Άρθρο 06 – Εξαίρεση από άμεσους φόρους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

1. Οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται από όλους τους άμεσους φόρους.
2. Οι Αντιπροσωπείες δεν δύνανται να αξιώνουν την ανωτέρω απαλλαγή τους από φόρους για τα τέλη που αποτελούν χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή για τους φόρους που είναι ενσωματωμένοι σε αυτά.