Κεφάλαιο Ε’ Τελικές διατάξεις Άρθρο 15 Εξουσιοδότηση

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του παρόντος, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα και τις διαδικαστικές προϋποθέσεις διάλυσης των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων.

  • 7 Μαρτίου 2020, 23:01 | MarinaTs

    Το παρόν Σ/Ν είναι ένα καθ’ όλα αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό νομοθέτημα, που παραβιάζει κάθε αρχή του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο να ποδηγετήσει και να καταστείλει κάθε αντίθετη φωνή και όχι στην πραγματικότητα να ρυθμίσει τα των συγκεντρώσεων γι’΄αυτό και θα πρέπει να αποσυρθεί, κατά τη γνώμη μας, στο σύνολό του.