Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ».
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση λαμβάνοντας γνώση των διατάξεων του σχεδίου νόμου και δεσμεύεται ότι θα λάβει υπόψη όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, υπό τον τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ».
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση λαμβάνοντας γνώση των διατάξεων του σχεδίου νόμου και δεσμεύεται ότι θα λάβει υπόψη όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και την κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ».
Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα 17/4/2018 και για μία εβδομάδα, ήτοι έως και τις 24/4/2018 και ώρα 14:00, στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών

Νίκος Κοτζιάς