ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 11 Αναδρομική ισχύς γάμου σε περίπτωση προηγούμενης σύναψης συμφώνου συμβίωσης

 

Πρόσωπα του ίδιου φύλου που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του ν. 4356/2015 (Α’ 185), το οποίο δεν έχει λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο ή ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, μπορούν, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να τελέσουν γάμο και να προβούν σε δήλωση στο ληξιαρχείο στο οποίο έχει καταχωριστεί το σύμφωνο ότι επιθυμούν να ισχύσει αναδρομικά ο γάμος τους από τον χρόνο τέλεσης του συμφώνου. Οι σχετικές δηλώσεις γίνονται αυτοπροσώπως και χωρίς αίρεση ή προθεσμία. Σε αυτή την περίπτωση το σύμφωνο θεωρείται ότι δεν καταρτίστηκε. Ό,τι καταβλήθηκε σε εκπλήρωση του συμφώνου δεν αναζητείται.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:14 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:16 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία καλή αρχή για ίσα δικαιώματα σε όλους, όλες, όλα. Τα Ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση, είναι αυτονόητα. Το Σύνταγμα της χώρας μας ορίζει ισονομία για όλους τους πολίτες. Μπράβο στην κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:14 | Στέφανος

  Διαφωνώ κάθετα με το νόμο αυτό

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:04 | Ελενη

  Διαφωνώ.
  Ας σκεφτούμε τα παιδιά.

  Όλοι μας ακουμπήσαμε στον μπαμπά μας και στη μαμά μας.
  Όλα τα παιδιά θέλουν αυτούς τους δύο ξεχωριστούς γονείς !!