Άρθρο 08 – Απαλλαγές κατά τις εισαγωγές (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

1. Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα εξαιρούνται από όλους τους δασμούς, τέλη και φόρους σε ότι αφορά στα αγαθά, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από τις ίδιες ή στο όνομά τους για επίσημη χρήση από πλευράς τους.
2. Τα εισαγόμενα αγαθά τα οποία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εξαιρούνται από δασμούς, τέλη ή φόρους, δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτα μέρη έναντι ή άνευ τιμήματος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων ελληνικών αρχών και χωρίς την προηγούμενη καταβολή των σχετικών δασμών, τελών ή φόρων.