Άρθρο 5 Καθορισμός υποχρέων προς δήλωση των γεννήσεων – Αντικατάσταση άρθρου 21 ν. 344/1976

 

Το άρθρο 21 του ν. 344/1976 (Α’ 143), περί των υπόχρεων προς δήλωση των γεννήσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 21
Υπόχρεοι προς δήλωση των γεννήσεων

1. Υπόχρεοι προς δήλωση των γεννήσεων είναι:
α) καθένας εκ των γονέων,
β) ο/η ιατρός,
γ) ο μαιευτής/η μαία και
δ) οποιοσδήποτε παρευρισκόταν κατά τη διάρκεια του τοκετού.
2. Οι υπόχρεοι υπέχουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση κατά τη σειρά αναφοράς της παρ. 1, η δε υποχρέωση των επομένων γεννάται μόνον εφόσον ο προηγουμένως αναφερθείς υπόχρεος δεν υπάρχει ή κωλύεται να δηλώσει τη γέννηση.
3. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από αντιπρόσωπο καθενός εκ των γονέων, εφόσον αυτός είναι εφοδιασμένος με ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην προσθήκη ή αντικατάσταση στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων κατά την καταχώριση αυτών στα ληξιαρχικά βιβλία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του παρόντος νόμου.».

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:10 | Ελένη Νοιτσακη

  ΔΙΑΦΩΝΏ με όλο το σχέδιο νόμου

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 21:07 | A.S.

  ΟΧΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:20 | Ευδοξία Σπ.

  Συμφωνώ με το Νομοσχέδιο, το οποίο είναι στη σωστή κατεύθυνση για την άρση αδικιών απέναντι σε συνανθρώπους μας.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 20:38 | Ευαγγελία Κ.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΠΛΗΡΩΣ

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:26 | ΔΤ

  διαφωνώ !!!!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:13 | Α. Κ.

  ΟΧΙ.Καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:54 | Α. Κ.

  Διαφωνώ. Πού είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο; Ο Θεός έπλασε άντρα και γυναίκα.
  Πού είναι ο σεβασμός στη δημιουργία;

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:51 | ΔΤ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:43 | Δημήτρης

  Διαφωνώ με το νομοσχέδιο. Τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να ρυθμιστούν με επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:08 | Δήμητρα

  Διαφωνώ απόλυτα.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 19:02 | Stela

  Συμφωνώ με το νομοσχέδιο

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:31 | Αγνή Σ.

  Διαφωνώ με το παραπάνω νομοσχέδιο. Ο αποχωρισμός του βρέφους από την μητέρα του είναι αν μην τι άλλο τραυματισμός. Επομένως δεν μπορεί η πολιτεία να θέσει έναν νόμο που να καθιερώνει τον αποχωρισμό αυτό αλλά να προνοεί ώστε να μην συμβαίνει. Ακόμα και αν η παρένθετη μητέρα δίνει την συγκατάθεση της για την απομάκρυνση του βρέφους από εκείνη , η πολιτεία θα πρέπει να προλαμβάνει για την ψυχική υγεία του παιδιού αυτού στην πορεία της ζωής του καθώς η εμπειρία αυτή είναι τραυματική για κάθε παιδί !!

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:15 | Ιωάννα Δα.

  Απαράδεκτο.

 • 31 Ιανουαρίου 2024, 18:33 | Γεωργία

  Διαφωνώ!