Άρθρο 12 – Λειτουργία

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του από το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την σύγκληση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού, καθώς και για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του.
3. Ο Εθνικός Μηχανισμός συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
4. Ο Εθνικός Μηχανισμός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:17 | Μανώλης Α.

  Μιας και μιλάμε για την επόπτευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε σκεφτεί άραγε πως καθορίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα?

  Για παράδειγμα,
  ποια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Σόδομα και τα Γόμορρα?
  ποια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ισλαμικές χώρες?
  ποια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες που ανθεί η εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, το πάσης φύσεως εμπόριο?

  Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θέλουν ένα σταθερό σύστημα αξιών με κέντρο τον άνθρωπο. Αν αυτό το σύστημα αξιών συνεχώς το «ανοίγεις» και το «ξεχειλώνεις» για να καλύψεις τις αμφιλεγόμενες αξίες κάποιων μειοψηφιών, στο όνομα του δικαιώματος της όποιας «επιλογής», τότε φτάνεις στο σημείο να γκρεμίζεις ανθρώπινα δικαιώματα για να καλύπτεις αμφιλεγόμενες ανθρώπινες επιλογές.

  Και όταν λέω αμφιλεγόμενες επιλογές, το λέω σκεπτόμενος πως αύριο μεθαύριο θα ζητήσουν δικαιώματα και ισότητα αμφιλεγόμενες και μάλλον καταδικαστέες ομάδες ανθρώπων.

 • 11 Ιουνίου 2017, 18:10 | Κωνσταντίνος Κ.

  Ισως θα πρέπει να προβλέπεται κάποια αμοιβή.

 • 20 Μαΐου 2017, 13:02 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΕΑΣ

  Εντύπωση μου κάνει ο όρος της μη πρόβλεψης αμοιβής για πολυάσχολα άτομα.