Άρθρο 05 – Δυναμικότητα

Η δυναμικότητα του Ψ.Κ.Κ. ορίζεται συνολικά στις 200 κλίνες για νοσηλεία, θεραπεία και ιατρική παρακολούθηση, 190 ανδρών και 10 γυναικών, καθώς και νεαρών ενηλίκων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Η δυναμικότητα δύναται να καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Στη δυναμικότητα του Ψ.Κ.Κ. περιλαμβάνονται και οι κρατούμενοι που εισέρχονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθώς και οι κρατούμενοι που παραμένουν για παροχή εργασίας.