Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο τέταρτο

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, που αναφέρονται σε θέματα αργιών, καθώς κι εκείνες με τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, πλην της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, εφαρμόζονται αναλόγως για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κατέχει οργανικές θέσεις.
2. Τα πειθαρχικά συμβούλια του παρόντος νόμου έχουν αρμοδιότητα για τα θέματα αργιών, πειθαρχικού δικαίου και καταγγελίας από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΠΔ 410/1988 για την καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων του άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος.

 • 8 Νοεμβρίου 2011, 10:13 | Γιάννης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Παράγραφος 3

  Σπουδαίος λόγος (σύμφωνα δε με τον οποίο μπορεί κάποιος υπάλληλος να απολυθεί!!) δεν μπορεί να είναι η τέλεση οποιουδήποτε πειθαρχικού παραπτώματος.

  Επιτέλους σταματήστε αυτό τον κανιβαλισμό και λειτουργήστε σε μία λογική μέτρου και δικαιοσύνης.

  Ας υπάρχει μία κάποια διαβάθμιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων.
  Δεν είναι όλα τα παραπτώματα ίδια. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για καταγγελία της σύμβασης εργασίας!

 • 6 Νοεμβρίου 2011, 19:09 | savas
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

  ΣΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ΄ΟΨΙΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ) ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Η ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.
  ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • 2 Νοεμβρίου 2011, 12:08 | ΘΔ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 9  1

  στο κεφαλαιο αυτο πρεπει να περιληφθουν και οι υπάλληλοι των ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΚΟ