4. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

4.1. Ένα (1) φορητό ηλεκτρονικό δοσίμετρο άμεσης ανάγνωσης ακτινοβολίας για τους εκτιθέμενους εργαζομένους το οποίο να είναι κατάλληλο για τον τύπο της ακτινοβολίας (ακτίνες-Χ) και τις ενέργειες που θα λειτουργεί το σύστημα.
4.2. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, connectors, υλικά-συσκευές τα οποία δεν περιγράφονται αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
4.3. Να προσφερθεί εκτυπωτής τύπου laser.
4.4. Να προσφερθούν δέκα πέντε (15) πλαστικοί κώνοι ύψους 50 εκατοστών τουλάχιστον με λαστιχένια βάση για την οριοθέτηση της ζώνης αποκλεισμού ελέγχου του χώρου διενέργειας των ελέγχων.
4.5. Να προσφερθούν τρεις (3) φορητές πινακίδες δήλωσης της ζώνης αποκλεισμού της περιοχής διενέργειας των ελέγχων. Θα αποτελείται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 60 x 40 (μήκος x πλάτος) εκατοστά, με υπόβαθρο και γράμματα αντανακλαστικά, γαλβανισμένο στύλο ύψους 150 εκατοστά τουλάχιστον και βάση από βαρύ συμπαγές υλικό. Το ακριβές κείμενο της ένδειξης, θα δηλωθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
4.6. Θα επικολληθεί σε ευδιάκριτο σημείο στο σύστημα αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης, θα δηλωθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:28 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  4.1. Ένα (1) φορητό ηλεκτρονικό δοσίμετρο άμεσης ανάγνωσης ακτινοβολίας για τους εκτιθέμενους εργαζομένους το οποίο να είναι κατάλληλο για τον τύπο της ακτινοβολίας (ακτίνες-Χ) και τις ενέργειες που θα λειτουργεί το σύστημα.
  4.2. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις, connectors, υλικά-συσκευές τα οποία δεν περιγράφονται αλλά απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του συστήματος.
  4.3. Να προσφερθεί εκτυπωτής τύπου laser.
  4.4. Να προσφερθούν δέκα πέντε (15) πλαστικοί κώνοι ύψους 50 εκατοστών τουλάχιστον με λαστιχένια βάση για την οριοθέτηση της ζώνης αποκλεισμού ελέγχου του χώρου διενέργειας των ελέγχων.
  4.5. Να προσφερθούν τρεις (3) φορητές πινακίδες δήλωσης της ζώνης αποκλεισμού της περιοχής διενέργειας των ελέγχων. Θα αποτελείται από επίπεδο φύλλο αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 60 x 40 (μήκος x πλάτος) εκατοστά, με υπόβαθρο και γράμματα αντανακλαστικά, γαλβανισμένο στύλο ύψους 150 εκατοστά τουλάχιστον και βάση από βαρύ συμπαγές υλικό. Το ακριβές κείμενο της ένδειξης, θα δηλωθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
  4.6. Θα επικολληθεί σε ευδιάκριτο σημείο στο σύστημα αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας. Το ακριβές κείμενο και οι διαστάσεις της ένδειξης, θα δηλωθούν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.