Άρθρο 05 – Οικονομικές διευκολύνσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα μπορούν:
α) να κατέχουν χρηματικά ποσά, χρυσό ή συνάλλαγμα οποιουδήποτε είδους και να ανοίγουν, διατηρούν και λειτουργούν λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα και
β) να μεταβιβάζουν ελεύθερα τα χρηματικά ποσά, το χρυσό ή το συνάλλαγμά τους από την Ελλάδα σε άλλη χώρα και να μετατρέπουν οποιοδήποτε νόμισμα που διαθέτουν σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των επίσημων καθηκόντων τους.