Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Ως ταυτότητα φύλου νοείται ο εσωτερικός και προσωπικός τρόπος με τον οποίο το ίδιο το πρόσωπο βιώνει το φύλο του, ανεξάρτητα από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά. Η ταυτότητα φύλου περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση του σώματος, καθώς και την κοινωνική και εξωτερική έκφραση του φύλου, τα οποία αντιστοιχούν στη βούληση του προσώπου. Η προσωπική αίσθηση του σώματος μπορεί να συνδέεται και με αλλαγές που οφείλονται σε ιατρική αγωγή ή άλλες ιατρικές επεμβάσεις που επιλέχθηκαν ελεύθερα.
2. Ως χαρακτηριστικά φύλου νοούνται τα χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά, όπως τα αναπαραγωγικά όργανα, και δευτερογενή χαρακτηριστικά, όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας.

 • 12 Ιουνίου 2017, 13:09 | ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

  Με το τωρινό νομικό καθεστώς, οι γιατροί παίρνουν πρωτοβουλίες για το ανατομικό φύλο των ίντερσεξ μωρών και παιδιών εκτελώντας μη αναστρέψιμους ακρωτηριασμούς για αισθητικούς λόγους, οι οποίοι μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με την ταυτότητα φύλου που θα αναπτύξει το παιδί μελλοντικά και άρα να βλάπτουν σοβαρά, τόσο το ίδιο το άτομο, όσο και την οικογένεια του, αφού οι ιατρικές επεμβάσεις του καθορισμού ανατομικού φύλου, έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν να μη συνάδουν με αυτό το οποίο το ίδιο το άτομο, θα διάλεγε για το σώμα του. Αιτούμαστε τη θέσπιση διεπιστημονικής επιτροπής, η οποία εφόσον δε συντρέχει απειλή για τη ζωή του ίντερσεξ παιδιού, θα απαγορεύει κάθε τέτοια επέμβαση, προστατεύοντας την ψυχοσωματική ακεραιότητα του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το παιδί προστατεύεται από τυχόν ιδεοληψίες των γονιών του, στερεοτυπικές ιδεοληψίες των γιατρών και εναρμονιζόμαστε και με το Σύνταγμα που δεν αντιμετωπίζει το παιδί ως παρακολούθημα των γονιών του, αλλά ως έναν ανώριμο ηλικιακά πολίτη.
  Στην κατεύθυνση αυτή το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει:
  1.απαγόρευση των αχρείαστων κοσμητικών χειρουργικών επεμβάσεων, στα ίντερσεξ βρέφη και παιδιά, εφόσον δε συντρέχει απειλή για την υγεία τους
  2.απαγόρευση χορήγησης ορμονών χωρίς την αναλυτική ενημέρωση των ιντερσεξ παιδιών και (προ)εφήβων για τις εναλλακτικές που σήμερα υπάρχουν
  3. ανάγκη προσθήκης τρίτου ξεχωριστού δείκτη στην ένδειξη «φύλο» κατά τη δήλωση ενός ίντερσεξ ατόμου κατά τη γέννηση του
  ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ

 • 12 Ιουνίου 2017, 13:05 | OII Europe

  Η OII Europe επιθυμεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, όπως αυτό δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 2 Μαΐου.

  Η OII Europe συγχαίρει την ελληνική κυβέρνηση για τα βήματα που κάνει στην προστασία των δικαιωμάτων των intersex ατόμων εντός του νομοθετικού πλαισίου. Με την συμπερίληψη των “χαρακτηριστικών φύλου” ως πεδίο στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων το 2015, η Ελλάδα έγινε η δεύτερη χώρα, μετά τη Μάλτα, που θέτει ξεκάθαρα το παράδειγμα πως οι intersex άνθρωποι είναι ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.

  Με τη συμπερίληψη των “χαρακτηριστικών φύλου” ως πεδίο στη νομοθεσία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών και εκφράσεων βίας και ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Κώδικα εφιστά ξανά την προσοχή στο ότι οι διακρίσεις με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου δεν είναι πλέον ανεκτές στην ελληνική κοινωνία.

  Intersex άτομα έχουν παράσχει στην OII Europe μαρτυρίες από καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτές οι μαρτυρίες συμπεριλαμβάνουν και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τα εξωτερικά και εσωτερικά αναπαραγωγικά τους όργανα όπως και με βάση τη χρωμοσωμική τους δομή. Από την άλλη, η κοινωνική ευαισθητοποίηση είναι ακόμη σπάνια: πολύ συχνά η ιδέα του γενικού κοινού για το το τι καθιστά ένα άτομο intersex περιορίζεται λανθασμένα στην εμφάνιση των εξωτερικών αναπαραγωγικών οργάνων του ατόμου. Το Άρθρο 2.2. θα πρέπει να διασφαλίζει πως τα intersex άτομα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους και να τα υποστηρίζουν συνολικά. Το Άρθρο θα πρέπει επίσης να δίνει έναν συμπαγή καθορισμό πιθανών επόμενων βημάτων προς την πλήρη προστασία των intersex ατόμων.

  Η OII Europe προτείνει την επικαιροποίηση του ορισμού για τα χαρακτηριστικά φύλου όπως αυτός διατυπώνεται στο Άρθρο 2:

  “Τα χαρακτηριστικά φύλου αναφέρονται σε χρωμοσωμικά, γενετικά και ανατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία περιλαμβάνουν τα πρωτογενή χαρακτηριστικά φύλου, όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και τη χρωμοσωμική και ορμονολογική δομή και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά όπως τη μυϊκή μάζα, την ανάπτυξη του στήθους ή την τριχοφυΐα”.

  Με εκτίμηση,

  Dan Christian Ghattas,
  Συμπρόεδρος της OII Europe

 • 12 Ιουνίου 2017, 12:12 | Χαράλαμπος Παππάς

  Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά! Η ταυτότητα του φύλου του προσώπου θα απέχει από τα βιολογικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή από την κατά το σώμα φύση του! Άρα κάθε εσωτερική παρόρμηση ή ενδεχομένως μια εσωτερική ψυχική διαταραχή θα μπορεί να προβάλλεται στο σώμα/φύση του προσώπου με τεχνικές μεθόδους και επεμβάσεις! Δηλαδή αν η εσφαλμένη προσωπική αίσθηση του προσώπου για το φύλο του, δε μπορεί να διορθωθεί, αλλά θα «διορθώνεται» το σώμα και με τη βούλα του νόμου!

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:14 | Αντώνης

  Δεν μας λέτε πόσες ταυτότητες φύλου θέλετε να επιβάλετε; αυτές που προτείνει η κοινότητα ΛΟΑΤ είναι πολύ περισσότερες από δύο. όχι μόνο άνδρας και γυναίκα και δήλωση του αντίθετου φύλου, αλλά και πολλές άλλες.

  γιατί δε φέρνετε ένα νομοσχέδιο σκούπα, με όλες τις επιθυμίες της κοινότητας ΛΟΑΤ και να το δώσετε στην κρίση όλου του λαού με δημοψήφισμα;

 • 12 Ιουνίου 2017, 11:29 | Μανώλης Α.

  Αν η προσωπική αίσθηση του σώματος κάποιου τον κάνει να νιώθει κάτι άλλο από άνδρας ή γυναίκα για παράδειγμα «ανδρογυναίκα», τότε ο νόμος πάλι δεν τον αναγκάζει να δηλώσει (έστω ως ταυτότητα φύλου και όχι ως βιολογικό φύλο) κάτι άλλο από αυτό που τον εκφράζει? Άρα τι θα γίνει, θα νομοθετήσουμε και για το «Ουδέτερο» φύλο?

  Έτσι λοιπόν, ο ορισμός της ταυτότητας φύλου, «πάσχει», όπως «πάσχει» και όλο το υποψήφιο νομοθέτημα.

 • 11 Ιουνίου 2017, 23:39 | Νίκος Θεοτοκάτος

  Με τον παρόντα ορισμό της ταυτότητας φύλου, σε συνδυασμό με το προτεινόμενο άρ. 1, έπεται ότι το άτομο θα έχει δικαίωμα στη νομική αναγνώριση φύλου διαφορετικού από το βιολογικό του, με βάση τον εσωτερικό τρόπο που βιώνει το φύλο του και άρα αυτό θα καταγράφεται στην ταυτότητα κλπ. Πώς είναι όμως δυνατό να αναγνωριστεί «δικαίωμα» αντίθεσης σε βιολογικό χαρακτηριστικό, που αποτυπώνεται σε δημόσια έγγραφα, επειδή κάποιος «βιώνει διαφορετικά» το χαρακτηριστικό αυτό; Εάν η λογική αυτή επεκταθεί, θα μπορούσε π.χ. κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα, αλλά κάτι άλλο, από ουδέτερο φύλο μέχρι… ζώο ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Όμως αυτό είναι αντίθετο με την αναγνώριση των δύο φύλων από το Σύνταγμα (π.χ. «Έλληνες και Ελληνίδες), ενώ και από την ευρωπαϊκή έννομη τάξη έχει αναγνωριστεί η δυαδικότητα των φίλων ως θεμέλιο του κοινωνικού ιστού (βλ. πρόσφατη απόφαση για απόρριψη ουδέτερου φύλου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γαλλίας, Concession d’ Etat).

  Όμως για άλλα θέματα εσωτερικού τρόπου που το άτομο βιώνει κάποιες καταστάσεις, όπως το θρήσκευμα, έχει κριθεί ότι, βάσει της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας στο άρ. 13 του Συντάγματος, η Πολιτεία δεν νομιμοποιείται να αναζητά την ενδιάθετη κρίση του ατόμου για το θρήσκευμα και να την υποχρεώνει να την αναγράφει, ούτε αναγνωρίζεται δικαίωμα στο άτομο να αποκαλύπτει οικειοθελώς το θρήσκευμά του εφόσον αυτό δεν συνδέεται με κάποιο δικαίωμα, όπως την απαλλαγή από το στράτευμα για λόγους συνείδησης ή την ίδρυση ναού (Στε 2283/2001). Εδώ λοιπόν πώς προστατεύεται νομικά ο εσωτερικός τρόπος που το άτομο βιώνει το φύλο του, με το να δικαιούται η Πολιτεία όχι μόνο να τον αναζητά και να τον αποκαλύπτει, αλλά και επιπλέον το άτομο να έχει «δικαίωμα» να εξωτερικεύει τον εσωτερικό αυτό τρόπο, ο οποίος μπορεί μάλιστα να έρχεται σε αντίθεση με το αποδεδειγμένο βιολογικό του φύλο; Πώς στη μία περίπτωση δεν ενδιαφέρει την Πολιτεία το θρήσκευμα, επειδή είναι εσωτερικό στοιχείο (γιατί αυτό ήταν το επιχείρημα για την κατάργηση του θρησκεύματος) ενώ εδώ την ενδιαφέρει το εσωτερικό στοιχείο της βίωσης του βιολογικού φύλου;

 • 11 Ιουνίου 2017, 23:18 | Δημητρης Αποστολατος

  Η οργανωση που αποκαλειται ΣΥΡΙΖΑ σκοπευει να ξοδεψει χρηματα των πολιτων για να κανει μια τι ? Οπως λεει και ο ορισμος, οποιου εγραψε αυτη την παραγραφουλα, το φυλο οριζεται βιολογικα και ειναι αμετακλητο. Ο ορισμος μιλα για τα αισθηματα, τα βιωματα. Θα μπορουσε για παραδειγμα καποιος να ορισει το φυλο του ως παναθηναικος με βαση αυτο τον ορισμο.

  Η προτάση της οργανωσης ΣΥΡΙΖΑ δεν προκειται να προσφερει το παραμικρο σε οποιονδηποτε πολιτη ειτε ετεροφυλοφιλο ειτε ομοφυλοφιλο. Αν εφαρμοστει την επομενη ημερα δεν θα εχει αλλαξει το παραμικρο για κανεναν. Αλλα τα χρηματα των πολιτων, θελει να τα ξοδεψει η οργανωση, για να παραχθουν δελτια ταυτοτητας οπου θα γραφει ο καθενας τα συναισθηματα του.

  Το οποιο δεν ειναι λογικο. Αρα κατι αλλο συμβαινει.

  Και φυσικα επειδη οι πολιτες δεν εχουν ανυσηχιες για το οτι δεν μπορουν να γραψουν τα συναισθηματα τους στα δελτια ταυτοτητας, δεν σας εχει ζητησει κανεις απο εμας να κανετε αυτη την ιστορια. Δεν ικανοποιητε καποιο αιτημα των πολιτων, οποτε φανταζομαι επικαλειστε την φανταντικη λευκη επιταγη. Εχετε λευκη επιταγει να γραφετε βιωματικες εμπεριες και φανατσιωσεις σε δελτια ταυτοποισης.

  Ισως θα πρεπει να σας απασχολησουν περισσοτερο οι αξιοπροσεκτες δρασεις σας τα τελευταια χρονια.

 • 11 Ιουνίου 2017, 22:37 | ΣΠΥΡΟΣ

  Απαράδεκτη όλη η πρώτη παράγραφος, περί ταυτότητας φύλου.

 • 11 Ιουνίου 2017, 21:49 | Διονυσία Ζερβούd

  Συνάνθρωποι ας αναρωτηθούμε πότε ξεχάσαμε να σκεφτόμαστε με λέξεις συγκεκριμένου νοήματος και όχι με νεολογισμούς και γενικότητες, πότε ξεκινήσαμε να παραβιάζουμε τους απλούς, αυθεντικούς αλλά και αυστηρούς της Φύσης; Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε σημείο να ψηφίζουμε νόμους οι οποίοι αντίκεινται στην ουσία της ύπαρξής μας. Ας αναρωτηθούμε πότε αυτό μας βοήθησε να αυτοπραγματωθούμε και πόσο ακόμα θα προχωρήσουμε προς το γκρεμό της αυτοάρνησης και του εξευτελισμού του ανθρώπινου όντος.

 • 11 Ιουνίου 2017, 21:47 | Δημήτρης Ζ.

  Θα το ξαναπώ, το φύλο ΔΕΝ το επιλέγουμε εμείς. Γεννιόμαστε με αυτό. Ως πότε θα προσπαθούμε να πάμε αντίθετα στην φυσική τάξη των πραγμάτων και μάλιστα να νομοθετούμε κατ’ αυτό τον τρόπο;;; Και νομίζουμε ότι δεν θα έχει συνέπειες αυτό;;; Δεν θα εξαφανιστούμε ως Γένος;;

 • 11 Ιουνίου 2017, 19:56 | Απόστολος

  Άρθρο 3 § 2: Για τη διόρθωση του καταχωρημένου φύλου απαιτείται πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα.

  Πώς μπορεί να ελεγχθεί αν υπάρχει πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα εάν δεν έχει γίνει κανένας ιατρικός έλεγχος. Πως μπορεί να αποκλεισθεί κάποια πρόσκαιρη ή μόνιμη ψυχική διαταραχή π.χ. μετά από κάποια ερωτική απογοήτευση, άσκηση βίας σωματικής ή ψυχολογικής ή κάποιο άλλο συγκλονιστικό γεγονός στη ζωή ενός ανθρώπου;
  ​Εάν το άτομο είναι ανήλικο θα χρειάζεται η έγκριση του κηδεμόνα​;
  Πως μπορεί να αποκλεισθεί η άσκηση κάποιας ψυχολογικής ή σωματικής βίας π.χ. εάν ο γονέας δε συμφωνεί με το φύλο του απογόνου και επεμβαίνει στη παραποίηση της ψυχολογίας του παιδιού ώστε να επιτύχει την μελλοντική αλλαγή του φύλου; Πώς μπορεί να προστατευτεί το ανήλικο τέκνο;

 • 11 Ιουνίου 2017, 18:20 | Κουτσιώρας Λάμπρος

  Τι άλλο θα ακούσουμε. Διαφωνώ

 • 11 Ιουνίου 2017, 18:38 | Κωνσταντίνος Κ.

  Συμφωνώ.

 • 11 Ιουνίου 2017, 12:28 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ

  Τα βιώματα στον άνθρωπο είναι ευμετάβολα. Ένα υγιές ψυχικά και συναισθηματικά άτομο δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε βιώματα. Πρέπει να συντρέχουν πολλοί άλλοι λόγοι.
  Οι εγκέφαλοι των φύλων έχουν σαφείς διαφορές που δεν αλλάζουν με ορμόνες και χειρουργικές επεμβάσεις.

 • 11 Ιουνίου 2017, 12:28 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΝΑΡΗ

  Τα βιώματα στον άνθρωπο είναι ευμετάβολα. Ένα υγιές ψυχικά και συναισθηματικά άτομο δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε βιώματα. Πρέπει να συντρέχουν πολλοί άλλοι λόγοι.
  Οι εγκέφαλοι των φύλων έχουν σαφείς διαφορές που δεν αλλάζουν με ορμόνες και χειρουργικές επεμβάσεις.

 • 11 Ιουνίου 2017, 04:48 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ!!

 • 10 Ιουνίου 2017, 23:02 | Χρήστος

  Απολύτως χαρακτηριστικά (πιο πολύ δεν γίνεται), είναι και τα όσα -ομολογουμένως ειλικρινή- ειπώθηκαν σε πρόσφατη, υπό του τμήματος «Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ», εκδήλωση συζήτησης περί του εν λόγω σχεδίου νόμου, στην οποία τονίστηκε ότι με την «προώθηση του νομοσχεδίου για την κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου» ……..«επιδιώκεται η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΣ
  σχετικά με το φύλο»!!
  Και ότι: «μας εισάγει σε μία ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, που μας καλεί …να σκεφτούμε(!) τι σημαίνει το φύλο ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ(!) και να σπάσουμε τα στερεότυπα που μας έχουν επιβληθεί»!!
  Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων; Και γιατί αλήθεια ηχεί ως μισαλλοδοξία σε κάποιους το γεγονός, ότι οι γονείς (ταυτόχρονα και ως έλληνες πολίτες) δεν θέλουμε τα παιδιά μας (άρα και σύνολη η νέα γενιά) να υποβάλλονται ιδεοληπτικώς σε «ψυχοπειραματισμούς», ή να υποχρεωθούν και να «εγκεντριστούν» σε «μία ΝΕΑ φιλοσοφία-ιδεολογία, η οποία τα καλεί «…να σκεφτούνε(!) τι σημαίνει το φύλο» τους;

  Η ομολογία-παραδοχή ότι «επιδιώκεται η συνολική αλλαγή της σκέψης» και ότι πρόκειται για μία «ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» είναι πολύ σημαντική, καθ’ ότι μία φιλοσοφία (όπως και κάθε θρησκεία-θρησκευτική αντίληψη), είναι κάτι που επαφίεται στην ελευθερία ενός ατόμου να αποδεχτεί ή να απορρίψει και εννοείται, σε καμία περίπτωση (τουλάχιστο στα πολιτισμένα κράτη), ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ• κάτι άλλωστε που είναι σαφώς διατυπωμένο στο Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικά, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία! (όπως πχ. επιχειρήθηκε κατά τη θεματική εβδομάδα, που όλοι θυμόμαστε τι σπουδή επέδειξε η κυβέρνηση στην προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών)

  ΒΛ.
  α) OHE, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αρθ. 5 / 14, 1-2.
  β) Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, αρθ. 18, παρ. 4.
  γ) OHE, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρθ. 26, παρ. 3.
  δ) Διεθνές Σύμφ. για τα Οικον. Κοινων. και Μορφωτικά Δικαιώματα, αρθ. 13,παρ. 3.
  ε) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), 1ο πρόσθετο πρωτόκολλο, αρθ. 2 – Επικύρωση από Ελλάδα: 2329/1953, 53/1974.

 • 10 Ιουνίου 2017, 22:21 | Όλγα Ζίχναλη

  Το άρθρο 2 υποστηρίζει ότι το πρόσωπο αποφασίζει για το ποιος είναι, από άποψη φύλου.
  Μέχρι τώρα δεν είχε νόημα να αυτοχαρακτηριστεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο, τώρα πρέπει να σκεπτόμαστε κι αυτό.
  Ο υποκειμενισμός του προσώπου και οι άστατες επιθυμίες του, επιβάλλονται στην κοινωνία, γίνονται νόμος. Αυτό προσβάλλει την κοινωνία ολόκληρη
  Με ποια λογική το φύλο αποχωρίζεται από τη φυσιολογία του; Τα βιολογικά χαρακτηριστικά του φύλου βεβαίωναν διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία το άτομο και το σύνολο για την ταυτότητά του.
  Από ποιους και γιατί προέκυψε το κοινωνικά καθοριζόμενο φύλο; Κανείς δεν γεννιέται με κοινωνικό φύλο. Όλοι γεννιούνται με ένα βιολογικό φύλο. Το κοινωνικό φύλο είναι μία κοινωνιολογική και όχι αντικειμενική βιολογική έννοια.
  Το να θέλει ένα πρόσωπο να ζει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που κατά την πασίδηλη πάγια φυσική εμπειρία συνάδει με τα εκ γενετής βιολογικά χαρακτηριστικά του είναι δικαίωμά του. Αυτό όμως δεν δημιουργεί στην έννομη τάξη υποχρέωση, αλλά ούτε δικαίωμα να τροποποιήσει την ταυτότητά του.
  Το πώς θα φέρεται ένα πρόσωπο δεν θεμελιώνει για την έννομη τάξη νόμιμη αιτία μεταβολής των εκ γενετής χαρακτηριστικών του.
  Ούτε είναι Συνταγματικά ανεκτό να δεσμεύεται το Δικαστήριο να εκδώσει απόφαση με την οποία θα επιβάλλεται μια τόσο θεμελιακή μεταβολή δημοσίων εγγραφών σε κρατικά έγγραφα, στηριζόμενο απλά και μόνο σε “υποκειμενική αίσθηση”. Μια τέτοια δυνατότητα άλλωστε, θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποτελέσει και μέσο επικίνδυνης πλαστοπροσωπίας.
  Η προστασία της μεταβολής των στοιχείων της ταυτότητας διασφαλίζει την προστασία των έννομων αγαθών και την ασφάλεια των συναλλαγών.
  Ένας νόμος με το περιεχόμενο του υπό διαβούλευση σχεδίου θα ήταν αντισυνταγματικός, εφ’ όσον θα υποχρέωνε τα Δικαστήρια να εκδίδουν Δικαστικές αποφάσεις, υποτασσόμενα απλά σε μια ιδιωτική δήλωση.

 • 10 Ιουνίου 2017, 21:31 | Κωνσταντίνος

  Η προταση αυτή απο τη σύλληψη ως τη διατύπωσή της είναι κατάφορα λάθος. Αν καθένας είναι αυτό που νιώθει και δεν υποκείμεθα σε βιολογικούς, συνταγματικούς κοινωνικούς κανόνες τοτε με την ίδια ευκολία δίνεται άλλοθι ισχυρό σε: παιδόφιλους, νεκρόφιλους, κτηνοβάτες, τρομοκράτες, και κάθε άλλον που νιώθει διαφορετικά και αντί να περιοριστεί και να αλλάξει αυτός επιχειρεί με τις ακραίες δράσεις του να αλλάξει την κοινωνία γύρω του. Προς το παράνομο, το χυδαίο, το άθλιο, το βλάσφημο, το ακατονόμαστο κοκ. Πως μπορεί, νοήμονα όντα να διαβάζουν τη παραπάνω πρόταση και να μηνφρίττουν; Σε ποια παιδεία και σε ποια Γραφή αποζήτησαν έμπνευση οι εμπνευστές του ως άνω άρθρου; Σας παρακαλώ αποσύρετέ το όσον είναι καιρός. Προσβάλλει ακόμα και τα άτομα που υποτίθεται ό,τι αφορά δηλ. τους ομοφύλους.

 • 10 Ιουνίου 2017, 13:36 | Κωνσταντίνος Κίκιλης

  Το φύλο είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου εκ κατασκευής του από τον Θεό. Οποιαδήποτε παρέκκλιση στο θέμα του φύλου είναι ξεκάθαρα ψυχική ασθένεια.
  Διαφωνώ κάθετα με την θεσμοθέτηση της «ταυτότητας φύλου» που περιγράφει το άρθρο αυτό.

 • 9 Ιουνίου 2017, 21:49 | Δημήτριος Βλάχος

  Διαφωνώ απόλυτα με τους νεοφερμένους ορισμούς. Μην θεσμοθετείτε ενάντια στο σύνταγμα που αναγνωρίζει μόνο δύο βιολογικά φύλα και τίποτε άλλο.

 • 9 Ιουνίου 2017, 08:17 | Βασίλης Τ.

  Διαφωνώ απόλυτα με τους νεοφερμένους ορισμούς. Μην θεσμοθετείτε ενάντια στο σύνταγμα που αναγνωρίζει μόνο δύο βιολογικά φύλα και τίποτε άλλο. Μην θεσμοθετείτε ενάντια στα παιδιά μας.

 • 9 Ιουνίου 2017, 02:52 | Χρίστος Γ. Χουτόπουλος

  Με τις διατάξεις τού άρθρου 1 τού υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου ορίζεται ότι : «1. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της ταυτότητας φύλου του ως στοιχείου της προσωπικότητάς του. 2. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στο σεβασμό της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά φύλου του.»
  Η πρώτη διάταξη (§1) θεσπίζει προστασία τής αναγνώρισης τής ταυτότητας τού φύλου τού προσώπου. Η δεύτερη (§2) θεσπίζει προστασία τού σεβασμού τής προσωπικότητας τού προσώπου σε όλες τις εκφάνσεις της, αυτονόητα (και σε συνδυασμό με την πρώτη διάταξη) περιλαμβανομένων σε αυτές και των χαρακτηριστικών τού φύλλου του .
  Μέχρις εδώ είναι καθαρή εφαρμογή τής θεμελιώδους επιταγής τής παραγράφου 1 τού άρθρου 2 τού Συντάγματος για προστασία τής αξίας τού ανθρώπου . Από την στιγμή δε που ως στοιχείο τής προσωπικότητας τού προσώπου ορίζονται τα χαρακτηριστικά τού φύλου του, η διάταξη ευθέως παραπέμπει δεσμευτικά στα φυσικά χαρακτηριστικά τού ανθρώπου, στα κατά την φυσική κατασκευή του πασίδηλα διακριτικά τού φύλου .
  Δηλαδή με βάση τις διατάξεις αυτές εκείνο που προστατεύεται ως στοιχείο τής προσωπικότητας τού προσώπου είναι η “φυλική”,“έμφυλη”(;) ταυτότητά του όπως προκύπτει από την εκ γενετής σωματική κατασκευή του, με τα πάγια, γνωστά χαρακτηριστικά τού φύλου του .
  Μετά από αυτά δεν καταλείπεται πεδίο για προστασία τής προσωπικότητας προσώπου , διαφορετικού τού αρχικά γεννημένου και επί τη βάσει είτε οιονεί “μετασκευασμένων” διακριτικών τού φυσικού, εκ γενετής φύλου του, “ με βάση τα βιολογικά του χαρακτηριστικά”, είτε επιλογών συμπεριφοράς διαφορετικής από αυτήν που εκ φύσεως συνάδει προς τα τελευταία . Και κυρίως δεν καταλείπεται δυνατότητα για άλλον ορισμό τής “ταυτότητας φύλου” με κριτήρια και με βάση ξένη και διαφορετική από το φύλο που καταχωρίστηκε κατά τη γέννησή του , με βάση δηλαδή τα βιολογικά του χαρακτηριστικά , κατ’ επίκληση προβολής διάθεσης τού προσώπου να συμπεριφέρεται άλλως ˙ με επίκληση τελικά απλά μιάς υποκειμενικότητας συγκεκριμένου προσώπου, αναφερόμενης στην χρήση τού δεδομένου σώματός του, ως διαφορετικής υποκειμενικής αίσθησης τού σώματός του . Καθένας εξουσιάζει τού ιδίου σώματος . Το να θέλει ένα πρόσωπο να ζει κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που κατά την πασίδηλη πάγια φυσική εμπειρία συνάδει προς τα εκ γενετής βιολογικά χαρακτηριστικά του είναι δικαίωμά του . Είναι αναμφισβήτητο Δικαίωμα συμπεριφοράς. Αυτό όμως δεν δημιουργεί στην έννομη τάξη υποχρέωση , αλλά ούτε δικαίωμα ή άλλη καμιά δυνατότητα, να τροποποιήσει την ταυτότητα τού προσώπου όπως αυτή είναι ήδη δεδομένη στα αντίστοιχα δημόσια αρχεία . Ή απλούστερα αυτό μόνο, δηλαδή η επίκληση κάποιας υποκειμενικότητας και διαφορετικής βούλησης τού προσώπου δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αποτελέσουν νόμιμη βάση για αίτηση Δικαστικής αρωγής και Δικαστική παρέμβαση αλλοίωσης των χαρακτηριστικών τού προσώπου .
  Το πώς θα φέρεται ένα πρόσωπο δεν θεμελιώνει για την έννομη τάξη νόμιμη αιτία μεταβολής των εκ γενετής χαρακτηριστικών τού προσώπου. Ούτε είναι Συνταγματικά ανεκτό να δεσμεύεται το Δικαστήριο να εκδώσει Απόφαση με την οποία θα επιβάλλεται μια τόσο θεμελιακή μεταβολή δημοσίων εγγραφών σε κρατικά έγγραφα, στηριζόμενο απλά και μόνο σε “υποκειμενική αίσθηση” . Μια τέτοια δυνατότητα άλλωστε, μεταβολής των εκ γενετής, όπως βεβαιώνονται από την σχετική ληξιαρχικής πράξη και τα οικεία Δημοτολόγια χαρακτηριστικών με βάση απλώς και μόνον την ιδιωτική βούληση (περιβαλλόμενη μανδύα δέσμιας και επομένως αντισυνταγματικά περιοριζόμενης δικαστικής απόφασης) θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποτελέσει και όχημα «θεμιτής» πλαστοπροσωπίας. Σε συνδυασμό μάλιστα με την μυστικότητα ως προς την διαδρομή των μεταβολών και με την ριζιδόν αλλοίωση των προϋφισταμένων αρχειακών δεδομένων, η προτεινόμενη «διόρθωση φύλου» θα επάγεται τέλεια αλλαγή ταυτότητας και θα επιτυγχάνει την απόλυτη εξαφάνιση προσώπου και την αντικατάστασή του από άλλο επί μηδενικής βάσεως.
  Σε τελική ανάλυση ένας νόμος με το περιεχόμενο τού υπό διαβούλευση σχεδίου θα ήταν αντιφατικός χωρίς να παράγει την αναγκαία ασφάλεια δικαίου, εφ’ όσον τουλάχιστον τα δύο πρώτα άρθρα αντιφάσκουν. Θα ήταν όμως και αντισυνταγματικός, εφ’ όσον θα υποχρέωνε τα Δικαστήρια να εκδίδουν Δικαστικές αποφάσεις, υποτασσόμενα απλά σε μια ιδιωτική δήλωση , με έρευνα συνδρομής δύο μόνο δικονομικών προϋποθέσεων και χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο τής αιτουμένης μεταβολής και τής συνδρομής ουσιαστικών προϋποθέσεων αποδοχής τού ενδίκου αιτήματος.
  Και μάλιστα μεταβολής στοιχείων ταυτότητος που σχετίζονται και με την διασφάλιση τής προστασίας δημοσίων εννόμων αγαθών και με την ασφάλεια των συναλλαγών .

 • 8 Ιουνίου 2017, 18:00 | Χρήστος Μπονατάκης

  Κ. Νικόλαε, (8/6, 9:14) συγχαρητήρια για τις εύστοχες επισημάνσεις.

  Κατά την προσπάθεια θεμελίωσης της ομοφυλοφιλικής σεξουαλικότητας, ως εξ’ ίσου φυσικής με την ετεροφυλική, ενίοτε γίνεται (και στην παρούσα δημοσια διαβούλευση)…μανιώδη επίκληση του ζωικού βασιλείου, στο οποίο παρατηρούνται εξαιρέσεις στην ετεροφυλική αναπαραγωγική συμπεριφορά, που όμως συνδέονται με ένα αναπαραγωγικό σκοπό.

  Το ερώτημα είναι:
  Ακόμα και αν συναντούσαμε στο ζωικό κόσμο ομοφυλοφιλική σεξουαλικότητα η οποία να μην είχε κανένα αναπαραγωγικό σκοπό (και ως εκ τούτου, μία φυσική εξαίρεση για το συγκεκριμένο μόνο είδος για λόγους επιβίωσης και αναπαραγωγής), ακόμα και τότε, θα έπρεπε άραγε να επικαλούμαστε αυτές τις συμπεριφορές για να θεμελιώσουμε ανάλογη ομοφυλόφιλη σεξουαλικότητα στους …ανθρώπων;;

  Είναι κάτι τέτοιο δείγμα πολιτισμού και προόδου;

  Στους ανθρώπους η συμπεριφορά αυτή, δεν έχει κανένα αναπαραγωγικό αντίκρυσμα και αναγκαιότητα. Παρουσιάζεται απλά ως εκτροπή από την κατά φύσιν ανθρώπινη σεξουαλικότητα, φυσιολογία και οντολογία. (τη συμβολή βεβαίως ποικίλων ψυχοσωματικών και κοινωνιολογικών ακόμη παραμέτρων)

  Στον αχανή ζωικό κόσμο άλλωστε συναντούμε κι άλλες αφύσικες συνήθειες όπως ζώα που τρώνε τις ακαθαρσίες κ.α, ή και σεξουαλικές συμπεριφορές όπως:

  · Τους πίθηκους που λέγονται ΒΟΝΟΒΟ και οι οποίοι «κάνουν σεξ για να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον, για να επιλύσουν τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους, για να διαπραγματευτούν για το φαγητό τους και για ότι άλλο πρόβλημα προκύψει»!

  · Τα ακάρεα, τα οποία αναζητώντας τη γονιμοποίηση, πρώτο τους θύμα είναι οι αδερφές τους και ίσως και η ίδια τους η μητέρα! (Άλλωστε η αιμομιξία είναι συνιθισμένη μεταξύ των ζώων).

  · Τη μέλισσα όπου η πράξη γονιμοποίησης
  για τις αρσενικές μέλισσες, είναι ..αποστολή αυτοκτονίας!

  Γιατί λοιπόν τόση εμμονή να …μιμηθούμε τα ζώα (τα ψάρια, τα ερπετά κτλ);;

  Συμπεριφορές στο ζωικό βασίλειο, ειδικά οταν αυτές συνδέονται με τη φυσική για το εκάστοτε είδος, αναπαραγωγική διαδικασία, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, παραφύσιν συμπεριφορών των ανθρώπων!

  Πολλές απ τις συμπεριφορές αυτές (όπως και στην υπό εξέταση περίπτωση) «υπερβαίνουν σαφώς τα όρια που επιβάλουν τα Χρηστά Ήθη»(ΑΠ), ως πηγή δικαίου που εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια κατά την κοινωνική συμβίωση, (κάτι που το εν λόγω νομοσχέδιο, κάθε άλλο παρά προάγει)

 • 8 Ιουνίου 2017, 16:34 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

  ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΙΛΑ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΖΗΜΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ ΝΟΜΟΣ!!!
  Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων – ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2017

  Το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων προτρέπει τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτές και νομοθέτες να απορρίψουν όλες τις πολιτικές που προδιαθέτουν τα παιδιά να δεχτούν ως φυσιολογική μια ζωή χημικής και χειρουργικής πλαστοπροσωπίας του αντίθετου φύλου. Τα γεγονότα –και όχι η ιδεολογία- καθορίζουν την πραγματικότητα.

  1. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι ένα αντικειμενικό βιολογικό δυαδικό γνώρισμα: Τα χρωμοσώματα «ΧΨ» και «ΧΧ» είναι γενετικοί δείκτες του αρσενικού και θηλυκού αντιστοίχως – και όχι γενετικοί δείκτες κάποιας διαταραχής. Ο κανόνας του ανθρώπινου σχεδιασμού είναι να συλλαμβάνεται είτε ως αρσενικό είτε ως θηλυκό. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι δυαδική εκ φύσεως με προφανή στόχο την αναπαραγωγή και άνθηση του είδους μας. Αυτή η αρχή είναι αυταπόδεικτη. Οι εξαιρετικά σπάνιες διαταραχές ανάπτυξης φύλου (DSD), συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, του συνδρόμου έλλειψης ευαισθησίας στα ανδρογόνα και της συγγενούς υπερπλασίας των επινεφριδίων, είναι όλες ιατρικώς αναγνωρίσιμες αποκλίσεις από το σεξουαλικό δυαδικό πρότυπο και ορθώς έχουν χαρακτηριστεί ως διαταραχές του ανθρώπινου σχεδιασμού. Τα άτομα με διαταραχές ανάπτυξης φύλου (συχνά αποκαλούμενα ως «διαφυλικά») δεν αποτελούν ένα τρίτο φύλο.

  2. Κανείς δεν γεννιέται με κοινωνικό φύλο (gender). Όλοι γεννιούνται με ένα βιολογικό φύλο. Το κοινωνικό φύλο –gender- (επίγνωση και αίσθηση του εαυτού μας ως αρσενικού ή θηλυκού) είναι μία κοινωνιολογική και ψυχολογική έννοια• όχι αντικειμενική βιολογική έννοια. Κανείς δεν γεννιέται έχοντας επίγνωση του εαυτού του ως αρσενικού ή θηλυκού• αυτή η επίγνωση αναπτύσσεται με τον καιρό και όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυξιακές διαδικασίες, μπορεί να παρεκκλίνει λόγω των υποκειμενικών αντιλήψεων ενός παιδιού, των σχέσεων και των αρνητικών εμπειριών από τη νηπιακή ηλικία και έπειτα. Οι άνθρωποι που «αισθάνονται σαν το αντίθετο φύλο» ή «κάπου ενδιάμεσα» δεν αποτελούν το τρίτο φύλο. Παραμένουν βιολογικά άνδρες ή βιολογικά γυναίκες.

  3. Η πεποίθηση ενός ατόμου ότι αυτός ή αυτή είναι κάτι που δεν είναι, στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως σημάδι μπερδεμένης σκέψης. Όταν ένα κατά τα άλλα υγιές βιολογικά αγόρι πιστεύει ότι είναι κορίτσι ή ένα κατά τα άλλα υγιές βιολογικά κορίτσι πιστεύει ότι είναι αγόρι, υπάρχει ένα αντικειμενικά ψυχολογικό πρόβλημα που εντοπίζεται στο μυαλό και όχι στο σώμα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι. Αυτά τα παιδιά υποφέρουν από δυσφορία γένους. Η Δυσφορία Γένους (GD), αναφερόμενη παλαιότερα ως Διαταραχή Ταυτότητας Φύλου (GID) είναι μία αναγνωρισμένη ψυχική διαταραχή κατά την πιο πρόσφατη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης (DSMV). Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες και οι θεωρίες κοινωνικής μάθησης της Δυσφορίας Γένους (GD)/Διαταραχής Ταυτότητας Φύλου (GID) δεν έχουν ποτέ διαψευστεί.

  4. Η εφηβεία δεν είναι ασθένεια και η λήψη ορμονών που τη μπλοκάρουν μπορεί να είναι επικίνδυνη. Αναστρέψιμες ή όχι, οι ορμόνες που μπλοκάρουν την εφηβεία προκαλούν μία κατάσταση νοσηρότητας –την απουσία της εφηβείας- και αναστέλλουν την ανάπτυξη και τη γονιμότητα σε ένα προηγουμένως βιολογικά υγιές παιδί.

  5. Σύμφωνα με το DSM-V, το 98% των αγοριών με διαταραχή ταυτότητας φύλου και το 88% των κοριτσιών με διαταραχή ταυτότητας φύλου τελικά αποδέχονται το βιολογικό τους φύλο αφού περάσουν με φυσιολογικό τρόπο την εφηβεία.

  6. Τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας που χρησιμοποιούν ορμόνες που μπλοκάρουν την εφηβεία για να υποδυθούν το αντίθετο φύλο θα χρειαστούν ορμόνες διασταύρωσης φύλου σε προχωρημένη εφηβεία. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί σε μόνιμη στειρότητα. Τα παιδιά αυτά δεν θα μπορέσουν ποτέ να συλλάβουν γενετικώς δικά τους παιδιά ούτε και μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Επιπλέον, οι ορμόνες διασταύρωσης φύλου (τεστοστερόνη και οιστρογόνα) συνδέονται με κινδύνους για την υγεία συμπεριλαμβανομένων και των καρδιακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης, των θρόμβων αίματος, του εγκεφαλικού, του διαβήτη και του καρκίνου.

  7. Τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι 20 φορές υψηλότερα σε εφήβους που χρησιμοποιούν ορμόνες διασταύρωσης φύλου και υποβάλλονται σε εγχείρηση αλλαγής φύλου, ακόμα και στη Σουηδία, η οποία ανήκει στις χώρες με τους περισσότερους δηλωμένους LGBQT (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ, διαφυλικοί). Ποιο συμπονετικό και λογικό άτομο θα καταδίκαζε νέα παιδιά σε αυτή τη μοίρα γνωρίζοντας ότι μετά την εφηβεία το 88% των κοριτσιών και το 98% των αγοριών θα δεχτεί τελικά την πραγματικότητα και θα καταφέρει να έχει ψυχική και σωματική υγεία;

  8. Το να κάνεις τα παιδιά να πιστεύουν ότι μία ζωή χημικής και χειρουργικής μίμησης του αντίθετου φύλου είναι φυσιολογική και υγιής συνιστά κακοποίηση παιδιού. Το να ασπάζεσαι την ασυμφωνία μεταξύ φύλων ως φυσιολογική μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης και των νόμιμων πολιτικών θα μπερδέψει παιδιά και γονείς, παρακινώντας περισσότερα παιδιά να εμφανιστούν σε «κλινικές φύλου» όπου θα τους χορηγηθούν φάρμακα αποκλεισμού της εφηβείας. Αυτό με τη σειρά του ουσιαστικά εξασφαλίζει ότι θα «επιλέξουν» μία ζωή καρκινογόνων και τοξικών γενικότερα ορμονών διασταύρωσης φύλου και πιθανόν θα σκεφτούν να προβούν και στον περιττό χειρουργικό ακρωτηριασμό υγιών τμημάτων του σώματός τους ως νεαροί ενήλικες.

  Αρχική δημοσίευση Μάρτιος 2016, Ενημερώθηκε τον Αύγουστο του 2016, Ενημερώθηκε τον Ιανουάριο του 2017

  MichelleA. Cretella, M.D.Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Παιδιάτρων

  Quentin Van Meter, M.D. Αντιπρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου ΠαιδιάτρωνΠαιδο-ενδοκρινολόγος

  Paul McHugh, M.D.Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής Johns Hopkins και πρώην Επικεφαλής Ψυχίατρος στο νοσοκομείο Johns Hopkins

  Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων – Ιανουάριος 2017 – http://www.ACPeds.org]

 • 8 Ιουνίου 2017, 16:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Η αποδόμηση κάθε αντικειμενικής ή και αντικειμενότροπης βάσης αναφοράς της προσωπικότητας και της συλλογικότητας (συμπεριλαμβανομένου και του βιολογικού πυρήνα τους), με αντίστοιχη απώλεια κάθε δυνατότητας συγκρότησης, με τη μετατροπή του ανθρώπου σε ένα “ευέλικτο”, “άμορφο”, ασπόνδυλο, με ανύπαρκτη-απροσδιόριστη-αδιάγνωστη κ.ο.κ. ταυτότητα, σε ένα ουσιαστικά άβουλο και χειραγωγήσιμο ον, φανερώνει έκδηλα σκοτεινά καί δόλια σχέδια καί στόχους.
  Πίσω από την πολυχρωμία ρευστών ταυτοτήτων κ.ο.κ. αποκαλύπτεται η σκοπιμότητα μετατροπής των ανθρώπων σε χύδην μάζες, αδρανείς ή και επιθετικά ταγμένες στις εκάστοτε επιλογές κατασκευών και αναδομήσεων των πιο επιθετικών κύκλων του κεφαλαίου.
  Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να ανακαλέσουν τις νομοθετικές και άλλες τακτικές, αφού πρώτα ζητήσουν δημόσια ΣΥΓΓΝΩΜΗ!!!

 • 8 Ιουνίου 2017, 16:43 | ΑΛΙΚΗ

  Εσπευσμένα τούς τελευταίους μήνες επιχειρείται και με τη θεματική εβδομάδα στην εκπαίδευση – ως προς τις έμφυλες ταυτότητες – και πολύ περισσότερο με τη νομοθετική κάλυψη της εκτροπής από το βιολογικό φύλο, μια αποδόμηση σε νέο επίπεδο των αξιών και της χώρας μας.
  Ως προς τούτο εκφράζουμε έντονα τη διαφωνία μας μεταξύ άλλων διότι έτσι:
  • Προσβάλλεται βάναυσα ο θεσμός της οικογένειας. Απαξιώνεται το βιολογικό φύλο, που από τη φύση έχει τον απαραίτητο ρόλο στη δημιουργία οικογένειας και την γέννηση παιδιών.
  • Η αθέμιτη επιβολή της θεωρίας του κοινωνικού φύλλου που ήδη παράνομα έγινε φέτος στην εκπαίδευση και μάλιστα χωρίς συγκατάθεση των γονέων, συνιστά βιασμό της παιδικής προσωπικότητας και πρέπει να ασκηθούν διώξεις κατά παντός υπευθύνου.
  • Παραβιάζεται η ανθρώπινη φύση ! Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τις μακροχρόνιες επιπλοκές στην σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων που θα αλλάξουν φύλο και ειδικά στη μετεφηβική ηλικία. Όταν αυτές οι ασθένειες θα εκδηλωθούν, οι υποστηρίζοντες το παρόν Ν/Σ, θα αποποιούνται οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη , όπως έγινε και με σωρεία άλλων αντισυνταγματικών νόμων !
  Ζηάμε να αποσυρθεί τό σχετικό νομοσχέδιο!

 • 8 Ιουνίου 2017, 16:36 | ΑΛΙΚΗ

  Εσπευσμένα τούς τελευταίους μήνες επιχειρείται -και με τη θεματική εβδομάδα στην εκπαίδευση ως προς τις έμφυλες ταυτότητες – πολύ δέ περισσότερο με τη νομοθετική κάλυψη της εκτροπής από το βιολογικό φύλο, μια αποδόμηση σε νέο επίπεδο των αξιών και της χώρας μας.
  Ως προς τούτο εκφράζουμε έντονα τη διαφωνία μας μεταξύ άλλων διότι έτσι:
  • Προσβάλλεται βάναυσα ο θεσμός της οικογένειας. Απαξιώνεται το βιολογικό φύλο, που από τη φύση έχει τον απαραίτητο ρόλο στη δημιουργία οικογένειας και την γέννηση παιδιών.
  • Η αθέμιτη επιβολή της θεωρίας του κοινωνικού φύλλου που ήδη παράνομα έγινε φέτος στην εκπαίδευση και μάλιστα χωρίς συγκατάθεση των γονέων, συνιστά βιασμό της παιδικής προσωπικότητας και πρέπει να ασκηθούν διώξεις κατά παντός υπευθύνου.
  • Παραβιάζεται η ανθρώπινη φύση ! Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τις μακροχρόνιες επιπλοκές στην σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων που θα αλλάξουν φύλο και ειδικά στη μετεφηβική ηλικία. Όταν αυτές οι ασθένειες θα εκδηλωθούν, οι υποστηρίζοντες το παρόν Ν/Σ, θα αποποιούνται οποιαδήποτε αστική και ποινική ευθύνη , όπως έγινε και με σωρεία άλλων αντισυνταγματικών νόμων !
  Αν κάτι απομένει είναι ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ο σχετικός νόμος!

 • 8 Ιουνίου 2017, 09:14 | Νικόλαος

  Ένας νόμος που μας λέει ότι το πρόσωπο αποφασίζει για το ποιος είναι, από άποψη φύλου.
  Ο νόμος δεν κάνει άλλο από το να παρέχει δικαιώματα και να προστατεύει τον αυτοχαρακτηριζόμενο.
  Μέχρι τώρα δεν είχε νόημα να αυτοχαρακτηριστεί κάποιος με αυτόν τον τρόπο, τώρα πρέπει να σκεπτόμαστε κι αυτό.
  Τώρα τα παιδιά, ανάμεσα στα άλλα, πρέπει να προβληματιστούν και με αυτό το θέμα μεγαλώνοντας. «Τι είμαι; τί θέλω να είμαι;».
  Ο υποκειμενισμός του προσώπου και οι άστατες επιθυμίες του, γίνονται η πραγματικότητα του συνόλου, ως προς το άτομο αυτό.
  Βέβαια, δεν αποφασίζει το σύνολο για το φύλο ενός ατόμου -όχι, ποτέ δεν αποφάσιζε-. Το σύνολο όμως ακολουθεί μία σταθερά σίγουρη και παγκόσμια για να προσδιορίσει το άτομο και αυτή είναι τα φυσικά του χαρακτηριστικά άμα τη γεννήσει του. Η ίδια σταθερά βεβαιώνει και το άτομο για την ταυτότητα φύλου του. Η διαδικασία λέγεται προσαρμογή. Γίνεται κοινωνία χωρίς προσαρμογή; Μέχρι να προσαρμοστούν τα παιδάκια στο φύλο τους, πειραματίζονται υπό την επίβλεψη των γονέων τους. Πολλές φορές, σε μικρή ηλικία, μπορεί τα αγοράκια να βαφτούν με τις μπογιές της μάνας τους ή να βάλουν τα παπούτσια της. Τί σημαίνει; ότι απέκτησαν ταυτότητα φύλου; Το φύλο δεν αποχωρίζεται από τη φυσιολογία. Το παιδί εκπαιδεύεται σ’αυτήν για να είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει όταν αυτή θα ενεργοποιηθεί και θα το ταλανίσει στην εφηβεία του.
  Αυτή η σταθερά υπήρξε διαχρονικά στην ανθρώπινη ιστορία η μόνη που σιγούρευε και το άτομο και το σύνολο για την ταυτότητά του. Η κοινή σταθερά συνείδησης φύλου -και όχι ταυτότητας- για άτομο και κοινωνία είναι τα χαρακτηριστικά, η φύση του.
  Ο άθλιος τούτος νόμος ανατρέπει τη διαχρονική σχέση ατόμου-συνόλου, σχετικοποιώντας την. Η κοινωνία τώρα υποχρεούται να ακολουθεί το άτομο και τις ασταθείς επιλογές του. Ακόμα ένα όριο μεταξύ πραγματικότητας και παράνοιας αίρεται. Θα ζούμε την παράνοια του καθενός και θα την βαφτίζουμε ταυτότητα φύλου…
  Ο νόμος ξεφτιλίζει το άτομο και περιφρονεί το σύνολο. Σε μία πολιτεία, προηγείται το σύνολο. Αλλιώς δεν είναι πολιτεία, είναι σαλονάκι.
  Η πολιτεία, πρώτη από όλους, έχει πάθει κρίση συνείδησης και ταυτότητας. Από τις πολλές υποκλίσεις στους αφεντάδες της -που δεν είναι ο λαός- έχει ξεχάσει την ευθύνη της απέναντι στο λαό της.
  Η πολιτεία έχει μάθει να εξουσιάζει, όχι να σέβεται.