Άρθρο 2 Στελέχωση

1. Στο Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας λειτουργεί τριμελής εισηγητική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από έναν (1) τέως Αρεοπαγίτη ως Πρόεδρο, από τον Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και από έναν (1) τέως Εισαγγελέα ως μέλη, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποκλειστικά ο Πρόεδρος κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου. Η θητεία του Προέδρου και των μελών ορίζεται ως διετούς διάρκειας και με δυνατότητα μόνο μίας ανανέωσης.

2. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στελεχώνεται από πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και από μετακλητούς υπαλλήλους. Στο Γραφείο αυτο αποσπάται, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, το αναγκαίο για τη λειτουργία του προσωπικό. Το προσωπικό του Γραφείου αποτελείται από δεκαπέντε (15) υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε Νομικών Επιστημών, πέντε (5) υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας Τ.Ε και πέντε (5) υπαλλήλους εκπαιδευτικής βαθμίδας Δ.Ε.

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 22:47 | ΠΟΑΣΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  (ΠΟΑΣΥ) (ΠΟΑΞΙΑ)

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009
  Αριθ. Πρωτ.: 900/9/5

  Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας», καταθέτουμε σήμερα τις δικές μας απόψεις , διατυπώνοντας όμως δημοσίως την αταλάντευτη θέση μας ότι ο νεωτερισμός της ανοικτής διαβούλευσης θεμάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και την ασφάλεια γενικότερα της χώρας μας, δεν μπορεί προφανώς να υποκαταστήσει και να υπερακοντίσει το θεσμικό διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς των οικείων χώρων που αφορούν τα υπό διαβούλευση νομοθετήματα, με συγκεκριμένες καταληκτικές δεσμεύσεις και θέσεις ως απόρροια του δια ζώσης διαλόγου . Άλλως οδεύουμε στην τακτική του παράλληλου μονολόγου.

  Ειδικότερα έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  Η φιλοσοφία του παρόντος ΠΔ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όπως την είχαμε διατυπώσει και προ διετίας, με την πρότασή μας για τη σύσταση γραφείου διερεύνησης καταγγελιών και παραπόνων, όπου επιδιώκαμε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα εγγυούταν αφενός τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, αφετέρου δε την ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων, χωρίς δηλαδή να εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια υπονοιών περί συγκάλυψης λόγω «συναδελφικής αλληλεγγύης», για λόγους δήθεν «προστασίας του δημοσίου συμφέροντος» ή του γοήτρου της όποιας υπηρεσίας.
  Κυρίαρχα τονίζουμε όμως ότι εάν δεν ενισχυθούν και αναβαθμισθούν ποιοτικά οι υφιστάμενες λειτουργίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων δεν μπορούμε να προσδοκούμε κανένα θετικό αποτέλεσμα .
  Εμμέσως πλην σαφώς , από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω ΠΔ διαχέεται μομφή ανεπάρκειας για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, από τις οποίες πρέπει να ζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπισθούν οι όποιες δυσλειτουργίες . Επ΄ αυτού θα ήταν σημαντική η δημόσια τοποθέτηση των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών ή των εκπροσώπων τους για το υπό θέσπιση ΠΔ , κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει .
  Δεύτερη σημαντική παρατήρηση αφορά τη συγκρότηση της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς έτσι όπως προτείνεται υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες αμφισβητήσεις του ρόλου της.
  Δεν πρέπει να υπάρχει εξάρτηση των μελών της καθ’ οιονδήποτε τρόπο , με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη . Τα μέλη της αντί να ορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό, πρέπει να επιλέγονται από την αρμόδια Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανεξαρτησία της λειτουργίας του . Επιπλέον, η Εισηγητική Επιτροπή πρέπει να διευρυνθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου ή και άλλων φορέων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το ζητούμενο είναι η ανεξαρτησία του οργάνου διερεύνησης των όποιων καταγγελιών, ως συνδικαλιστικοί φορείς δεν ζητήσαμε καν τη δική μας συμμετοχή, σε αντίθεση με τη δηλωμένη θέση μας για συμμετοχή π.χ. στα υπηρεσιακά συμβούλια. Τούτων δοθέντων, η στέγαση και μόνο του Γραφείου σε εγκαταστάσεις εκτός υπουργείου και αστυνομικών υπηρεσιών (άρθρο 1), προφανώς δεν διασφαλίζει από μόνη της την ανεξάρτητη λειτουργία του, παρά το γεγονός ότι καθιστά πράγματι πιο εύκολη και φιλική στον πολίτη την προσέλευσή του. Για τους πολίτες από την άλλη πλευρά, πρέπει να καθορισθούν χρονικά όρια ,καθώς πουθενά δεν γίνεται λόγος για τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορούν να καταγγέλλουν συμβάντα στο Γραφείο για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
  Συνεχίζοντας επισημαίνουμε και τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη λειτουργία της Αστυνομίας, με χαρακτηριστική αυτή του έτους 2008 που είναι καταπέλτης. Υπήρξε συμμόρφωση στις υποδείξεις της Ανεξάρτητης αυτής Συνταγματικής Αρχής και αν όχι γιατί; (Ως γνωστόν, κάθε χρόνο οι εκθέσεις επαναλαμβάνονται). Έχοντας αυτό το δεδομένο, ας εξεταστούν οι αιτίες του φαινομένου, οι οποίες και να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη για την ουσιαστική λειτουργία του συγκεκριμένου Γραφείου και όχι μόνο για την τυπική προσαρμογή μας ως Χώρας στα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Από πλευράς μας, υπάρχει προβληματισμός για τη μικρή ανταπόκριση πολιτών και ενστόλων (αστυνομικών –πυροσβεστών –λιμενικών) στη διαβούλευση μέσω διαδικτύου.
  Τέλος, τονίζουμε ότι αυτό το ώριμο και παραγωγικό αίτημα των Ομοσπονδιών μας, πρέπει να συνοδευθεί ταυτόχρονα από δομικές θεσμικές αλλαγές για την επανίδρυση της Αστυνομίας εάν θέλουμε να διασφαλισθεί πράγματι η καινοτόμος αξία του .

  Για την Ε.Γ. της Π. Ο. ΑΣ. Υ. Για την ΠΟΑΞΙΑ

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρ. ΛΑΖΟΣ Παν. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάν.

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 10:55 | ΜΑΝΟΛΗΣ

  Το γραφείο δεν πρέπει να αποτελλείται μόνο απο Δικαστικούς. Τιμώ πολλούς απο τους δικαστικούς αλλά όλοι διαπιστώσαμε οτι και στον χώρο τους υπάρχει σαπίλα ,αδιαφορία ,ωχαδερφισμός και επιπλέον οι δικαστικοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων. Να στελεχωθεί απο σοβαρους ανοικτόμυαλους ανθρώπους και επιστήμονες όπως ειδικούς ψυχολόγους, διακεκριμμένα μέλη ανθρωπιστικών και αλλών μη κυβερνητικών οργανώσεων , κοινωνιολόγους και τουλάχιστον έναν ένστολο απο κάθε Σώμα Ασφαλείας ασφαλείας ο οποίος θα έχει σημαντική προυπηρεσία και επιτυχίες στο γραφείο εσωτερικών υποθέσεων της Υπηρεσίας του (διώξη των επίορκων).

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 16:09 | Κωνσταντίνος

  Είναι λάθος η στελέχωση με προσωπικό του υπουργείου προστασίας του πολίτη. Οι άνθρωποι αυτοί μετά την λήξη της θητείας τους θα δίνουν λόγο σε ένστολους, κάποιοι εκ αυτών μπορεί να έχουν προσωπικές φιλίες με ένστολους που διώχθηκαν από την νέα υπηρεσία.

  Θα πρέπει να στελεχωθεί με προσωπικό του συνήγορου του πολίτη ή εναλακτικά να γίνει ανεξάρτητη αρχή.

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 00:50 | Γκανάλας Πέτρος

  Ναι, μην ξεχάσετε και το συνδικαλιστή. Όχι τίποτε άλλο αλλά για να δέσει το γλυκό. Επίσης σιγά μην φέρουμε και μέλη από το εξωτερικό για την επάνδρωση. Δεν γίνεται τίποτε στο Ελλάντα κύριοι αν δεν αλλάξει η ίδια η νοοτροπία όλων μας

 • 29 Νοεμβρίου 2009, 23:58 | DHMHTRHS

  PALI DIKASTIKOI, PALI PRVHN TA IDIA KAI TA IDIA

 • 29 Νοεμβρίου 2009, 01:16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΙΔΕΕΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.ΑΡΑΓΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΑΛΛΑ Κ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Σ/Ν ΘΑ ΤΟ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ,ΕΧΕΤΕ Ή ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΨΗΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ, Ο ΕΝΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ,ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ,ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ ΜΕΤΑ ΘΕΤΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ???ΕΧΕΤΕ ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ‘Η ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΣΤΟΛΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ???ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΕΙ Κ ΚΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ,ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ Κ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ….ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΥΤΩΝ..

  Υ.Γ. ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΣΚΛΗΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΣΗ.ΖΗΤΩ Κ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑΙ,ΚΑΠΟΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ Γ Ν Ω Ρ Ι Ζ Ε Ι,ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Κ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΕΥΝΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ Κ ΤΑ ΜΜΕ ΑΞΙΟΤΙΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ.

 • 28 Νοεμβρίου 2009, 20:00 | Σπυριδούλα Τριανταφύλλου

  Αξιότιμες κυρίες, κύριοι,
  Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα και να μοιραστώ μαζί σας τις προτάσεις μου:
  • Θα πρότεινα το εν λόγω γραφείο να μετονομαστεί σε «Γραφείο Σχέσεων Πολίτη – Αρχών» γιατί ο τίτλος που προτείνεται είναι αρνητικά φορτισμένος.
  • Θεωρώ πως θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό αν ο πολίτης είχε τη δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής με το γραφείο, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι αποκλειστικά με το να προσέρχεται αυτοπροσώπως στις ώρες γραφείου. Χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες θα μπορεί να έχει και online ενημέρωση για την πορεία της καταγγελίας του.
  • Προτείνω να στελεχώνεται το Γραφείο και από Κοινωνικούς Επιστήμονες (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους κτλ), ώστε η κάθε περίπτωση να προσεγγίζεται πολύπλευρα μέσα από μία εξατομικευμένη και συγχρόνως ανθρωπιστική πλευρά και όχι αποκλειστικά νομική και αποστειρωμένη. Παράλληλα, θα πρέπει να προβλέπεται και η συμμετοχή ενός εκπροσώπου των υπαλλήλων-εργαζομένων για να εξασφαλίζεται η ισορροπία.
  • Το συγκεκριμένο μέτρο θα αποδώσει πολύ περισσότερο αν οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας επιμορφώνονταν σε θέματα Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, Δικαιωμάτων του Πολίτη και Δεξιοτήτων Επικοινωνίας.
  • Παράλληλα, όλα τα Σώματα Ασφαλείας θα πρέπει να στελεχωθούν με Κοινωνικούς Επιστήμονες, για τη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των εργαζομένων, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας τους, που απαιτούν άμεση, καθημερινή επαφή με τον πολίτη, καταστάσεις αυξημένης πίεσης και stress, διευθέτηση συγκρούσεων και διατήρηση των ισορροπιών. Η τελευταία προκήρυξη της ΕΛ.ΑΣ. για πρόσληψη Ψυχολόγων περιορίστηκε στις 15 θέσεις για όλη την Επικράτεια, αριθμός που δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών και δεν επιτρέπει εξατομικευμένη παρέμβαση, δεδομένου του πλήθους των εργαζομένων.
  • Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω πως οι προσλήψεις Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΛ.ΑΣ θα πρέπει να πάψουν να γίνονται με τον τρόπο που έχει καθιερωθεί. Δεν υπάρχει λόγος να υποβάλλονται όλοι οι υποψήφιοι σε τριήμερες υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις. Πρόκειται για αλόγιστη χρήση χρημάτων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και άσκοπή έκθεση σε ακτινοβολία (ακτινογραφία θώρακος). Είναι πολύ πιο πρακτικό να υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων και να καλούνται σε εξετάσεις μόνο όσοι είναι διοριστέοι. Και κυρίως, οι υγειονομικές αυτές εξετάσεις θα πρέπει να περιοριστούν σε αυτές που ισχύουν για το διορισμό όλων των δημοσίων υπαλλήλων και όχι να προβλέπονται όρια π.χ. μυωπίας, εφόσον οι εν λόγω θέσεις δεν αποτελούν θέσεις μάχιμου προσωπικού και δεν απαιτούν επιπλέον φυσική ικανότητα από το μέσο δημόσιο υπάλληλο. Πρόκειται για αδικαιολόγητη κοινωνική αδικία! Επίσης, η προκήρυξη θα πρέπει να είναι σαφής και να μην αφήνει περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μοριοδοτείται π.χ. το συγγραφικό έργο. Να ενταχθούν και αυτές οι θέσεις εργασίας στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
  • Κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω να καθιερωθεί ένας αντίστοιχος φορέας σε όλα τα υπουργεία, ένα «Γραφείο Σχέσεων Πολίτη-Αρχής», όπου ο πολίτης θα μπορεί να καταγγέλλει τις ανάρμοστες συμπεριφορές των δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, και να προστατεύεται με αυτό τον τρόπο από την αυθαιρεσία σε όλες του τις συναλλαγές με το δημόσιο (Υγεία, Εφορία, ΚΕΠ, Δήμος, κτλ). Η αυθαιρεσία δεν συναντάται μόνο στους εργαζομένους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Να μπορεί εύκολα και γρήγορα ο πολίτης να απευθύνεται στο αντίστοιχο γραφείο ανάλογα με το Υπουργείο και να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του, για την πορεία της καταγγελίας του και του αιτήματός του. Με τον τρόπο αυτό θα συνειδητοποιήσουν οι κ.κ. δημόσιοι υπάλληλοι πως προσφέρουν υπηρεσίες στον πολίτη και πως γι’ αυτό το λόγο και μόνο πληρώνονται και ασφαλίζονται κάθε μήνα.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  για όσα δεσμεύεστε να κάνετε για όλα αυτά
  και εκ των υστέρων
  αφού διαβάσατε με προσοχή όλο αυτό το κείμενο και έχετε φτάσει σε αυτή την αράδα..

 • 28 Νοεμβρίου 2009, 14:22 | Αριστείδης

  Οι τέως δικαστικοί και εισαγγελείς (τριτοκοσμικό φαινόμενο ο συναγελασμός δικαστών και εισαγγελέων by the way)στο υπό συζήτηση όργανο θα κάνουν σχετικά με τις καταγγελίες ό,τι έκαναν και στην προηγούμενη καριέρα τους. Θα θεωρούν τις απολογίες τους ως αποδείξεις και τον λόγο τους Νόμο. Θα καταστήσουν τον συζητούμενο θεσμό όμοιο με εκείνον της … ΕΔΕ (χαχαχα). Το Γραφείο πρέπει να καταρτίζεται αποκλειστικά από σύγχρονους, ικανούς και ανεξάρτητους νομικούς επικουρούμενους και από επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 21:05 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

  Σαν πρώτη παρατήρηση θέλω να τονίσω την ανάγκη μετονομασίας της επωνυμίας του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
  Να μετονομασθεί σε Υπηρεσία Σύγχρονης Αντίληψης Σχέσεων Σωμάτων Ασφαλείας -Πολίτη. Τα περιστατικά αυθαιρεσίας δεν είναι γενικευμένα για να τονισθεί ιδιαίτερα η μέριμνα για τη σύσταση τέτοιου Γραφείου και μου δίνεται η εντύπωση, χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχουν κακές προθέσεις,ότι καίγονται τα χλωρά μαζί με τα ξερά.Πιστεύω ότι ο τίτλος δεν τονώνει το ηθικό των σωματων ασφαλειας στις δύσκολες αποστολές του μέσα από μία προσπάθεια ανίχνευσης της αυθαιρεσίας κάποιων, πιστεύω λίγων, νοσταλγών του δόγματος <>. Φρονώ ότι επειδή και τα σώματα ασφαλείας απαρτίζονται από ανθρώπους θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα τι Αστυνομία θέλουμε ή τι σώματα Ασφαλείας θέλουμε ? Θέλουμε τα σώματα ασφαλείας να προστατεύουν την κοινωνία? Αφήστε λοιπόν πολιτικούς υπαλλήλους στα Γραφεία να έρχονται σε επαφή με τους πολιτες για τις υποθέσεις τους και εντάξετε με σύγχρονη εκπαίδευση τα ένστολα στελέχη σε Υπηρεσίες Διαβαθμισμένης επικυνδυνότητας. Απλούς Αστυνομικούς στους δρόμους για θέματα απλά και καθημερινότητας και ειδικούς Αστυνομικούς για κάθε ειδική περίπτωση. Απλούς Αστυνομικούς για απλούς πολίτες και ειδικούς Αστυνομικούς για ειδικούς πολίτες.
  Σαν δεύτερη παρατήρηση εμπλουτίστε τη σύνθεση της Επιτροπής και να αποτελείται όχι μόνο από δικαστικούς αλλά και από πολίτες προερχόμενους από τον κοινωνικό ιστό.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 16:43 | Βασίλης Τσιτωνακης

  Υποθέτω ότι η τοποθέτηση πρώην δικαστικών λειτουργών στη στελέχωση της επιτροπής έχει να κάνει με το κύρος και το αίσθημα δικαιοσύνης που πρέπει να έχουν οι αποφάσεις του υπό συζήτηση γραφείου.
  Η τοποθέτηση ενός τέως Αρεοπαγίτη στη θέση του προέδρου εκτιμώ ότι καλύπτει αυτή την ανάγκη,άν και ένας τέως λειτουργός της στρατιωτικής δικαιοσύνης ίσως είναι καταλληλότερος.
  Το δεύτερο μέλος πρέπει να προέρχεται από την κοινωνία, πχ κοινωνικός λειτουργός,ψυχολόγος, κοινωνιολόγος, ή ένας οποιοσδήποτε δημόσιος λειτουργός που θα ορίζεται με κλήρωση κατά το πρότυπο των ενόρκων σε μηνιαία ή άλλη βάση.
  Το τρίτο μέλος θα πρέπει να είναι πρώην ένστολος για τους λόγους που αναφέρονται σε πολλά σχόλια.
  Για να μη δίνεται η εντύπωση συγκάλυψης, το άτομο αυτό μπορεί να προέρχεται ή από τις ένοπλες δυνάμεις ή από τα σώματα ασφαλείας, αλλά στη περίπτωση αυτή να είναι τρείς και σε κάθε υπόθεση να μη συμμετέχει ο πρώην ένστολος, το σώμα του οποίου εμπλέκεται στη συζήτηση.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 13:08 | Δημήτρης Ευγενίδης

  Στην παράγραφο 2: Η διάρκεια της απόσπασης του πολτικού προσωπικού να είναι για 2 ή 3 χρόνια και με δυνατότητα μόνο μκιάς ανανέωσης

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 09:00 | ΘΕΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ. ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΟΙ.ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΜΥΑΛΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ.

 • 26 Νοεμβρίου 2009, 22:59 | XATZHIΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Πως θα διασφαλιστεί η «βιομηχανία» καταγγελιών σε βαρος αστυνομικών από κακοποιούς, και αξιόποινους προκειμένου να επηρεστεί το ηθικό των αστυνομικών μαρτυρων κατηγορίας και το περιεχόμενο της κατάθεσης τους σε ποινικές υποθέσεις των παρπάνω εμπλέκομένων.
  Ζητήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, εικονικές μυνήσεις και καταγγελίες εις βάρος των αστυνομικών βασικών μαρτύρων κατηγορίας από τους ίδιους τους κατηγορουμένους, τους συγγενείς τους και τους συνηγόρους τους!!!!, προκειμένου να επηρεστεί η κατάθεση τους η να χρησιμοποιηθούν οι καταγγελίες – μυνήσεις προκειμένου να επηρεστεί το αποτέλεσμα της δίκης.

 • 26 Νοεμβρίου 2009, 19:43 | stavrakis

  ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ !!!

 • 26 Νοεμβρίου 2009, 11:10 | Σ.Κ

  Θα ήθελα να επισημάνω ότι η στελέχωση αυτής της Επιτροπής θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον και ένα στέλεχος – κατά περίπτωση Αξιωματικό – από τα Σώματα Ασφαλείας, ο οποίος θα ορίζεται εκ περιτροπής μεταξύ των τριών σωματων ασφαλείας. Ενεδεικτικά θα μπορούσε να φέρει το βαθμό του Αστ. Υποδιευθυντη / Πλωτάρχη / Επιπυραγού. Κατα την γνώμη μου δεν νοείται τέτοια επιτροπη χωρίς την συμμετοχή στελέχους των Σωμάτων Ασφαλείας διότι χρειάζεται και η οπτική από μέσα και όχι μόνο απέξω, από δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους. Επιπλέον ο κατα περίπτωση ελεγχόμενος αστυνομικός υπάλληλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκπροσωπείται εμμέσως από έναν συναδελφό του στην Επιτροπή ο οποίος θα δίνει τη κατάλληλη διάσταση στα υπόλοιπα μη ένστολα μέλη. Διότι κάποιος θα πρέπει να προστατεύσει και τους ένστολους υπαλλήλους του κράτους από κακοπροαίρετες καταγγελίες. Διότι σίγουρα θα υπάρχουν – και θα υπάρξουν – περιστατικά στα οποία πολίτες ελεγχόμενοι από αστυνομικά όργανα θα επιδείξουν μη πρέπουσα συμπεριφορά γνωρίζοντας ότι ο αστυνομικός υπάλληλος έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα να αντιδράσει ή και επιδιώκοντας να προκαλέσουν μία τέτοια αντίδραση για να καταφύγουν στη συνεχεια στη χρήση της παραπάνω υπηρεσίας καταγγέλοντας δήθεν αυθαιρεσία. Ναι στην καταπολέμηση της αυθαιρεσίας αλλά ναι και την καταπολέμηση της κατάχρησης δικαιωμάτων από κάποιους σε βάρος άλλων. Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η στελέχωση της Επιτροπής αυτής και από Αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλειας.
  Σας ευχαριστώ.

 • η στελέχωση της επιτροπής από πρωην δικαστικούς στυλ ζορμπά ( η μνήμη στο Πασοκ είναι σπάνιο είδος ) είναι καλό να ξεκινησει από το κ. Κεδίκογλου και τον κ. Σανιδά . Η κοινωνία έχει στελέχη κ. υπουργέ που έχουν αγωνιστεί κατά της αστυνομικής αυθαιρεσίας και καλό είναι να τους βρήτε. Επίσης δεν δέρνουν όλοι δεν σκοτώνουν όλοι δεν βρίζουν όλοι . Μια τέτοια επιτροπή διαχωρίζει την κοινωνία από τους φύλακές της.Ο σεβασμός διδάσκεται και ο σεβασμός δίνει κύρος . Αρχίστε από τις σχολές και μετά φτιάξτε επιτροπές και παραεπτροπές . Η ευγένια επίσης διδάσκεται . Φτιάξτε ανθρώπους που φοράνε στολή και όχι στολή με ανθρώπους.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 21:26 | βιλλ

  » από Αλέξης – — 25 Νοεμβρίου 2009 @ 09:29
  Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η λαγνεία στους τέως δικαστικούς, υπάρχουν σύγχρονοι επιστήμονες με άρτια κατάρτιση ικανοί να αναλάβουν ευθύνες και ρόλους,δεν Αλλάζει το σύστημα με παλιες νοοτροπίες και υλικά.
  Ο Όρος γραφείο είναι οργανωτικά αδόκιμος αναζητήστε άλλον.»

  Μηπως πρεπει να σταματησει αυτη η λαγνεια με τους πτυχιουχους/καθηγητες ΑΕΙ/δικαστικους/επιστημονες κτλ κτλ? Στην προκειμενη περιπτωση (το παρον νομοσχεδιο) πιο ευκολα θα βρει ακρη ενας «μαχιμος», τιμιος και εμπειρος αστυνομικος, που εχει δει και γνωριζει τα κολπα (γινονται σε ολες τις υπηρεσιες/τομεις/υπουργεια/κτλ), τις κρυφες διαδικασιες, τους κωδικες συμπεριφορας και συννενοησης της συγκεκριμενης επαγγελματικης ομαδας (αστυνομια) παρα ενας δικαστικος.

  Αντιπαραδειγμα (κατα τη γνωμη μου). Ο νεος διευθυνων της ΔΕΗ ειναι ενας ακαδημαικος. Ο διευθυνων μιας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ επιχειρισης!

  Προς τους
  Σταματηστε αυτη τη λατρεια των επιστημονων (καθε ειδους). Εκαστος στο ειδος του!

  Ενας (δις)επιστημονοπτυχιουχος

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 09:12 | Αλέξης

  Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η λαγνεία στους τέως δικαστικούς, υπάρχουν σύγχρονοι επιστήμονες με άρτια κατάρτιση ικανοί να αναλάβουν ευθύνες και ρόλους,δεν Αλλάζει το σύστημα με παλιες νοοτροπίες και υλικά.
  Ο Όρος γραφείο είναι οργανωτικά αδόκιμος αναζητήστε άλλον.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 01:45 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ

  Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιοι θα στελεχώσουν το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, με ενδιαφέρει η νοοτροπία που θα διακατέχονται και οι εντολές που θα παίρνουν από την τριμελή επιτροπή.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 23:39 | mesas

  κι εγώ δεν βλέπω με «καλό» μάτι τους πρώην Αρεοπαγίτες…
  ο Συνήγορος του Πολίτη ακούγεται ωραίο

  αλήθεια, τι θα εισηγείται αυτή η Επιτροπή;
  το γράφει κάπου αλλού;

  εκτός από Νομικών Επιστημών, απαραίτητα ψυχολόγους!!!
  και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει προσωπικό που να έχει ήδη υπηρετήσει ώστε να γνωρίζει τις συνθήκες…
  είναι δύσκολο να δεχτούν κάποιοι που υπηρετούν να συμμετάσχουν, όμως δεν γίνεται ένα τέτοιο γραφείο να μην περιλαμβάνει αξιωματικούς και άλλους ένστολους
  πως θα γίνει; μόνο μη ένστολοι θα αξιολογούν τις πράξεις ενστόλων;

  τέλος, δεν καταλαβαίνω τα 5 ΠΕ – 5 ΤΕ – 5 ΔΕ… γιατί πρέπει ντε και καλά να στελεχωθεί και με χαμηλού επιπέδου προσωπικό;

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 21:36 | Σταύρος Κάτσιος

  Πέραν της καταρχήν επιφύλαξής μου για την αποτελεσματικότητα τέτοιων γραφείων και επιτροπών δεν αντιλαμβάνομαι την προτίμηση στους τέως (Αρεοπαγίτη και Εισαγγελέα). Η χρησιμοποίηση τους μέχρι σήμερα αφενός δεν έχει φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Αντιθέτως κρίνοντας από την εμπειρία των Ανεξάρτητων Αρχών που στελεχώθηκε με τέως δικαστικούς ή/και εισαγγελικούς λειτουργούς θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να δείξουμε την εμπιστοσύνη μας στους νυν οι οποίοι και καλύτερα καταρτισμένοι είναι αλλά και έχουν κίνητρα αποδοτικότητας δεδομένου ότι βρίσκονται εν μέσω της καριέρας τους. Και με τους νυν δεν αναφέρομαι μόνο σε δικαστικούς λειτουργούς, η επιλογή των οποίων σε θέσεις «οιονεί εκτελεστικής εξουσίας» θεωρώ ότι βλάπτει το κύρος της δικαιοσύνης και δεν προσφέρει τίποτα στον πολίτη.

  Αντί για την επινόηση νέων οργάνων ίσως θα ήταν προτιμότερο να ληφθούν μέτρα για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης των σωμάτων ασφαλείας και κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης τους, η οποία πρέπει να μετατραπεί σε μία «δια (επαγγελματικού) βίου» διαδικασία.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 20:43 | Δημήτριος Βέντζας

  Συζήτησα με Αστυνομικούς. Γνωρίζω τους Νέους και ίσως και τη νοοτροπία αυτών που εκδηλώνουν παραβατικότητα. Πιστεύω ότι μερικοί (λίγοι, όχι πολλοί) αστυνομικοί άγονται και φέρονται απο ακραιες ιδεολογίες. Αυτό ειναι απαράδεκτο, δεν είναι θεμιτό. Επίσης πιστεύω οτι και τα 2 μέρη πηγαίνουν να αντιπαρατεθουν. Αυτό αναπόφευκτα οδηγει σε σύγκρουση. Εχθρός του Αστυνόμου δεν είναι ο παραβατικός νέος. Εχθρός του παραβατικού νεόυ δεν είναι ο αστυνόμος, αλλα τα προβλήματά του. Ζητώ συγγνώμην, αλλά ο λαός ζητάει να δεί πολιτικό με ευθύνες στη φυλακη.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 19:55 | Σωτήριος (Άκας) Μανωλκίδης

  Θα μου επιτρέψετε μερικές νομοτεχνικές παρατηρήσεις:
  Ο πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να διορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για μεγαλύτερη διαφάνεια και με θητεία (τρία ή πέντε χρόνια) που δεν ανανεώνεται. Ο πρόεδρος δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά δικαστικός (πρώην Αρεοπαγίτης). Η μέχρι σήμερα «εμπειρία» με πρώην ανώτατους δικαστικούς ως προέδρους ανεξάρτητων αρχών είναι μάλλον αρνητική. Τα μέλη να αυξηθούν κατά ένα που πρέπει να είναι αποσπασμένος ειδικός επιστήμονας από την ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» με εμπειρία σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης μετέχουν ένας πρώην αρεοπαγίτης, ένας πρώην Σύμβουλος Επικρατείας και ένας πρώην εισαγγελέας για δύο + δύο χρόνια, ήτοι η Εισηγητική Επιτροπή να είναι πενταμελής και λειτουργεί σε δύο τριμελή τμήματα (με τον Πρόεδρο και δύο μέλη.

  Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους Π.Ε. Νομικών Επιστημών πρέπει να ορίζεται πως το προσωπικό αυτό «αποσπάται χωρίς χρονικούς περιορισμούς, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου Υπουργού της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο υπάλληλος. Ο αποσπασμένος υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία αποσπάται και ειδικό επιμίσθιο εργασίας χωρίς ωράριο που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Γραφείο λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας και στη θέση από την οποία αποσπάστηκε ο υπάλληλος. Ως υπάλληλοι Π.Ε. Νομικών Επιστημών για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται τόσο το ειδικό επιστημονικό προσωπικό ανεξάρτητων αρχών με πτυχίο Νομικής, όσο και οι δικηγόροι που υπηρετούν σε οποιοδήποτε φορέα του Δημόσιου Τομέα με έμμισθη εντολή»

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 18:34 | Αλέξανδρος Ξεζώνοτος

  Πρέπει να υπάρχουν και πολίτες σε αυτήν την επιτροπή. Απλοί πολίτες και μάλιστα κατά προτίμηση όχι από τις υψηλές κοινωνικές τάξεις αλλά από όλον τον πλυθησμό ανεξαρτήτως άλλων προσόντων.

  Επίσης, οι επαγγελματίες μαγαζάτορες, που είναι κάθε μέρα στον δρόμο και υφίστανται μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας (και της ανυπαρξίας της αστυνομίας σε πολλές περιστάσεις), θα πρέπει να έχουν νομίζω εκπροσώπηση.

  Σε γενικές γραμμές, όπως και με τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς προσπαθήστε να μην περιορίζεστε μόνο στις ακαδημαικές γνώσεις – εξίσου πολύτιμη αν όχι περισσότερο είναι και η εμπειρία «από το πεζοδρόμιο» που λέμε. Εξάλλου, οι πολύ μορφωμένοι, λογικά υποστηρίχθηκαν από κάποιους κατά την διάρκεια των σπουδών τους, άρα, προέρχονται μάλλον από ευκατάστατες οικογένειες που ΙΣΩΣ να μην έχουν τις κατάλληλες εμπειρίες. ΕΙΔΙΚΑ για την επιτροπή που συζητούμε, αυτό πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη στην τελική απόφαση.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 16:21 | ΚΑΝΔΗΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  Θεσμική εκπροσώπηση του Συνήγορου του Πολίτη σε αυτήν την επιτροπή είναι απαραίτητη

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 16:00 | dreamdaylost

  Συγχαρητήρια….

  Φτιάξτε επιτροπές με το τσουβάλι!!!!

  Γιατί δεν φτιάχνετε μια απλή βάση δεδομένων όπου να συγκεντρώννονται όλες οι καταγγελίες ανά αστυνομικό και από κει και πέρα κυνηγάτε όσους συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες με μεγαλύτερη βαρύτητα τις επώνυμες!!!!

  Ούτε επιτροπες χρειάζονται ούτε καρεκλοκέντραυρους.

  Δώστε τα πεταμένα λεφτουδάκια των αχόρταγων καρεκλοκένταυρων σε καμια 10 σωστούς αστυνομικούς και θα σας κάνουνε παπάδες!!!!

  Η πλειοψηφία των αστυνομικών θέλουν την κάθαρση!!!!!

  απλά μην βάλετε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα!!!

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 15:28 | Θανάσης Πολλάτος

  Με δεδομένη την κατάσταση που επικρατεί στα ζητήματα αστυνομικής αυθαιρεσίας εδώ και χρόνια είναι απαραίτητο στην επιτροπή να ΜΗΝ συμμετέχουν ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αστυνομικοί. Ο λόγος είναι ότι λόγω μιας περίεργης «συναδελφικής αλληλεγγύης» που έχει καταγγελθεί μεταξύ άλλων σε αλλεπάλληλες εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, οι «συνάδελφοι» συγκαλύπτουν τα αδικήματα των συναδέλφων τους. Από αυτή την άποψη πολύ σωστά δημιουργείται ανεξάρτητη επιτροπή, μακριά από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Πιστεύω πως η επιτροπή θα έπρεπε να στελεχωθεί περαιτέρω από στελέχη της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Διεθνής Αμνηστία, Παρατηρητήριο Ελσίνκι, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, Εθνική Επιτροπή για Δικαιώματα κ.ά.)ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αμεροληψία του.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 15:05 | ΑΜΙΧΑΛΗΣ

  Συγχαρητήρια κύριε υπουργέ για τις ενέργειές σας στο υπουργείο έως τώρα .

  Για το συγκεκριμένο θα ήθελα κατά την ταπεινή μου άποψη να σημειώσω τα εξής :

  1. Η επιτροπή καλό θα ήταν να είχε άμεση άποψη-γνώμη και του εκάστοτε διοικητή της υπηρεσίας- ατόμου που εμπλέκεται .
  2. Να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής παραπόνων και μέσω indernet και ονομαστικών και ανωνύμων .
  Τα ονομαστικά παράπονα έχουν άμεση βαρύτητα και βάση αλλά και τα πολλά ανώνυμα έχουν και αυτά την δική τους βαρύτητα και βάση .
  Τα παράπονα να πηγαίνουν άμεσα και στον διοικητή του εκτελεστικού τμήματατος που πρέπει να δημιουργήσετε αλλά και στον πρόεδρο της επιτροπής και να μην μπαίνουν μόνο στα ποσοστά του συνηγόρου του πολίτη .
  3. Η επιτροπή πρέπει να λειτουργεί συνέχεια και να καθοδηγεί όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο τον διοικητή του τμήματος που πρέπει να δημιουργήσετε.
  4. Ο διοικητής και η ομάδα πρέπει να απαρτίζονται από τους καλύτερους με αρμοδιότητες ελέγχου των πάντων και τα πορίσματα-επισυμάνσεις-παρατηρήσεις να προωθούνται στον υπουργό αλλά και να είναι λυμένα τα χέρια τους να ενεργούν άμεσα και αυτόνομα.
  5. Να δοθούν στο τμήμα αυτό όλα τα εφόδια και σε έμψυχο αλλά και σε άψυχο υλικό κατά τα πρότυπα όλου του προοδευμένου κόσμου .
  Κύριε υπουργέ κατά καιρούς ακούω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι . Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η κεντρική διοίκηση δεν θέλει να τους εφαρμόσει ,διότι ψηφίζονται και μπαίνουν στον αυτόματο διότι διότι …
  Σας ευχαριστώ

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 12:16 | Κατερίνα

  θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να διασφαλιστεί
  η αδιαβλητότητα των αποφάσεων της επιτροπής.

  Ίσως στην πορεία, εάν αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα
  του μέτρου δεν είναι τα επιθυμητά, προστεθεί και ένα
  τέταρτο μέλος, το οποίο θα αλλάζει κατά τακτά χρονικά
  διαστήματα.

  Ευχαριστώ,

  ***

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 11:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ Π.

  ΘΑ ΖΗΤΟΥΣΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ. ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΟΣΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΗΘΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ.
  ΟΙ ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ,ΟΣΟ ΕΝΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ.ΑΛΛΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,ΚΩΔ.ΠΟΙΝ.ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΞΩ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 11:38 | E.K.

  Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης των φορέων που συμμετέχουν ως μέλη στην Επιτροπή, ώστε να αποκτήσει ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις κρατικές αρχές (δικαστικές ή ή άλλες ) που διερεύνησαν περιπτώσεις κακομεταχείρισης και/ή κακοποίησης πολιτών στο παρελθόν απέδωσαν ευθύνες στους αυτουργούς. Εξάλλου, η ενδελεχής έρευνα και η δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία των ελεγκτικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών εγγυήσεων των θυμάτων-προσφευγόντων, αποτελεί υποχρέωση που έχει αναλάβει η Ελλάδα ως συμβαλλόμενο κράτος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (να σημειωθεί ότι προφανώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα μας επισκέπτεται πλέον σε ετήσια βάση και δεν περιορίζεται σε περιοδικές επισκέψεις), στη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, στο Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 09:15 | Χαλκίδης Ιωάννης

  Θα περίμενα στη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής να είναι και ο συνήγορος του πολίτη.