Άρθρο 4 Απάλειψη διάκρισης λόγω φύλου κατά τον νομοθετικό ορισμό του επωνύμου των τέκνων σε περίπτωση μη επιλογής εκ μέρους των γονέων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1505 Αστικού Κώδικα

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα, περί του επωνύμου των τέκνων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «έχουν για επώνυμο το επώνυμο του πατέρα τους» αντικαθίσταται από τη φράση «έχουν σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων τους», β) προστίθενται εδάφια, δεύτερο και τρίτο, και το άρθρο 1505 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1505
Επώνυμο των τέκνων

Οι γονείς υποχρεούνται να έχουν προσδιορίσει το επώνυμο των τέκνων τους με κοινή αμετάκλητη δήλωση τους. Η δήλωση γίνεται πριν από το γάμο, είτε σε συμβολαιογράφο, είτε στο λειτουργό, ενώπιον του οποίου θα τελεσθεί ο γάμος. Ο λειτουργός οφείλει να ζητήσει τη σχετική δήλωση.
Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα, μπορεί να είναι, είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς, είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα.
Αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν το επώνυμο των τέκνων τους, σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, τα τέκνα έχουν σύνθετο επώνυμο, αποτελούμενο από το επώνυμο και των δύο γονέων τους. Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο. Αν το επώνυμο του ενός ή και των δύο γονέων είναι σύνθετο, το επώνυμο των τέκνων σχηματίζεται με το πρώτο από τα δύο επώνυμα.».

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:31 | Ιωάννης

  Απέλπιδα προσπάθεια να περάσει απ’το παράθυρο ηυιοθεσία των ομοφυλόφιλων! Και για τα δικαιώματα των παιδιών μούγκα!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:48 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:27 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:02 | Ευαγγελία Κ.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:32 | Δέσποινα

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  «Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. Καί εὐλόγησεν αὐτούς λέγων˙ αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί πληρώσατε τήν γῆν καί κατακυριεύσατε αὐτήν καί ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καί τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καί πάντων τῶν κτηνῶν καί πάσης τῆς γῆς καί πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπί τῆς γῆς»

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:31 | Φώτης Αστερίου

  α) Εκεί που οι ΛΟΑΤKI+ έχουν ελεύθερη παρουσία και δικαιώματα, εκεί ΟΛΟΙ οι πολίτες βρίσκονται σε καλύτερη θέση γενικότερα.
  Τρανά παραδείγματα πολλές χώρες της δυτικής αλλά και της νότιας Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Βέλγιο, που έχουν θεσπίσει εδώ και πολλά χρόνια (πολιτικούς) γάμους ομοφύλων.

  β) Αν εφαρμόζαμε όρους «πλειοψηφίας» στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι γυναίκες ίσως δεν θα ψήφιζαν καν ακόμα μιας και δεν είχαν «ωριμάσει οι συνθήκες ακόμα» (αγαπημένη φράση των συντηρητικών αυτή με τις κοινωνικές συνθήκες και την ωριμότητα της κοινωνίας κτλ) κι οι μειονότητες γενικά δεν θα είχαν ποτέ επαρκή δικαιώματα.

  Σε κάθε περίπτωση, ΟΥΔΕΝΑ δικαίωμα της πλειοψηφίας επηρεάζεται από την ε-π-έ-κ-τ-α-σ-ή του και σε μια μειονότητα!!

  ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ και ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΑ ΜΕΣΑ ΦΛΕΒΑΡΗ!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:23 | Ελένη

  Διαφωνώ κάθετα στο σύνολο του Νομοσχεδίου. Απαράδεκτο, να τίθενται στην ελλάδα τέτοια νομοσχέδια.

  Μέχρι πρόσφατα, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία η ομοφυλοφιλία θεωρούταν ψυχική διαταραχή. Αργότερα, αφαιρέθηκε χωρίς ΚΑΜΙΑ επιστημονική έρευνα να υποστηρίζει πως αυτά τα άτομα δεν διατρέχουν κάμια συννοσηρή ψυχοπαθολογία. Ακριβώς το αντίθετο. Εμείς αυτή τη ψυχοπαθολογία πάμε να την κανονικοποιήσουμε, να την ενισχύσουμε και να την προτείνουμε!

  Η μόνη φυσιολογική ένωσης είναι μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Όλα τα άλλα είναι παρά φύσει. Πάμε να κάνουμε το αφύσικο φυσιολογικό! Με ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, μπορεί να ενισχυθεί και να δικαιολογηθεί κάθε ανωμαλία (πχ παιδερασμός, κτηνοβάτες κτλ).

  Ένα κράτος πρέπει να ενδιαφέρεται για το πυρήνα του, ο οποίος είναι η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Η οικογένεια φτιάχνεται με απογόνους.

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ.

  ντροπή σας!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:27 | Α. Κ.

  Απαράδεκτο το νομοσχέδιο στο σύνολό του.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:43 | Αναστάσιος

  Δεν συνφωνω

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:08 | ΔΟΜΝΑ

  ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:43 | ΔΤ

  Διαφωνώ με αυτό το νομοσχέδιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:06 | ΔΤ

  Διαφωνώ με αυτό το νομοσχέδιο. Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:26 | Δημήτρης

  Δεν νοείται γάμος ομοφυλόφιλων. Γραφειοκρατικά ζητήματα να ρυθμιστούν με αλλαγές-προσθήκες στο Σύμφωνο Συμβίωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:21 | Stela

  Είμαι σύμφωνη με το νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:50 | Stela

  Συμφωνώ με το νέο νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:21 | Stela

  Συμφωνώ με το νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:17 | Δήμητρα

  Διαφωνώ απόλυτα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:07 | Ζωή Χ.

  Διαφωνώ, αλλοιώνεται ο θεσμός της οικογένειας. Για τη γέννηση ενός παιδιού χρειάζονται ένας άντρας και μια γυναίκα,στο κρεβάτι τους ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:38 | Ιωάννα Δα.

  Διαφωνώ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:57 | Αγνή Σ.

  Διαφωνώ με το παραπάνω νομοσχέδιο. Ένα παιδί για να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί σωστά χρειάζεται ανδρικό και γυναικείο πρότυπο στην οικογένεια όπως χρειάζεται άνδρα και γυναίκα για να γεννηθεί. Δεν μπορεί επομένως οποιαδήποτε δύο άτομα άσχετα με το φύλο (αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) να είναι γονείς και να δώσουν το επώνυμο τους στο παιδί.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:02 | Δήμητρα Ι.

  Δεν συμφωνώ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:54 | Γεωργία

  Διαφωνώ!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:59 | Γιάννα

  Ο γάμος είναι μια ολοκληρωμένη ένωση δύο σεξουαλικά συμπληρωματικών ατόμων που σφραγίζουν τη σχέση τους με την γενετήσια πράξη – το είδος δραστηριότητας που από τη φύση της μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη ενός παιδιού.
  Η ορμονική επιρροή και η σύνδεση του άνδρα και της γυναίκας ως συζύγους είναι σχεδιασμένες για να συμπληρώνουν και να ενισχύουν ο ένας τον άλλον.
  Η παρά φύσην ένωση δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου είναι εγγενώς στείρα και ξένη προς τη φυσιολογία του ανθρώπου. Η φυσική τάση μιας τέτοιας ένωσης δεν είναι να δημιουργήσει οικογένεια.
  Επομένως, δεν μπορούμε να ονομάσουμε μια ένωση του ίδιου φύλου γάμο και να της δώσουμε τα οφέλη του πραγματικού γάμου.

  «Ὁ γάμος δὲν εἶναι δικαίωμα. Εἶναι θεσμός. Τὸν προστατεύει τὸ Σύνταγμα ἐπειδὴ συντηρεῖ, ἀναπαράγει καὶ προάγει τὸ Ἔθνος. Ἀντίθετα, ἡ προπαγάνδα περὶ δικαιωμάτων καὶ ἰσότητος  τῶν ὁμοφυ­λοφίλων στὸν γάμο καὶ ἡ τυχὸν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου ὑπονο­μεύει τὸ Ἔθνος καὶ ὑπὸ τὴν ἔννοια αὐτὴν λειτουργεῖ ἀντεθνικά.»

  «Η ἐξίσωση τοῦ γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου μὲ τὸν ἱερὸ θεσμὸ τοῦ γάμου, ὅπως τὸν γνωρίζει ἡ ἀνθρώπινη φύση καὶ τὸν ἀναγνωρίζει ἡ Ἐκκλησία, θὰ μονιμοποιήσει τὴν παρὰ φύσιν ἐκτροπή, (…) μὲ  καταστροφικὲς συνέπειες γιὰ τὴν ἀνθρώ­πινη ζωὴ καὶ τὴν κοινω­νία», ιδιαιτέρως για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτό το περιβάλλον.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:48 | Μιχαήλ

  Η παράγραφος είναι πρόχειρη και δημιουργεί ασάφειες. «Συνδυασμός των επωνύμων τους» σημαίνει ένα μεικτό επώνυμο που παράγεται από δύο άλλα. Στη συνέχεια αναφέρεται ως «σύνθετο» επώνυμο. Επίσης, «Πρώτο τίθεται το επώνυμο με αρχικό που προηγείται στο αλφάβητο». Ποιο αλφάβητο; Αν έχουν το ίδιο αρχικό τι γίνεται;

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:01 | Ιωαννης

  Διαφωνώ κάθετα με το νομοσχέδιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:23 | Νένα

  Δυστυχώς επτωχεύσαμεν και μόνο που το σχεδιαζουμε σαν νόμο! Αν είναι δυνατόν! Σας παρακαλούμε μην επιτρέψετε αυτή την ντροπή και ψηφίσετε τέτοιο νομοσχέδιο!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:11 | Φ. Α.

  Γενικά χρήσιμο το συγκεκριμένο άρθρο για την ισότιμη συμβολή των γονέων, είτε ετερόφυλων, είτε ομόφυλων, ακόμη και στο επώνυμο των παιδιών τους, χωρίς να θεωρείται αυτονόητη και απαραίτητη η συνέχεια του πατρικού γένους.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:30 | Ουρανία

  Διαφωνώ κάθετα!