Άρθρο 11 – Προνόμια και ασυλίες μελών προσωπικού (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’)

1. Τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με εξαίρεση τη με δόλο παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα, με εξαίρεση εκείνα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα:
α) απαλλάσσονται κάθε φόρου στις αποδοχές τους και στις λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται στην Ελλάδα από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, αντίστοιχα,
β) απολαμβάνουν των ιδίων συναλλαγματικών διευκολύνσεων με εκείνες που απολαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού ανάλογου βαθμού διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα,
γ) απολαμβάνουν, μαζί με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, των ίδιων διευκολύνσεων επαναπατρισμού σε περιόδους διεθνούς κρίσης με εκείνες που απολαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού ανάλογου βαθμού διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα,
δ) απολαμβάνουν του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής της οικοσκευής τους, συμπεριλαμβανομένου ενός (1) αυτοκινήτου ή μιας (1) μοτοσυκλέτας, κατά το χρόνο που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τα καθήκοντά τους. Τα αγαθά αυτά θα πρέπει να έχουν εισαχθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πρώτη είσοδο του προσώπου που απολαμβάνει το εν λόγω προνόμιο στην Ελλάδα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2019, 10:36 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Όπως αναφέρθησε και στο σχόλιο επί του άρθρου 2, η παροχή δικαιοδοτικής ασυλίας στην ΔΕΕΣ και στο προσωπικό της είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ότι η ΔΕΕΣ μπορεί να υλοποιεί αποτελεσματικά την εκπλήρωση των ανθρωπιστικών της καθηκόντων. Είναι, επίσης, απαραίτητη για την προστασία του αναγνωρισμένου εμπιστευτικού τρόπου εργασίας της ΔΕΕΣ, ώστε αφενός να μην επιτρέπεται η κοινοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της αφετέρου τόσο η ΔΕΕΣ όσο και το προσωπικό της να μη συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως. Η δικαιοδοτική ασυλία της ΔΕΕΣ και του προσωπικού της αναγνωρίζεται διεθνώς σε χώρες όπου πραγματοποιεί ανθρωπιστικές δραστηριότητες και φυσικά ισχύει για εκείνες τις πράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία εναργέστερη διάταξη για τη λειτουργική δικαιοδοτική ασυλία για το προσωπικό της ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  «Άρθρο 11 παρ. 1: «Τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού απολαμβάνουν δικαιοδοτική ασυλία για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την Αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένης της μη σύλληψης ή κράτησής τους, της μη κατάσχεσης των προσωπικών αποσκευών τους, όπως και της μη κλήτευσής τους ως μάρτυρες και της μη υποχρέωσή τους να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σε οιεδήποτε διαδικασίες νομικής φύσεως».

 • 8 Φεβρουαρίου 2019, 17:58 | Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού

  Όπως αναφέρθησε και στο σχόλιο επί του άρθρου 2, η παροχή δικαιοδοτικής ασυλίας στην ΔΕΕΣ και στο προσωπικό της είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορέσει να εξασφαλιστεί ότι η ΔΕΕΣ μπορεί να υλοποιεί αποτελεσματικά την εκπλήρωση των ανθρωπιστικών της καθηκόντων. Είναι, επίσης, απαραίτητη για την προστασία του αναγνωρισμένου εμπιστευτικού τρόπου εργασίας της ΔΕΕΣ, ώστε αφενός να μην επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών εγγράφων της αφετέρου τόσο η ΔΕΕΣ όσο και το προσωπικό της να μη συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες νομικής φύσεως. Η δικαιοδοτική ασυλία της ΔΕΕΣ και του προσωπικού της αναγνωρίζεται διεθνώς σε χώρες όπου πραγματοποιεί ανθρωπιστικές δραστηριότητες και φυσικά ισχύει για εκείνες τις πράξεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την εκπλήρωση της αποστολής της.

  Κατά συνέπεια, το νομοσχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μία εναργέστερη διάταξη για τη λειτουργική δικαιοδοτική ασυλία για το προσωπικό της ΔΕΕΣ και γι’ αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί το άρθρο 11 παρ. 1 του παρόντος Νομοσχεδίου ως εξής:

  «Άρθρο 11 παρ. 1: «Τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού απολαμβάνουν δικαιοδοτική ασυλία για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την Αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένης της μη σύλληψης ή κράτησής τους, της μη κατάσχεσης των προσωπικών αποσκευών τους, όπως και της μη κλήτευσής τους ως μάρτυρες και της μη υποχρέωσή τους να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σε οιεδήποτε διαδικασίες νομικής φύσεως».