1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρόκειται να προμηθευτεί κινητές μονάδες σάρωσης οχημάτων με ακτίνων–Χ, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οχήματα διαφόρων τύπων και εμπορευματοκιβώτια.
1.2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα διάφορα είδη πρακτικών που ενέχουν την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα βάσει των κοινωνικο-οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν σε σχέση με την βλάβη στην υγεία που μπορεί να προκαλέσουν. Οι μη αιτιολογημένες εκθέσεις απαγορεύονται.
1.3. Επιπλέον, κάθε έκθεση πρέπει να προγραμματίζεται ώστε το μέγεθος των συνεπαγομένων δόσεων, ο αριθμός των εκτιθεμένων ατόμων και η πιθανότητα ατυχήματος να διατηρηθούν τόσο χαμηλά όσο είναι λογικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετικό κοινωνικό και οικονομικό παράγοντα.
1.4. Ο έλεγχος θα γίνεται με πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα συστήματα, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων, ώστε η ακτινική επιβάρυνση των ατόμων, τα οποία μπορεί να παραμένουν κρυμμένα στα οχήματα παρά τη σχετική ενημέρωσή τους, να είναι η ελάχιστη δυνατή. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Αστυνομία θα αναπτύξει διαδικασίες γραπτής ενημέρωσης των οδηγών πριν από τον έλεγχο των οχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ακτινοβόλησης ανύποπτων ατόμων.

 • 3 Αυγούστου 2016, 07:13 | ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

  1.1. Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρόκειται να προμηθευτεί κινητές μονάδες σάρωσης οχημάτων με ακτίνων–Χ, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οχήματα διαφόρων τύπων και εμπορευματοκιβώτια.
  1.2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα διάφορα είδη πρακτικών που ενέχουν την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένα βάσει των κοινωνικο-οικονομικών ή άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχουν σε σχέση με την βλάβη στην υγεία που μπορεί να προκαλέσουν. Οι μη αιτιολογημένες εκθέσεις απαγορεύονται.
  1.3. Επιπλέον, κάθε έκθεση πρέπει να προγραμματίζεται ώστε το μέγεθος των συνεπαγομένων δόσεων, ο αριθμός των εκτιθεμένων ατόμων και η πιθανότητα ατυχήματος να διατηρηθούν τόσο χαμηλά όσο είναι λογικά εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη κάθε σχετικό κοινωνικό και οικονομικό παράγοντα.
  1.4. Ο έλεγχος θα γίνεται με πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα συστήματα, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς και των σχετικών προτύπων, ώστε η ακτινική επιβάρυνση των ατόμων, τα οποία μπορεί να παραμένουν κρυμμένα στα οχήματα παρά τη σχετική ενημέρωσή τους, να είναι η ελάχιστη δυνατή. Επιπρόσθετα, η Ελληνική Αστυνομία θα αναπτύξει διαδικασίες γραπτής ενημέρωσης των οδηγών πριν από τον έλεγχο των οχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ακτινοβόλησης ανύποπτων ατόμων.

 • 2 Αυγούστου 2016, 11:41 | ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΑΖΟΓΛΟΥ

  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι:
  Υπάρχει φορητή συσκευή για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων που βρίσκονται τοποθετημένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οχήματα διαφόρων τύπων και εμπορευματοκιβώτια,χωρίς την χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας ακτίνων–Χ.
  Η επιτύχια της εντόπισης των κρυμμένων ατόμων είναι μεγάλη. Σχετική επίδειξη έγινε και στο Βέλγιο για 2 μήνες. θα μπορούσε να γίνει επίδειξη και στην Ελληνική Αστυνομία για να αξιολογήσετε την συσκευή αυτή.