Άρθρο 01 – Ορισμοί (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’)

1. «Μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα»: Οι υπάλληλοι της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι στελεχώνουν την Αντιπροσωπεία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα, με την εξαίρεση εκείνων, που έχουν προσληφθεί επιτοπίως, είτε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, είτε από την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα.
2. «Μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα»: Οι υπάλληλοι της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, οι οποίοι στελεχώνουν την Αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα, με την εξαίρεση εκείνων που έχουν προσληφθεί επιτοπίως, είτε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, είτε από την Αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα.
3. «Συγκατοικούντα μέλη της οικογένειας»: Ο/η σύζυγος ή σύντροφος καθώς και τα ανήλικα τέκνα που συγκατοικούν με το μέλος του προσωπικού της κάθε Αντιπροσωπείας.
4. «Χώροι»: Το οικόπεδο και το κτήριο που χρησιμοποιούνται για τα επίσημα καθήκοντα της κάθε Αντιπροσωπείας.
5. «Αρχεία»: Η αλληλογραφία, τα έγγραφα, τα χειρόγραφα, το φωτογραφημένο και κινηματογραφημένο υλικό, το ηχογραφημένο υλικό, τα προγράμματα Η/Υ και το έγγραφο υλικό, καθώς και όλα τα ηλεκτρονικά και άλλα μέσα αποθήκευσης στοιχείων, τα οποία περιέχουν στοιχεία που ανήκουν στην κάθε Αντιπροσωπεία ή ελέγχονται από αυτή.