Άρθρο 02 – Νομική προσωπικότητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα διαθέτουν νομική προσωπικότητα εσωτερικού δικαίου καθώς και ικανότητα να καταρτίζουν συμβάσεις, να αποκτούν και να διαθέτουν κινητή και ακίνητη περιουσία και να ενάγουν και να ενάγονται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2019, 09:13 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είναι ένας ουδέτερος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, που έχει λάβει εντολή από τη διεθνή κοινότητα των Κρατών να προστατεύει και να παρέχει συνδρομή στα θύματα ένοπλων συρράξεων και άλλων καταστάσεων βίας. Επίσης, δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης και ταυτόχρονα προωθεί το σεβασμό για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την εφαρμογή του στο εθνικό δίκαιο.

  Η αποστολή της ΔΕΕΣ έχει καθοριστεί από τα Κράτη μέσω της ψήφισης διεθνών συνθηκών και άλλων κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών της Γενεύης του 1949 και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων αυτών του 1977, τα οποία έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, και το Καταστατικό του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του 1986. Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει την αποστολή του και σε πλήρη συμφωνία με τις Θεμελιώδεις Αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς στη ΔΕΕΣ ειδικό νομικό καθεστώς και ειδικά προνόμια και ασυλίες.

  Η ΔΕΕΣ εκτιμά ιδιαίτερα την πρόθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναγνωρίσει τη νομική προσωπικότητα της ΔΕΕΣ στην Ελλάδα και να παράσχει στη ΔΕΕΣ προνόμια και ασυλίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ανθρωπιστικής της αποστολής.

  Ειδικότερα, η παροχή δικαιοδοτικής ασυλίας στη ΔΕΕΣ και στο προσωπικό της είναι απαραίτητη για την προστασία του αναγνωρισμένου εμπιστευτικού τρόπου εργασίας της ΔΕΕΣ, ώστε αφενός να μην επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της αφετέρου τόσο η ΔΕΕΣ όσο και το προσωπικό της να μη συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως. Η δικαιοδοτική ασυλία της ΔΕΕΣ και του προσωπικού της αναγνωρίζεται διεθνώς σε χώρες που πραγματοποιεί ανθρωπιστικές δραστηριότητες και φυσικά ισχύει για εκείνες τις πράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή λειτουργικής δικαιοδοτικής ασυλίας για την ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο Άρθρο 2 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  Άρθρο 2 παρ. 2 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τα περιουσιακά στοιχεία της, όπου και αν βρίσκονται και από όποιον κι αν κατέχονται, απολαμβάνουν δικαιοδοτική ασυλία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία της αυτή.

 • 8 Φεβρουαρίου 2019, 17:32 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είναι ένας ουδέτερος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, που έχει λάβει εντολή από τη διεθνή κοινότητα των Κρατών να προστατεύει και να παρέχει συνδρομή στα θύματα ένοπλων συρράξεων και άλλων καταστάσεων βίας. Επίσης, δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανθρωπιστικής ανάγκης και ταυτόχρονα προωθεί το σεβασμό για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την εφαρμογή του στο εθνικό δίκαιο.

  Η αποστολή της ΔΕΕΣ έχει καθοριστεί από τα Κράτη μέσω της ψήφισης διεθνών συνθηκών και άλλων κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών της Γενεύης του 1949 και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων αυτών του 1977, τα οποία έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, και το Καταστατικό του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του 1986. Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει την αποστολή του και σε συμφωνία με τις Θεμελιώδεις Αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς στη ΔΕΕΣ ειδικό νομικό καθεστώς και ειδικά προνόμια και ασυλίες.

  Η ΔΕΕΣ εκτιμά ιδιαίτερα την πρόθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναγνωρίσει τη νομική προσωπικότητα της ΔΕΕΣ στην Ελλάδα και να παράσχει στη ΔΕΕΣ προνόμια και ασυλίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ανθρωπιστικής της αποστολής.

  Ειδικότερα, η παροχή δικαιοδοτικής ασυλίας στη ΔΕΕΣ και στο προσωπικό της είναι απαραίτητη για την προστασία του αναγνωρισμένου εμπιστευτικού τρόπου εργασίας της ΔΕΕΣ, ώστε αφενός να μην επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της αφετέρου τόσο η ΔΕΕΣ όσο και το προσωπικό της να μη συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως. Η δικαιοδοτική ασυλία της ΔΕΕΣ και του προσωπικού της αναγνωρίζεται διεθνώς σε χώρες που πραγματοποιεί ανθρωπιστικές δραστηριότητες και φυσικά ισχύει για εκείνες τις πράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή λειτουργικής δικαιοδοτικής ασυλίας για την ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο Άρθρο 2 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  Άρθρο 2 παρ. 2 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τα περιουσιακά στοιχεία της, όπου και αν βρίσκονται και από όποιον κι αν κατέχονται, απολαμβάνουν δικαιοδοτική ασυλία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία της αυτή.

 • 8 Φεβρουαρίου 2019, 17:33 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είναι ένας ουδέτερος, ανεξάρτητος και αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, που έχει λάβει εντολή από τη διεθνή κοινότητα των Κρατών να προστατεύει και να παρέχει συνδρομή στα θύματα ένοπλων συρράξεων και άλλων καταστάσεων βίας. Επίσης, δραστηριοποιείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανθρωπιστικής ανάγκης και ταυτόχρονα προωθεί το σεβασμό για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την εφαρμογή του στο εθνικό δίκαιο.

  Η αποστολή της ΔΕΕΣ έχει καθοριστεί από τα Κράτη μέσω της ψήφισης διεθνών συνθηκών και άλλων διεθνών κειμένων, συμπεριλαμβανομένων των Συνθηκών της Γενεύης του 1949 και των Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων αυτών του 1977, τα οποία έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, και το Καταστατικό του Διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου του 1986. Προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελέσει την αποστολή της και σε συμφωνία με τις Θεμελιώδεις Αρχές της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, έχει αναγνωριστεί διεθνώς στη ΔΕΕΣ ειδικό νομικό καθεστώς και ειδικά προνόμια και ασυλίες.

  Η ΔΕΕΣ εκτιμά ιδιαίτερα την πρόθεση της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναγνωρίσει τη νομική προσωπικότητα της ΔΕΕΣ στην Ελλάδα και να παράσχει στη ΔΕΕΣ προνόμια και ασυλίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ανθρωπιστικής της αποστολής.

  Ειδικότερα, η παροχή δικαιοδοτικής ασυλίας στη ΔΕΕΣ και στο προσωπικό της είναι απαραίτητη για την προστασία του αναγνωρισμένου εμπιστευτικού τρόπου εργασίας της ΔΕΕΣ, ώστε αφενός να μην επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της αφετέρου τόσο η ΔΕΕΣ όσο και το προσωπικό της να μη συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως. Η δικαιοδοτική ασυλία της ΔΕΕΣ και του προσωπικού της αναγνωρίζεται διεθνώς σε χώρες που πραγματοποιεί ανθρωπιστικές δραστηριότητες και φυσικά ισχύει για εκείνες τις πράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή λειτουργικής δικαιοδοτικής ασυλίας για την ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται η προσθήκη μίας νέας παραγράφου στο Άρθρο 2 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  Άρθρο 2 παρ. 2 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τα περιουσιακά στοιχεία της, όπου και αν βρίσκονται και από όποιον κι αν κατέχονται, απολαμβάνουν δικαιοδοτική ασυλία, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού έχει παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία της αυτή.