Άρθρο 04:

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, του δε Χάρτη, που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου Κ΄ αυτού.

 • 13 Αυγούστου 2015, 22:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

  Θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό για την πρωτοβουλία του. Επιτέλους έπρεπε να προχωρήσουμε στην κύρωση του Χάρτη 19 ολόκληρα χρόνια μετά την υποφραφή του από τη χώρα μας.
  Συμφωνώ απόλυτα και με τις επιφυλάξεις.Θα μπορούσαν ήδη να είχαν γίνει και με την κύρωση του αρχικού Χάρτη του 1961, έτσι ώστε να είχαν κατά τα λοιπά να κυρωθεί οι πολύ χρήσιμες και αποτελεσματικές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων της συλλογικής αυτονομίας και της συνδικαλιστικής ελευθερίας διατάξεις του ΕΚΧ/1961.
  Το μόνο που ελπίζω και εύχομαι είναι να κατατεθεί και να ψηφιστεί το ταχύτερο το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε προς διαβούλευση

  Ν.Γαβαλάς
  Δ.Ν. Δικηγόρος