Άρθρο 10 Γονεϊκή σχέση που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό

 

1. Σχέση γονέα ή γονέων και τέκνου που έχει καταχωριστεί σε δημόσια έγγραφα ή δικαστική απόφαση τρίτης χώρας αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, τηρουμένων και των διατάξεων για την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων όπου αυτή είναι απαραίτητη, ανεξαρτήτως του φύλου του ενός ή των δύο γονέων και της πρόβλεψης ή μη του τρόπου δημιουργίας της ως άνω σχέσης στο εσωτερικό δίκαιο. Δημόσια αρχή, δικαστήριο ή τρίτος δεν δύναται να αντιταχθεί στην αναγνώριση της γονεΐκής σχέσης του πρώτου εδαφίου που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό ή στις συνέπειες από την αναγνώριση αυτή. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, οι προξενικές αρχές και το Ειδικό Ληξιαρχείο υποχρεούνται σε καταχώριση πράξης αλλοδαπής δημόσιας αρχής που αποτυπώνει γονεϊκή σχέση που έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας έννομης τάξης και με τήρηση των εκεί προβλεπομένων διατυπώσεων.
2. Ειδικώς στην περίπτωση υιοθεσίας από συζύγους του ίδιου φύλου ή υιοθεσίας του παιδιού του ενός συζύγου από τον άλλο σύζυγο του ίδιου φύλου που έχει τελεστεί στο εξωτερικό κατά το δίκαιο του τόπου τέλεσής της, η υιοθεσία αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τον χρόνο που έγινε, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του Αστικού Κώδικα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:49 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:13 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία καλή αρχή για ίσα δικαιώματα σε όλους, όλες, όλα. Τα Ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση, είναι αυτονόητα. Το Σύνταγμα της χώρας μας ορίζει ισονομία για όλους τους πολίτες. Μπράβο στην κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:34 | Δέσποινα

  ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΝΙΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ. ΑΥΤΟ ΨΗΦΙΖΕΤΕ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:37 | Ευαγγελία Κ.

  Διαφωνώ απόλυτα!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:06 | Γιώργος

  Σύμφωνα με τις επιστημονικές έρευνες των Ψυχολόγων και των Ψυχιάτρων οι σχέσεις των ομόφυλων γονέων δεν προκαλούν διαταραχές στα παιδιά τους.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:03 | Λεμονιά

  Είμαι κάθετα αντίθετη στο νομοσχέδιο! Τα παιδιά χρειάζονται για την υγιή ανάπτυξή τους πατέρα και μητέρα. Δεν μπορούμε να τους στερήσουμε αυτό το δικαίωμα με το έτσι θέλω. Δεν πρέπει να δεχόμαστε την όποια εισαγόμενη «γονεϊκότητα» απροϋπόθετα. Με το νομοσχέδιο αυτό αλλοιώνεται η έννοια της οικογένειας «ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους» σύμφωνα με το σύνταγμα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:56 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ.

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:03 | Αναστάσιος

  Διαφωνω καθετα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:09 | ΔΤ

  Διαφωνώ. Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:39 | Δημήτρης

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Γάμος υφίσταται ανάμεσα σε άνδρα και γυναίκα και τα παιδιά χρειάζονται πατέρα και μητέρα. Τα όποια ζητήματα ομοφυλόφιλων ζευγαριών από το εξωτερικό να ρυθμιστούν μέσω αλλαγών-προσθηκών στο υπάρχον Σύμφωνο Συμβίωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:07 | Δήμητρα

  Διαφωνώ απόλυτα. Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:06 | Stela

  Συμφωνώ με την τροποποίηση του νόμου

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:27 | Αγνή Σ.

  Διαφωνώ κάθετα με το νομοσχέδιο. Η υιοθεσία γίνεται ώστε το παιδί να βρει μια οικογένεια και όχι δύο άνθρωποι ανεξάρτητα από το φύλο (αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο). Όπως για την αναπαραγωγή χρειάζεται ένας άνδρας και μια γυναίκα, ένα οικογενειακό πλαίσιο χρειάζεται τους ίδιους ρόλους και δεν μπορεί ούτε πρέπει να αντικατασταθούν. Η σημασία του δεσμού που αναπτύσσει το παιδί με τον πατέρα και την μητέρα του είναι κάτι που έχει αποδειχθεί
  πριν από το 1950 και σύμφωνα με την ψυχολογία είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη του παιδιού. Χωρίς έναν από τους δύο το παιδί βιώνει ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και χρειάζεται υποστήριξη. Επομένως δεν θα πρέπει να τεθεί νομοσχέδιο που θα επικροτεί και θα αυξήσει το «μεγάλωμα» των παιδιών σε σπίτια από τα οποία θα λείπει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα !!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:26 | Ιωάννα Δα.

  Όχι!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:01 | Δήμητρα Ι.

  Διαφωνώ απόλυτα με το νομοσχέδιο αυτό.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:10 | Παϊσίου Γεωργία

  Το νομοσχέδιο είναι καταστροφικο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:39 | Αθανάσιος

  Διαφωνώ κάθετα με το νομοσχέδιο και απαιτούμε να γίνει δημοψήφισμα!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:52 | Μαρία

  Διαφωνώ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:23 | Ελισάβετ

  Διαφωνώ κάθετα!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:39 | Ζωή

  Διαφωνώ κάθετα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:54 | Ελισάβετ

  Διαφωνώ κάθετα!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 16:42 | πετρος

  στο παρών κείμενο δεν υπάρχει καμία αναφορά περί μη δυνατότητας υιοθεσίας δηλαδή εξισώνει ομόφυλα ζευγάρια (και ίσως δίνει και πρόκριμα για να μην θεωρηθούν οι υπάλληλοι ως ομοφοβικοί).
  αυτό συνιστά μεγάλη αδικία σε σχέση με όσους δεν έχουν σύζυγο. γιατί δίνεται προτεραιότητα σε άτομα ιδίου φύλου έναντι μονογονεϊκών οικογενειών;

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 15:43 | Μαρία

  Σύμφωνα με την ΕΣΔΑ το δικαίωμα γάμου κατοχυρώνεται ανεξαρτήτως φύλου. Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί εδώ και χρόνια, όπως αποδεικνύεται και από τις καταδικαστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ εναντίον διάφορων χωρών (ενδεικτικά: Coman & Hamilton κατά Ρουμανίας, Teddeucci & McCall κατά Ιταλίας κλπ).
  Συνεπώς, παρά την καθυστέρηση κατοχύρωσης του δικαιώματος αυτού, η εισαγωγή του νομοσχεδίου μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί.
  Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι το νομοσχέδιο αυτό θεσπίζει την ισότητα μεταξύ ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών, αλλά αντίθετα από τη στιγμή που δεν απονέμεται δικαίωμα στην παρένθετη μητρότητα, τη στιγμή που τα ετερόφυλα ζευγάρια έχουν αυτή τη δυνατότητα εισάγεται αθέμιτη διάκριση.
  Ελπίζουμε ότι ο νόμος αυτός θα είναι το πρώτο βήμα για την πλήρη κατοχύρωση της ισότητας και την παύση των διακρίσεων.

 • Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τις οικογένειες που έχουν ήδη αιτηθεί την αναγνώριση της αλλοδαπής απόφασης που ιδρύει συγγένεια του τέκνου με τους ομόφυλους γονείς (λ.χ. απόφαση υιοθεσίας) και έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση καθώς σε αυτήν την περίπτωση υποστηρίζεται ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 758 ΚΠολΔ και δεν μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση ανάκλησης/μεταρρύθμισης. Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να προβλεφθεί ειδική μεταβατική διάταξη που να δίνει στις οικογένειες αυτές την δυνατότητα να ζητήσουν την μεταρρύθμιση απορριπτικής απόφασης ή την υποβολή νέας αίτησης κατά τα πρότυπα ενδεχομένως της μεταβατικής διάταξης του ν. 4800/2021 για την συνεπιμέλεια.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 15:43 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 15:16 | Ελενη Μαραβελια

  Με αυτην την προταση νομου η Ελλαδα θα γινει η 21η χωρα που επιτρεπει τον γαμο για ολους τους πολιτες. Ειναι σημαντικο να σημειωσουμε οτι η Ελλαδα δεν ειναι ουτε πρωτοπορος ουτε κανει κατι που δεν εχει δοκιμαστε σε αλλες Ευρωπαικες Χωρες. Η ισοτητα στον γαμο ειναι το πρωτο βημα για να ειναι ολοι οι συμπολιτες μας ισοι και να μπορουν ολοι να ζουν της ζωες του οπως αυτοι διαλεγουν. Οσων αφορα τα παιδια, ειναι λογικο γυναικες και αντρες που ειναι σε ομοφυλη σχεση να θελουν να αποκτησουν παιδια απο κοινου. Υπαρχουν ηδη παιδια και ενηλικες που εχουν ομοφυλοφιλους γονεις και ειναι αποδεδειγμενο μεσα απο πολλες μελετες οτι τα παιδια αυτα μεγαλωνουν ακριβως το ιδιο οπως και οι συνομιλικες τους. Αλλωστε η κορη μιασ τετοιας ομοφυλης οικογενειας εγινε μεχρι και Πρωθυπουργος στην Φινλανδια.

  Ειναι πολυ θετικο που ο νομος αναγνωριζει τους γαμους που εχουν τελεστει στο εξωτερικο αλλα και τους οικογενειακους δεσμους που εχουν δημιουργηθει νομινα στο εξωτερικο. Δεν μπορει ενα παιδι να χανει τους γονιους του καθε φορα που περναει τα συνορα.

  Ενα πραγμα που μενει ανοικτο προς ερμηνεια και θα ηταν σωστο να διευκρινιστει ειναι το τεκμηριο γονεϊκοτητας. Ιδιαιτερα για ζευγαρια γυναικων, οταν παντρευονται και αποφασιζουν να πανε σε μια κλινικη για υποβοηθουμενη αναπαραγωγη (πχ εξωσωματικη) θα επρεπε η συναινεση που υπογραφουν απο κοινου να ειναι αρκετη ωστε οταν γεννηθει το παιδι να ειναι και οι 2 αναγνωρισμενες ως μητερες απο την πρωτη στιγμη.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 11:47 | Ιωάννα Θ.

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 11:10 | Π.Κ.

  Παρατήρηση : Από το άρθρο επιβάλλεται η αναγνώριση γονεϊκή σχέσης που έχει ήδη δημιουργηθεί στο εξωτερικό χωρίς καμία μνεία για τον τρόπο με τον οποίο έχει αυτή δημιουργηθεί. Μάλιστα αναφέρεται ότι Δημόσια αρχή, δικαστήριο ή τρίτος δεν δύναται να αντιταχθεί στην αναγνώριση της γονεΐκής σχέσης του πρώτου εδαφίου που έχει δημιουργηθεί στο εξωτερικό ή στις συνέπειες από την αναγνώριση αυτή. Αυτό αφαιρεί από το δικαστήριο τη δυνατότητα να ελέγξει αν η αναγνώριση της γονεϊκότητας είναι αντίθετη στην ελληνική δημόσια τάξη, που είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για την ισχύ αλλοδαπών αποφάσεων στην ελληνική επικράτεια και αντιτίθεται επίσης στο Σύνταγμα, διότι προσβάλλει τη δικαστική ανεξαρτησία. Υπάρχει επίσης ο φόβος να αναγνωρισθεί έτσι η παρένθετη μητρότητα ως τρόπος δημιουργίας συγγένειας με μοναχικό άνδρα ή ζεύγος προσώπων του ιδίου φύλου, γεγονός που απαγορεύεται στο ελληνικό δίκαιο. Αυτό γίνεται, διότι εάν αναγνωρισθούν σχέσεις που υπάρχουν, μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ως επιχείρημα υπέρ της αναγνώρισης γονεϊκότητας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 09:49 | Ευαγγελία

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Γονεϊκή σχέση υφίσταται με γυναίκα μητέρα και άνδρα πατέρα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 09:14 | Επίχαρις Μιχαηλίδου

  ΄Οχι στο νομοσχέδιο .

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 02:58 | Ηριδανός

  Διαφωνώ! ΟΗ διαιώνιση του ανθρώπου στηρίζεται στην ύπαρξη των δυο φίλων.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 01:01 | Βαγγέλης

  Γιατί αυτή η διάκριση να αναγνωρίζονται γονεϊκές σχέσεις από το εξωτερικό αλλά να μην υπάρχει ισότητα και στο εσωτερικό για την απόκτηση παιδιών, συμπεριλαμβανομένης και της παρένθεσης; Επίσης προστασία από την απόλυση σε περίπτωση απόκτησης παιδιού θα έπρεπε να έχουν όλοι οι γονείς ανεξαρτήτως φύλου, όχι μόνο ένας εκ των δύο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 00:33 | Αθανασία Καραχούντρη

  Φρίκη! Ακόμα και στην αρχαιότητα, όταν μιλούσαν για γάμο εννοούσαν την ένωση άντρα και γυναίκας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 00:23 | Foni

  Δε συμφωνώ.

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:43 | Χρήστος

  Στο πόρισμα της Επιτροπής Σισιλιάνου αναφέρεται ότι «Το ζήτημα της αναγνώρισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης δεν απαιτεί απαραίτητα νομοθετική ρύθμιση, αλλά επιλύεται και άμεσα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς το ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών, που θα προσδιορίζει ότι επιτρέπονται οι μεταγραφές σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης παιδιών ομογονεϊκών οικογενειών που έχουν εκδοθεί νομίμως σε άλλη χώρα».

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:31 | ΙΩΑΝΝΑ Ε.

  ΔΙΑΦΩΝΩ!

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:36 | Ευγενία

  Διαφωνώ!

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:05 | ΕΥΓΕΝΙΑ Χ.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ!

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:50 | Νικολέτα Χ.

  Διαφωνώ πλήρως με όλο το νομοσχέδιο.

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:39 | Δέσποινα

  Διαφωνώ. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι που ακολουθούν ένα πάθος, να υιοθετούν παιδιά, και να τους δίνουν παράδειγμα ζωής; Υπάρχουν τόσες ετερόφυλες πραγματικές οικογένειες που έχουν ό,τι απαιτείται και θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί και όλα κωλυσιεργούν….

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:05 | ΕΥΓΕΝΙΑ

  Αυτό το νομοσχέδιο είναι καταστροφικό.

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 23:52 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΟΥ

  ΔΙΑΦΩΝΩ

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 22:40 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 22:26 | ΒΑΣΩ

  ΔΙΑΦΩΝΩ…….

 • 30 Ιανουαρίου 2024, 22:02 | ΜΑΡΙΑ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ.