Άρθρο 10 – Ανακοίνωση σχετικά με τα μέλη του προσωπικού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’)

Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα υποχρεούνται να ανακοινώνουν στα αρμόδια Υπουργεία της Ελλάδας τα ονόματα, τις ιδιότητες και τις κατηγορίες των μελών του προσωπικού τους, όπως αυτές ορίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, αντίστοιχα. Επίσης, υποχρεούνται να ανακοινώνουν τα ονόματα των συγκατοικούντων μελών της οικογένειας των μελών του προσωπικού τους, αντίστοιχα, καθώς και να ενημερώνουν αναφορικά με τη λήξη των καθηκόντων των μελών του προσωπικού τους.