Άρθρο 6 – Έλεγχος-κυρώσεις

1. Ο έλεγχος νομιμότητας της χρήσης του ελληνικού σήματος ασκείται από τις υπηρεσίες του Γενικού Χη¬μείου του Κράτους στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του ζύθου με την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα με το ν. 2963/1922 (Α’ 134) και την υπ. αρ. 1100/31.12.1987 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση και μεταγλώττιση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» (Β’ 788), καθώς και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τροφίμων, σύμφωνα με την περ. β’ του άρθρου 3. Ειδικότερα:
α. Η Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει τη ζυθοποιία, της οποίας τα προϊόντα διατίθενται με ελληνικό σήμα, ασκεί τον έλεγχο τήρησης των όρων χρήσης του σήματος.
β. Κατά την εξέταση δειγμάτων από την εγχώρια αγορά, η Χημική Υπηρεσία που διενεργεί την εξέταση των δειγμάτων που φέρουν το ελληνικό σήμα ελέγχει τη νομιμότητα χρήσης του.
γ. Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο, όσον αφο¬ρά τον έλεγχο χρήσης του ελληνικού σήματος.
2. Αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, η οποία επιβάλει τις ως άνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του ίδιου άρ¬θρου, κατόπιν εισήγησης – αναφοράς της χημικής υπηρεσίας που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της ζυθοποιίας που παράγει το προϊόν που φέρει το ελληνικό σήμα ή ελέγχει την επισήμανση του προϊόντος.

 • 6 Αυγούστου 2022, 11:33 | Στυλιανός Παττακός

  Τα προϊόντα (Brands) των πολυεθνικών, θα έπρεπε να αναφέρουν σαφώς,
  τον όμιλο της επιχείρησης στον οποίο ανήκουν και την εθνικότητα του, καθώς φυσικά και την χώρα παραγωγής.
  Ένα προϊόν πχ εταιρείας συμφερόντων Δανίας ή Ολλανδίας που παρασκευάζεται στην Ελλάδα θα έπρεπε να φέρει και τις σημαίες και των δυο χωρών.
  Σε άλλα τρόφιμα πχ το κρέας υπάρχουν ενδείξεις χώρας γέννησης χώρας εκτροφής ή στο γάλα πχ χώρα παραγωγής.
  Θα μπορούσε λοιπόν να αναφέρει η συσκευασία » προϊόν της εταιρίας ΑΒΓΔ Γερμανίας (πχ) παράγεται στην Ελλάδα από κρίθη προέλευσης (πχ) Γεωργίας και βύνη Ελληνική (πχ).
  Κάποιες βέβαια από τις πολυεθνικές στις ιστοσελίδες τους ειναι περισσότερο αναλυτικές .
  https://www.olympicbrewery.gr/products/
  https://athenianbrewery.gr/products/beers/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6NzcwLCJ0b2dnbGUiOmZhbHNlfQ%3D%3D
  Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος παρουσίασης Γερμανικού SM που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τα προϊόντα του οποίου αναφέρουν ότι το προϊόν ειναι της εταιρείας τάδε, χώρα τάδε , και παρασκευάζεται από την εταιρεία τάδε στην χώρα δείνα.
  Ακόμη θα έπρεπε στη συσκευασία να αναφέρεται το πρότυπο Ζυθοποιησης

 • 2 Αυγούστου 2022, 14:21 | George Arctouros

  Η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ασκεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο (6.γ), αλλά αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 194 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) είναι η αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους (παρ. 2), δηλαδή η ίδια με αυτήν στο 6.γ, που επί της ουσίας δεν είναι αυτή που διεξάγει τον έλεγχο. Πώς θα διασφαλίσετε ότι το πόρισμα που θα πάρουν στα χέρια τους οι γραφειοκράτες των Αθηνών, θα είναι το πλέον αντικειμενικό και απαιτούμενο, στο πλαίσιο του ελέγχου που οφείλει να διεξάγεται, αν υποθέσουμε ότι όντως διεξάγεται ένας τέτοιος έλεγχος, και πώς είναι δυνατόν να επιφορτίζεται κανείς με την επιβολή κυρώσεων, αν υποθέσουμε ότι τέτοιες κυρώσεις όντως επιβάλλονται, όταν ο ίδιος δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αφ’ εαυτού του το ελεγχόμενο προϊόν και νομικό πρόσωπο, ήτοι την ελεγχόμενη εταιρεία; Τέλος πάντων, γιατί να μην υπάρχει ένα συγκεκριμένο ελεγκτικό σώμα, της ίδιας κρατικής υπηρεσίας, ήτοι του Γ.Χ.Κ., επιφορτισμένο με όλες τις διοικητικές επί τούτω αρμοδιότητες, συνεπώς και του ελέγχου αλλά και της ταυτόχρονης επιβολής κυρώσεων, παρά να υπάρχει αυτό το νομικό κενό ανάμεσα σε όσους ελέγχουν και σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις; Ποιός διασφαλίζει την ορθή και ως εκ τούτου αμερόληπτη επικοινωνία ανάμεσα σε όλους αυτούς τους υψηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο την ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, που επί της ουσίας καλείται να προστατεύσει την εθνική οικονομία και το καταναλωτικό κοινό;