ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ Άρθρο 6 Επέκταση παροχών και προνομίων σε ομόφυλους συζύγους και γονείς – Προσθήκη άρθρου 228 Α, παρ. 4 στο άρθρο 220 και παρ. 3 στο άρθρο 226 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, παρ. 3Α στο άρθρο 151 ν. 5078/2023

 

1. Μετά το άρθρο 228 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α΄ 222), περί της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, προστίθεται νέο άρθρο 228Α ως εξής:

«Άρθρο 228Α
Επέκταση παροχών και προνομίων σε ομόφυλους συζύγους και γονείς

Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της άδειας του άρθρου 228 γονέας καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος γονέας δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την άδεια προς τον άλλο γονέα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με πλήρη ή μερική απασχόληση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη μεταβίβαση της άδειας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
2. Στο άρθρο 151 του ν. 5078/2023 (Α΄ 211), περί της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από ομόφυλους συζύγους, ο δικαιούχος της ειδικής παροχής του παρόντος γονέας καθορίζεται με κοινή δήλωση των συζύγων προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος γονέας δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προς τον άλλον γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης.».
3. Στο άρθρο 220 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από συζύγους του ίδιου φύλου, η άδεια του παρόντος χορηγείται έπειτα από σχετική δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της άδειας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.».
4. Στο άρθρο 226 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από συζύγους του ίδιου φύλου, η άδεια του παρόντος χορηγείται έπειτα από σχετική δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες για το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της άδειας. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις.».
5. Σε περίπτωση απόκτησης κοινού παιδιού από συζύγους του ίδιου φύλου, που είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθορίζεται με δήλωση προς την υπηρεσία ποιος γονέας θα κάνει χρήση καθεμιάς εκ των διευκολύνσεων του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 50 και του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 53 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:18 | Μαρία

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Το σύνταγμα προστατεύει την οικογένεια και και μάλιστα αναφέρεται σε αυτήν ως «θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους». Το Σύνταγμα – κατ’ εξαίρεση επίσης από άλλες διατάξεις του – αιτιολογεί εδώ τον σκοπό της προστασίας της οικογένειας: Είναι «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους», κάνοντας έτσι σαφή αναφορά στο δημογραφικό ζήτημα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:38 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:05 | Δ.Ξάφογλου

  Διαφωνώ !!
  Τι τα θέλετε τα παιδιά !
  Δεν είναι αυτό το πράγμα οικογένεια….
  Έχουμε ξεφύγει…

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:19 | Αθανάσιος Ψαρουδάκης

  Διαφωνώ κάθετα !!!
  Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:03 | Πολυξενη Μηνά

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!! ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΟΛΑ!!!ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΕΙ
  .ΔΙΑΦΩΝΩ!!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:14 | Στέφανος

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο αυτό!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:08 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, το οποίο είναι μία καλή αρχή για ίσα δικαιώματα σε όλους, όλες, όλα. Θα έπρεπε, όμως, να αφορά όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως φύλου για να είναι συμπεριληπτικός. Τα Ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι προς διαπραγμάτευση, είναι αυτονόητα. Το Σύνταγμα της χώρας μας ορίζει ισονομία για όλους τους πολίτες. Μπράβο στην κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, που είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:31 | Θ. Λ.

  Ας αρκεστούν στο σύμφωνο συμβίωσης.
  Αφήστε τα καημένα τα παιδάκια απ έξω

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:10 | Ευαγγελία Κ.

  Διαφωνώ απόλυτα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:26 | Δέσποινα

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:24 | Στελλα

  Διαφωνώ καθέτως.
  Δεν θα αλλάξουμε εν μια νυκτί τις αξίες της οικογένειας και το θεσμό της γιατί κάποιοι «νιώθουν έτσι ευτυχισμένοι». Αν εξαρτώνταν από αυτό κατοχύρωση των θεσμών και των αξιών θα ζούσαμε στο χάος. Εξέλιξη για την προαγωγή και την πρόοδο,όχι για την αναρχια και το χάος. Δεν αναφέρομαι καν για το θέμα της τεκνοθεσιας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:13 | Τσίγκανος

  Διαφωνώ πλήρως με όλο το προτεινόμενο νομοσχέδιο, για πολλούς λόγους, αναμεσά τους και τους ακόλουθους.
  – Οικογένεια: Γιά αιώνες, η οικογένεια, με μητέρα και πατέρα, αποτελεί το θεμέλιο και τη βάση της κοινωνίας (Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου…) Με το Ν/Σ περί θερμοθέτησης του γάμου ομοφυλοφίλων ο θεσμός αυτής της οικογένειας δυναμιτίζεται για πρώτη φορά. Μεγάλη η ευθύνη αυτών που θα το ψηφίσουν.
  – Σχέση νεογνών-Μητέρας: Από όλα τα ανώτερα θηλαστικά, το νεογέννητο παιδί χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο κοντά στη Μητέρα του, μέχρι να αυτονομηθεί. Χωρίς μητέρα θα ξεκινήσει τη ζωή του με ανασφάλεια.
  – Διχασμός: Αγνοείται η κοινωνική βούληση, καθότι η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, όπως εκφράζεται από τις δημοσκοπήσεις, αντιτίθεται στο θέμα τουλάχιστον της τεκνο(υιο)θεσίας από άτομα του ιδίου φίλου.
  – Πρότυπα: Χωρίς πατέρα και μητέρα, τί πρότυπα θα έχουν αυτά τα παιδάκια που θα υιοθετηθούν; Δικαιώματα έχουν και αυτά, όχι μόνον όσοι θέλουν να τα υιοθετήσουν.
  – Υπογεννητικότητα: Θα επιδεινώσει το ήδη προβληματικό δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

  Κ. Τσίγκανος, ΕΚΠΑ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣ.

  Διαφωνώ κάθετα με όλα αυτά.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:55 | ΦΩΤΕΙΝΗ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:09 | Αναστάσιος

  Δεν συμφωνω

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:52 | ΔΤ

  ΑΙΣΧΟΣ. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:09 | Δημήτρης

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Τα όποια ζητήματα δικαιωμάτων να ρυθμιστούν μέσω αλλαγών-προσθηκών στο υπάρχον Σύμφωνο Συμβίωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:38 | Δήμητρα

  Διαφωνώ απόλυτα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα και ελευθερίες ομόφυλων ζευγαριών τη στιγμή που καταπατούν και καταργούν το δικαίωμα και την ελευθερία των παιδιών να ζήσουν σε μια φυσιολογική οικογένεια με μητέρα και πατέρα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:55 | Stela

  Συμφωνώ με το νομοσχέδιο. Όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:29 | Αγνή Σ.

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Εφόσον για ένα ζευγάρι διαφορετικού φύλου που απέκτησε παιδί, δεν δίνεται άδεια και στους δύο γονείς αλλά μόνο στη μητέρα, είναι τουλάχιστον άδικο και απαράδεκτο να δίνεται σε ζευγάρι διαφορετικού φύλου που δεν έχει καμία εμπλοκή στην κύηση ή την γέννηση του παιδιού. Επιπλέον, εφόσον ένα ζευγάρι ίδιου φύλου δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, δεν θα πρέπει ο εργοδότης και η κοινωνία γενικότερα να είναι υποχρεωμένη να δώσει άδεια ή προνόμια καθώς δεν είναι και δεν μπορούν να είναι από τους νόμους της φύσης γονείς.!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:21 | Ιωάννα Δα.

  Όχι!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:09 | Ζωή

  Συμφωνώ με την ισότητα!!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:07 | Δήμητρα Ι.

  Διαφωνώ απόλυτα. Δεν γίνεται να τα ισοπεδωσουμε όλα, δεν γίνεται να γίνουν γονείς ιδίου φύλου γιατί πολύ απλά δεν γίνεται.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:41 | Γιώργος

  Διαφωνώ με όλο το νομοσχέδιο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:17 | Γεωργία

  Πλήρης καταστροφή του θεσμού της οικογένειας και των παιδιών.Τι έχουν να περάσουν τα παιδιά αυτά;;;;;

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:38 | Νένα

  Διαφωνώ με όλα τα άρθρα!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:49 | ΚΟΚΚΙΝΊΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ

  Όλα θα είναι ταφόπετρα για το κόμμα σας

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:35 | Νένα

  Δεν συμφωνώ με κανένα άρθρο.του νομοσχεδίου! Ντροπή!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:41 | Ουρανία

  Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού από ομοφυλόφιλους;;;; Και πώς θα γίνει αυτό; Ακόμα και η λογική μας χάνεται επηρεασμένοι απ’ ό,τι μας πλασάρει η Ευρώπη και η Αμερική!!! Διαφωνώ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:14 | Ιωαννης

  Διαφωνώ κάθετα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:29 | ΦΑΝΗ

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

  ΔΩΣΤΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:15 | Αναστασία

  Διαφωνώ πλήρως με όσα θεσπίζει το παρόν νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:34 | Φραντζεσκα

  Δεν διευκρινίζεται ο τρόπος απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 17:52 | Ελισάβετ

  Διαφωνώ κάθετα!!!