Άρθρο 02

2. Τα αδικήματα που προβλέπονται υπό τα στοιχεία(α), (β) και (γ)της προηγούμενης παραγράφου διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους και στην περίπτωση που τελέστηκαν στην αλλοδαπή.