχρεώνει?

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 19:53 | θεοδωρα Ξηνταρα

  Τι θα πει δυναται να καλυψει μερος των εξοδων? ολα πρεπει να τα καλυψει.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 16:07 | Lina Voulgi

  Είναι προφανής η αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο εδαφίων:

  ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΩΝ “ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ”» Άρθρο 3 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Χαρακτήρας
  Το Κέντρο παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο σύνολο των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).

  Άρθρο 6 Πόροι του Ογκολογικού Κέντρου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ»
  Οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”» (Κέντρο) είναι:
  α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις σχετικές με το αντικείμενό του ιατρικές πράξεις.

  Είτε είναι δωρεάν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται για το σύνολο των πολιτών, είτε έχει έσοδα από νοσήλια και ιατρικές πράξεις, με κάποιο σαφώς προσδιορισμένο τρόπο.
  Ας ελπίσουμε, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, και όχι προχειρότητας στη βάση τυχόν σκοπιμότητας!

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 16:46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ Η’ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ?

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 16:11 | Λαδάκης Εμμανουήλ

  Να διευκρινιστεί ότι το ΕΛΠΙΔΑ θα καλύπτει όλα τα έξοδα και όχι μέρος αυτών. Και θα δέχεται ασφαλισμένα και ανασφάλιστα παιδιά και θα καλύπτει πλήρως την νοσήλια τους.

 • 22 Φεβρουαρίου 2023, 13:27 | Λαδάκης Εμμανουήλ

  Πώς γίνεται το ελπίδα να καλύπτει ένα μέρος τον εξόδων τα υπόλοιπα έξοδα υπάρχει περίπτωση να καλύπτονται από τους γονείς. Νομίζω ότι θα έπρεπε να αναφέρετε ότι είναι υποχρεωμένο να καλύπτει όλα τα έξοδα του.