Τεχνικές Προδιαγραφές – Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων

ethnosimo

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                                                                              Αθήνα,  13 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ


Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

Θέμα : «Τεχνικές προδιαγραφές “Κινητή Μονάδα Σάρωσης Οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων”»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων, για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων ατόμων». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).

Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Υπεύθυνοι για τον σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι  υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Υ/Α ΠΑΤΣΙΑΣ Ευθύμιος, Ε-mail: ea.patsiasastynomia.gr, τηλ. 2106977410 και Υ/Α ΠΑΝΑΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, E-mail: c.panagogiannopoulosastynomia.gr, τηλ. 2106977814.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 03/08/2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ