Άρθρο 06

1) Μετά το άρθρο 7α προστίθεται τίτλος ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ 6ο – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 • Προτείνεται να υιοθετηθεί αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 2 εξαίρεση ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, ώστε αυτές να βρίσκουν εφαρμογή σε τελικούς αποδέκτες της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανεξάρτητα δηλαδή αν οι τελευταίοι είναι καταναλωτές με τη στενή έννοια που εισάγει το σχέδιο νόμου. Το άρθρο 8 αποβλέπει στην εδραίωση της επαγγελματικής ευθύνης για ασφαλείς υπηρεσίες, διευκολύνοντας την αποκατάσταση της ζημίας που υφίσταται ο λήπτης των υπηρεσιών από την παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτή με την αναστροφή του βάρος απόδειξης όσον αφορά την υπαιτιότητα και την παρανομία. Οι διατάξεις του άρθρου 8 βρίσκουν μέχρι σήμερα καίρια εφαρμογή για την προστασία (και) μικρών επιχειρήσεων, επαγγελματιών, αγροτών για πλημμελείς υπηρεσίες ισχυρών οικονομικά οργανισμών. Οι λόγοι ή οι δεσμεύσεις που οδήγησαν στην (αδικαιολόγητη) συρρίκνωση της έννοιας του καταναλωτή δεν μπορούν λοιπόν να αφορούν την εφαρμογή (και) του παρόντος άρθρου. Προτείνεται έτσι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη που προκάλεσε παράνομα και υπαίτια, με πράξη ή παράλειψή του, κατά την παροχή της υπηρεσίας στον τελικό αποδέκτη της».

 • 20 Ιουνίου 2017, 13:38 | Δημήτριος

  Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνεται κλιμακωτή χρέωση ανα 2MBps.
  Aλλά μάλλον η κυβέρνηση δεν θα μας ακούσει διότι έχει πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθεί και ο φόρος του 5% και τα υπόλοιπα ανεβαίνουν ανάλογα το συνολικό τιμολόγιο….

 • 20 Ιουνίου 2017, 13:56 | Κωνσταντίνος

  Στην παροχή υπηρεσιών υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην πρακτική των πωλητών υπηρεσιών πρόσβασης διαδικτύου οι οποίοι πουλάνε υπηρεσίες πρόσβασης ΕΩΣ 24Mbps. Στην πράξη σχεδόν κανένας καταναλωτής δεν έχει 24Mbps ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αν και όλοι έχουν πληρώσει για ΕΩΣ 24Mbps.

  Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτήν την πρακτική και να υπάρχει ένα εύρος ταχύτητας σε αντιστοιχία με την τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
  Εάν για παράδειγμα η εταιρία παρέχει 4Mbps σε πελάτη να μην μπορεί να προωθεί και να χρεώνει την υπηρεσία στην ίδια τιμή με κάποιον άλλο πελάτη που έχει 14Mbps ή σε άλλον που έχει 24Mbps.

  Οπότε να υποχρεωθεί ο πωλητής να έχει διακύμανση στις τιμές του ανάλογα με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.