Oλοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας. Ο μεγάλος αριθμός προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα της υγείας αποδεικνύει έμπρακτα το ειλικρινές ενδιαφέρον των πολιτών.
Όσες από τις προτάσεις δύνανται να υλοποιηθούν, θα προωθηθούν άμεσα. Προτεραιότητά μας είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τον πολίτη και ως εκ τούτου αφουγκραζόμαστε τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να ανταποκριθούμε πληρέστερα, σε όσα εγγράφως καταθέσατε. Χωρίς την δική σας άμεση συμμετοχή και στήριξη θα ήταν αδύνατη η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης,  θέτει από σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ.

Σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

– η σύσταση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ”», ήτοι ενός αυτοτελούς και υπερσύγχρονου Δημόσιου Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφιερωμένου κατά τρόπο εμβληματικό, στην αποκλειστική φροντίδα και περίθαλψη των παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες, το οποίο θα παρέχει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες και νοσηλεία σε παιδιά που πάσχουν από καλοήθη και κακοήθη νοσήματα, θα υποστηρίζει ψυχολογικά τα πάσχοντα παιδιά και τις οικογένειές τους και θα εφαρμόζει νέες μεθόδους και μορφές νοσηλείας και ιατρικής εν γένει περίθαλψης, με σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας με έμφαση στις παιδικές νεοπλασματικές ασθένειες,

– η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας, με την παράταση των αναγκαίων προς τούτο ρυθμίσεων,

– η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, όπως η ρύθμιση του τρόπου υπολογισμού και επιβολής του ποσού αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φαρμακευτικών προϊόντων που προμηθεύεται η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για τα δημόσια νοσοκομεία, η βελτίωση του τρόπου είσπραξης του κυριότερου πόρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας υπό τη μορφή απευθείας κράτησης από τους προμηθευτές, ο εμπλουτισμός των ειδικοτήτων, οι οποίες δύνανται να απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας με καθεστώς παροχής υπηρεσιών, η υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό της Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας στη λειτουργία του Οργανισμού, η αναλογικότερη εκπροσώπηση στο Συλλογικό όργανο διοίκησης διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η διευκόλυνση των αποσπάσεων προς το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας με την κατάργηση της πρόβλεψης ελάχιστης χρονικής διάρκειας της απόσπασης, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη, έστω και των εποχικών, αυξημένων αναγκών του εν λόγω νοσοκομείου,

– και η ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως η μείωση της γραφειοκρατίας στις διαδικασίες για πρόσληψη στον ξενοδοχειακό κλάδο και για λήψη επιδότησης ανεργίας.

 

Ο Υπουργός Υγείας

Αθανάσιος Πλεύρης