7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

7.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.
7.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.
7.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:57 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  7.1. Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα εγχειρίδια, περιγραφικά φυλλάδια, δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου, δηλώσεις του προμηθευτή και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποστηρίξει την προσφορά του.
  7.2. Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων συσκευών.
  7.3. Με την οικονομική προσφορά να κατατεθεί αναλυτική κατάσταση ανταλλακτικών του προσφερόμενου είδους με τιμές μονάδας που ισχύουν κατά την κατάθεση της προσφοράς. Η τιμή των ανταλλακτικών δεν συσχετίζεται με την τιμή του υπό προμήθεια είδους για την κατακύρωση του διαγωνισμού.

  Εκτός των προαναφερόμενων σχολίων, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ούτε πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων τεχνικής προσφοράς, ούτε ενημέρωση για το ύψος του προϋπολογισμού.

  Μας προξενεί μεγάλη κατάπληξη που η Υπηρεσία θέλει να προμηθευτεί σύστημα με τεχνολογία αιχμής στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, με την χαμηλότερη τιμή και όχι με την συμφερότερη προσφορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Υπ. Οικονομικών για την προμήθεια αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες x (Αρ. Πρωτ. Δ.ΠΡΟΜ.4012053ΕΞ2014 – 24.12.2014), όχι μόνο βαθμολογεί συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια (π.χ. διαστάσεις ζώνης, διαπερατότητα μεταλλικής πλάκας, δόση στο αντικείμενο, υπολογιστικό σύστημα, κλπ), αλλά απαιτεί και την δοκιμή του προσφερόμενου συστήματος με απαγορευμένα αντικείμενα (εντός εμπορευματοκιβωτίου) κατά την διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης, ακολουθώντας πρακτικές που εφαρμόζουν Κρατικές Αρχές του Εξωτερικού.

  Αναφορικά με το ύψος του προϋπολογισμού της προμήθειας, για το οποίο δεν υπάρχει καμία αναφορά, ενημερώνουμε την Υπηρεσία ότι:

  • Το κόστος ενός κινητού συστήματος σάρωσης του Κατασκευαστικού Οίκου Smiths Detection, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, με ενέργεια ακτίνων Χ στα 4MeV, χωρίς διαχωρισμό αντικειμένων σε 3 χρώματα, μόνο με ψευδοχρώματα – δείτε το σχόλιό μας στην παράγραφο 2.7 – και δυνατότητα διάτρησης μεταλλικής πλάκας άνω των 160mm και με όλες τις απαιτήσεις εγγύησης και εκπαίδευσης όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανέρχεται σε 1.500.000 Ευρώ πλέον κρατήσεων και ΦΠΑ.

  • Το κόστος ενός κινητού συστήματος σάρωσης του Κατασκευαστικού Οίκου Smiths Detection, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα, με ενέργεια ακτίνων Χ στα 6/4 MeV με διαχωρισμό αντικειμένων σε 3 χρώματα – δείτε το σχόλιό μας στην παράγραφο 2.7 – και δυνατότητα διάτρησης μεταλλικής πλάκας άνω των 310 mm και με όλες τις απαιτήσεις εγγύησης και εκπαίδευσης όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, ανέρχεται σε 3.000.000 Ευρώ πλέον κρατήσεων και ΦΠΑ.

 • 1 Αυγούστου 2016, 21:22 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  7.3 ΣΧΟΛΙΟ: Δεν υπάρχουν βαθμολογούμενα κριτήρια στην τεχνική προσφορά? Τα συστήματα ελέγχου οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων ενσωματώνουν διάφορες τεχνολογίες ακτινοβόλησης και ηλεκτρονικών και αποτελούν την κορυφαία τεχνολογία στον έλεγχο. Είναι αδιανόητο να αξιολογείται ένα τέτοιο σύστημα μόνο με χαμηλά όρια τεχνικών προδιαγραφών και με βάση την χαμηλότερη τιμή, γιατί η προμήθεια οδηγείται κατ’ ευθείαν σε συγκεκριμένη τεχνολογία.