Άρθρο 11 Ενημέρωση εισαγγελικής αρχής

 

1. Οι αποφάσεις και το πρακτικό του προηγούμενου άρθρου κοινοποιούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
2. Σε περίπτωση έκδοσης της προφορικής εντολής του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος, ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται άμεσα από τον επικεφαλής της αστυνομικής ή λιμενικής δύναμης.