Άρθρο 03:

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των άλλων αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, είναι δυνατό να κυρωθούν οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 4 και του άρθρου 19 παράγραφος 12,